X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
SAĞLIKTA İNOVASYON VE SİMÜLASYONLA EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MENU

Amaç ve Faaliyetler

Eklenme Tarihi: 20.01.2021

Merkezin Amacı

Lokman Hekim Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon ve Simülasyonla Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SİNERG), 3 boyutlu medikal baskı, kadavra, simülasyon ve modelleme ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, yerli ve milli sağlık simülatör çalışmaları yapmak, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında üretilen medikal cihazların kadavra modelinde geliştirilmesini sağlamak gibi amaçları bulunmaktadır. Merkez çalışmalarıyla birlikte Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir. Merkez, Lokman Hekim Üniversitesinde Uluslararası Sağlık Eğitim Perspektifi olan bölümlerle ortak çalışmalar yapmak, uluslararası sağlık turizmini canlandırmak için sağlık eğitimi destekli sağlık turizmi kavramını Üniversitenin ilgili tüm bölümlerine entegre etmeyi ve merkezin ulusal ve uluslararası arenada bir cazibe merkezi olmasını amaçlamaktadır.

Değerler

• Dürüst ve Samimiyet
• Hesap Verilebilirlik
• Kanıta Dayalı
• Veri Odaklı
• Yenilikçi ve Öncü
• Sürekli Gelişim
• Sorumluluk
• Ekip Çalışması
• Liderlik
• Katılım

Merkezin Faaliyet Alanları

Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:
• Üniversitenin ilgili bölümlerinde yürütülmekte olan lisans/lisansüstü programları öğrencilerine yönelik bilimsel araştırma projeleri ve tez çalışmalarına imkân sağlamak,
• Cerrahi ve pratik uygulamaya yönelik simülasyon ve kadavra tabanlı eğitimler planlamak,
• Merkezin faaliyet alanları ile ilgili, özellikle temel klinik bilimleri içeren çoklu disiplinli eğitimler planlamak,
• Kendi uzmanlık alanlarında en yetkin ve uluslararası saygınlığı en yüksek olan yerli ve uluslararası bilim adamlarının mesleki eğitim ve tecrübelerinden faydalanmak için bilimsel danışmanlar kurulu oluşturmak,
• Merkezin uluslararası danışmanlar kurulu ve konusunda yetkin konuk bilim adamları sayesinde Üniversitenin bölümlerinde yürütecekleri eğitim ve araştırma faaliyetlerine katkı sağlamak,
• Sağlık profesyonellerinin kendi mesleklerine yönelik uygulamaları en az komplikasyon ile yapabilmeleri için bu konuda altın standart olan simülasyon ve kadavra eğitimleri almalarını sağlamak,
• Öğrencilik sonrasında kişilerin mesleki yaşamlarında gelişimlerini sürdürebilmeleri için sürekli mesleki eğitim ve gelişim faaliyetlerinde bulunmak,
• Kadavra, 3D Medikal Baskı ve simülasyon modelleri ile ilgili eğitimleri meslek yaşamlarının her alanında kullanabilecekleri konusunda farkındalık yaratmak,
• Mesleklerinde akademik kariyer planlayanlar için sağlık ve teknolojileri konusunda kendi projelerini geliştirmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine imkânı sağlamak,
• Programlarının uygulama boyutunda en büyük eksiklik olan kadavra, 3D Medikal Baskı ve simülasyon uygulamalarını ayrı ayrı veya hibrit eğitim modelleri ile sağlamak,
• Yürütülmekte olan program ve araştırmalarda bugüne kadar kullanılmayan ve klinik anatomi konseptini oluşturmaya yönelik cerrahi uygulamaları amaçlayan kadavra eğitim modelinin kullanılmasını sağlamak,
• Üniversite bünyesinde kadavra, 3D Medikal Baskı ve simülasyon konularında yapılan araştırmaları desteklemek, ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans, kurs ve seminerler düzenlemek,
• Üniversitede, ülkemizdeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ilişkiler kurmak ve yapılacak olan akademik çalışmalarda destek sağlamak,
• Tıbbi beceri ve simülasyon merkezleri ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda akreditasyon çalışmalarını yürütmek,
• Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bulunmak.