X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI HK.

Eklenme Tarihi : 27.02.2023
27 Şubat 2023 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 32117

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü’nden

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,  12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

 

Başvuru Süresi:        27.02.2023 – 13.03.2023

Son Başvuru Tarihi: 13.03.2023 Saat:17.00

 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi: 15.03.2023

Giriş Sınavı Tarihi: 17.03.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 20.03.2023

1- PROFESÖR KADROLARI İÇİN (Başvuru Dilekçesi)

Profesör kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş̧ (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin onaylı suretleri (noter onaylı veya aslı ile birlikte fotokopileri getirilmek şartıyla Üniversitemizce onaylanabilir) ve 6 (altı) adet salt okunur CD kaydı veya taşınabilir bellek (doçentlik yabancı dil belgesi, diploma örnekleri, özgeçmiş ve yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan) ile Üniversitemiz Personel İşleri Koordinatörlüğüne şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

 

 

2- DOÇENT KADROLARI İÇİN (Başvuru Dilekçesi)

Doçent kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin onaylı suretleri (noter onaylı veya aslı ile birlikte fotokopileri getirilmek şartıyla Üniversitemizce onaylanabilir) ve 4 (dört) adet salt okunur CD kaydı veya taşınabilir bellek (doçentlik yabancı dil belgesi, diploma örnekleri, özgeçmiş ve yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan) ile Üniversitemiz Personel İşleri Koordinatörlüğüne şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

 

3- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN (Başvuru Dilekçesi)

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgelerinin onaylı suretleri (noter onaylı veya aslı ile birlikte fotokopileri getirilmek şartıyla Üniversitemizce onaylanabilir) ve 4 (dört) adet salt okunur CD kaydı veya taşınabilir bellek (yabancı dil belgesi, diploma örnekleri, özgeçmiş ve yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan)  ile Üniversitemiz Personel İşleri Koordinatörlüğüne şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

4- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN (Başvuru Dilekçesi)

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-posta vs.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,(YÖK Formatında)

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-devletten barkodlu)

5- Lisans-Lisansüstü Diplomaların onaylı suretleri veya barkodlu e-devlet çıktıları (noter onaylı veya aslı ile birlikte fotokopileri getirilmek şartıyla Üniversitemizce onaylanabilir), lisansüstü öğrencilik devam ediyorsa öğrenci belgesi

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Genel şartlar

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

  1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel şartlar

(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

NOT:

  • Yabancı ülkelerden alınan doktora, doçent ve profesörlük diploması ile unvanların Üniversitelerarası kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları disiplin soruşturması geçmişini ve ayrılma nedenini de içerir onaylı hizmet belgesi ile askerlik durum belgelerini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
  • Başvuruda noter onaylı olarak istenilen belgelerin aslı ile birlikte fotokopisi görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Üniversitemizce yapılabilecektir.
  • Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-posta adresi) belirtilecektir.
  • Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru tarihi saat 17.00’den sonra ulaşan dosyalar dikkate alınmayacaktır.

 

Başvuru Süresi:        27.02.2023 – 13.03.2023

Son Başvuru Tarihi: 13.03.2023 Saat:17.00

 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi: 15.03.2023

Giriş Sınavı Tarihi: 17.03.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 20.03.2023

 

Fakülte Ana Bilim Dalı /Bölüm Unvan Kadro Sayısı Açıklama
Tıp (İngilizce) Anatomi Dr. Öğretim Üyesi 1 Anatomi alanında doktora yapmış olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak.
Tıp Anatomi Dr. Öğretim Üyesi 1 Tıp doktoru ve anatomi uzmanı olmak
Tıp (İngilizce) Acil Tıp Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Acil tıp uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi 2 Acil tıp uzmanı olmak
Tıp (İngilizce) Halk Sağlığı Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Doktoru ve Halk Sağlığı uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp (İngilizce) Genel Cerrahi Prof. Dr. 1

 

