X

Fast Access

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEHER YAYLACI’NIN “SENTETİK PEPTİT TABANLI ARAYÜZ MALZEMELERİ ILE IŞLEVSELLEŞTİRİLMİŞ DENTAL IMPLANTLARIN TAVŞAN MODEL UYGULAMASINDA OSSEOİNTEGRASYONUNUN HİSTOLOJİK, IMMÜNOHİSTOLOJİK VE ANALİTİK OLARAK INCELENMESİ” BAŞLIKLI PROJESİ TÜBİTAK TARAFINDAN 1002 ÇAĞRISI KAPSAMINDA DESTEK ALDI

Create Date: 02.08.2022

Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı  Dr. Öğr. Üyesi Seher YaylacıSentetik Peptit Tabanlı Arayüz Malzemeleri İle İşlevselleştirilmiş Dental İmplantların Tavşan Model Uygulamasında Osseointegrasyonunun Histolojik, İmmünohistolojik ve Analitik Olarak Incelenmesi” başlıklı projesi TÜBİTAK 1002 çağrısı kapsamında desteğe uygun bulunmuştur. Hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.