X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

TUS/YDUS Kayıt-Atama Evrakları

تاريخ الإنشاء: 11.05.2021

TIPTA UZMANLIK / YANDAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ TIP FAKÜLTESİNİN İLGİLİ ANABİLİM DALLARINA/ BİLİM DALLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN KAYIT EVRAKLARI

ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Sınavı sonuçlarına göre Üniversitemiz Tıp Fakültesinin ilgili anabilim dallarına / bilim dallarına yerleştirilen adayların, yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edilmektedir. Bu ilan tarihinden bir gün sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Sınav sonuçlarına göre Tıp Fakültemizin ilgili anabilim dallarına / bilim dallarına yerleştirilen  adayların, ÖSYM’nin ilanını takip eden 10 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte Üniversitemize başvurmaları gerekmektedir. Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Atama esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Kayıt/atama esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, kayıtlarının/atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.

Hiçbir Kamu Kurum ve Kuruluşunda Görevli Olmayanlar ile Sözleşmeli Sağlık Personeli Olarak Çalışan Türkiye Uyruklu Adayların Kayıt Sırasında Teslim Etmesi Gereken Belgeler

Sıra No Belge Adı İstenen Adet Açıklama
1 Dilekçe 1 adet Dilekçe Örneği için tıklayınız.
2 YÖK Formatında Özgeçmiş

(Çıktı Olarak + CD/USB Bellek Ortamında)

1+1 adet Özgeçmiş Formatı için tıklayınız.
3 TUS Yerleştirme Sonuç Belgesi 1 adet İnternet Çıktısı olarak
4 Diploma veya Mezuniyet Belgesi 1 adet Noter tasdikli sureti veya Tıp Fakültesince onaylanmış sureti
5 Denklik Belgesi 1 adet Eğitimlerini yurtdışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları denklik belgesinin onaylı bir örneği
6 Kimlik Fotokopisi 1 adet
7 Askerlik Terhis/Tecil veya Beyan Dilekçesi 1 adet Beyan Formu Örneği için tıklayınız.
8 Sağlık Raporu 1 adet Tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarından alınacak “……………………… dalında uzmanlık eğitimi yapabilir.” ifadesini taşıyan sağlık kurulu raporu veya beyan dilekçesi (örnek form için tıklayınız)
9 Fotoğraf 4 adet
10 Adli Sicil Kaydı veya Beyanı 1 adet Adli Sicil Beyan Formu Örneği için tıklayınız.
11 Yerleşim Yeri Belgesi 1 adet
12 Tıp Tescil Numarasını Gösteren Belgesi 1 adet http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/ adresinden temin edilebilir.
13 Sicil Özeti 1 adet Daha önce herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları disiplin soruşturması geçmişini ve ayrılma nedenini de içerir onaylı hizmet belgesi.

 

Yabancı Uyruklu Adayların Kayıt Sırasında Teslim Etmesi Gereken Belgeler:*

Sıra No Belge Adı İstenen Adet Açıklama
1 Dilekçe 1 Adet Dilekçe Örneği için tıklayınız.
2 YÖK Formatında Özgeçmiş

(Çıktı Olarak + CD/USB Bellek Ortamında)

1+1 Özgeçmiş Formatı için tıklayınız.
3 TUS Yerleştirme Sonuç Belgesi 1 adet İnternet Çıktısı olarak
4 Diploma veya Mezuniyet Belgesi 1 adet Noter tasdikli sureti veya Tıp Fakültesince onaylanmış sureti
5 Denklik Belgesi 1 adet Eğitimlerini yurtdışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları denklik belgesinin onaylı bir örneği
6 Pasaport Fotokopisi 1 adet Noter tasdikli olacak.
7 İkamet Tezkeresinin Fotokopisi 1 adet Türkiye’de ikametlerine izin verildiğine dair Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış belgenin noter tasdikli sureti.
8 Sağlık Raporu 1 adet Tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarından alınacak “……………………… dalında uzmanlık eğitimi yapabilir.” ifadesini taşıyan sağlık kurulu raporu veya beyan dilekçesi (örnek form için tıklayınız)
9 Fotoğraf 4 adet
10 Adli Sicil Kaydı veya Beyanı 1 adet Adli Sicil Beyan Formu Örneği için tıklayınız.
11 Yerleşim Yeri Belgesi 1 adet
12 Uzmanlık Eğitimi Süresince Kendilerine Burs Verileceğini veya Türkiye’deki Giderlerinin Karşılanacağını Belirten Taahhütname 1 adet Noter tasdikli olacak.
13 Türkçe Dil Bilgisi Sınavı Başarı Belgesi (TÖMER) 1 adet Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği. (Uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz).
14 Tıp Tescil Numarasını Gösteren Belge 1 adet http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/ adresinden temin edilebilir.

* Yabancı uyruklu adayların atamaları yetkili mercilerce izin verildikten sonra yapılır.