Genel Cerrahi alanında doçentlik unvanına sahip olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp (İngilizce) Kadın Hastalıkları ve Doğum Prof. Dr. 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Öğretim Üyesi 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak, ektopik gebelik ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp (İngilizce) Göğüs Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi 1 Göğüs hastalıkları uzmanı ve immünoloji ve alerjik hastalıklar yan dal uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak.
Tıp Göğüs Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi 2 Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak
Tıp Kardiyoloji Doç. Dr. 1 Kardiyoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak
Tıp (İngilizce) Kardiyoloji Prof. Dr. 2 Kardiyoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp (İngilizce) Nöroloji Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Nöroloji uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak,
Tıp (İngilizce) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Doktoru ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Doktoru ve Fiziksel Tıp ve rehabilitasyon uzmanı olmak
Tıp Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak
Tıp Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi 1 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklukları ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp (İngilizce) Tıbbi Farmakoloji Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak veya Tıbbi Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp (İngilizce) Tıbbi Patoloji Prof. Dr. 1 Tıbbi patoloji uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Tıbbi Patoloji Doç. Dr. 1 Tıbbi patoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak ve sitopatoloji yan dal uzmanı olmak
Tıp Tıbbi Patoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıbbi patoloji uzmanı olmak
Tıp (İngilizce) Göğüs Cerrahisi Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Göğüs Cerrahisi Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak
Tıp (İngilizce) Çocuk Cerrahisi Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Çocuk cerrahisi uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Çocuk Cerrahisi Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Çocuk cerrahisi uzmanı olmak
Tıp (İngilizce) İç Hastalıkları Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 İç hastalıkları uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak.
Tıp İç Hastalıkları Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 2 İç Hastalıkları uzmanı olmak
Tıp İç Hastalıkları Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 İç Hastalıkları uzmanı olmak, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak
Tıp Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak
Tıp Radyoloji Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 4 Radyoloji uzmanı olmak
Tıp (İngilizce) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. 1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak, yumuşak doku enfeksiyonları ve yara ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp Göz Hastalıkları Doç. Dr. 1 Göz Hastalıkları Uzmanı olmak
Tıp Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. 2 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçentlik unvanına sahip olmak
Tıp (İngilizce) Nükleer Tıp Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Nükleer Tıp Uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp (İngilizce) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak. Yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak
Tıp Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Prof. Dr. 1 Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları alanında doçentlik unvanına sahip olmak, otoloji-otonöroloji konusunda çalışmaları olmak
Tıp Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 2 Beyin Cerrahisi uzmanı olmak
Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr. Öğretim Üyesi 2 Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olmak
Tıp (İngilizce) Üroloji Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Üroloji uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Üroloji Prof. Dr. 1 Üroloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak, üretral darlıklar konusunda çalışma yapmış olmak
Tıp Üroloji Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Üroloji uzmanı olmak
Diş Ortodonti Dr. Öğretim üyesi 1 Ortodonti alanında uzmanlık/doktora yapmış olmak.
Diş Pedodonti Dr. Öğretim üyesi 1 Pedodonti alanında uzmanlık/doktora yapmış olmak.
Diş Endodonti Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Endodonti alanında uzmanlık/doktora yapmış olmak.
Eczacılık Farmakoloji Dr. Öğretim Üyesi 1 Farmakoloji uzmanlığı veya doktorası yapmış olmak
Spor Bilimleri Antrenörlük Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi 1 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında doktora yapmış olmak
Spor Bilimleri Spor Yöneticiliği Öğretim Görevlisi 1 Spor Yöneticiliği alanında yüksek lisans yapmış ve Spor Yöneticiliği alanında doktora yeterliliği vermiş olmak
Spor Bilimleri Antrenörlük Eğitimi Arş. Gör. 1 Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu olmak, Hareket ve Antrenman Programında doktora yapıyor olmak ve üçüncü kademe Atletizm antrenörlük belgesine sahip olmak
Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğretim Üyesi 1 Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak, Çocuk hastalıklarında ve yaşlı beslenmesi konusunda çalışmaları olmak,
Sağlık Bilimleri Hemşirelik Prof. Dr. 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, Tensel temas, kanguru bakımı ve emzirme konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğretim Üyesi 1 Yüksek lisansını Protez- Ortez ve Biyomekanik alanında ve doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak, Pediatrik rehabilitasyon alanında deneyime sahip olmak.
Sağlık Bilimleri Ergoterapi Dr. Öğretim Üyesi 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Yüksek Lisans ve Ergoterapi alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Ebelik Doç. Dr. 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, Pre-menstural Sendromda alternatif tedaviler konusunda çalışmaları olmak.