Size Ulaşalım

Başvuru ve Kayıt Takvimi

Lokman Hekim Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Ofisi

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru ve Kayıt Takvimi

 

Başvuru Yeri: Online olarak Başvuru Modülü ve Basılı Evrak ile Rektörlük
Başvuru Tarihleri: 01 Mart -16 Ağustos 2019
Değerlendirme:  16 Ağustos-22 Ağustos 2019
Sonuçların İlanı: 23 Ağustos 2019
Kesin Kayıt:    26 Ağustos-06 Eylül 2019
Ek Kontenjan İlanı ve Başvuru Tarihleri:  9-21 Eylül 2019
Ek Kontenjan Yerleştirme Sonuçlarının İlanı: 23 Eylül 2019
Ek Kontenjan Yerleştirme Kesin Kayıt Tarihleri:  24 Eylül-4 Ekim 2019

 

1.BAŞVURU

Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans ve lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesi Madde 6 hükümlerine göre;

Aşağıdaki adayların Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilir;

a)   Yabancı uyruklu olanlar,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,

ç) 1) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabilirler”

2) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) başvuru yapabilirler,

d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,

(2) Aşağıdaki adayların başvuruları kabul edilmez;

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c) Madde 6 (1) b tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, Madde 6 (1) .ç bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya Madde 6 (1).b numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Başvuru için Kabul Edilen Sınav ve Diplomalar

Başvuru için Kabul Edilen Sınav ve Diplomalar EK-1 de verilmiştir.

Gmail hesabınız varsa  aşağıdaki linki tıklayarak formu online doldurabilirsiniz.

If you have a Gmail account, you can fill out the form online by clicking

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!

Sosyal Medyada Biz

BİZİ TAKİP EDİN