X

Hızlı Erişim

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

I. FİZYOTERAPİ VE RAHABİLİTASYON ÖZEL KONULAR KONGRESİ

Eklenme Tarihi: 19 Ekim 2020

Kayıt için Tıklayınız.

BİLDİRİ KURALLARI

Kabul edilen ve kongrede sunulan bildiriler Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation Dergisinde yayınlanacaktır. Bildirilerini dergide yayınlatmak isteyen yazarlardan dergi masrafları için 50 TL ücret talep edilecektir.

Bildiri gönderme son tarihi: 6 Kasım 2020

Kongrede sunulacak bildiriler orijinal araştırma çalışmaları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalıdır.

Yazım Kuralları

 1. Bildiriler lhuftr@lokmanhekim.edu.tr adresine Word dosyası halinde e-posta aracılığıyla gönderilebilecektir.
 2. Bildirilerin hem Türkçe hem de İngilizce hazırlanması gerekmektedir.
 3. Bildiride yazarların adı-soyadı, çalıştığı kurum, şehir ve e-posta adresleri açıkça belirtilmeli, akademik unvan kullanılmamalıdır. Her yazar için üst numaralandırma kullanılarak bilgileri eklenmelidir.
 4. Bildiri sunumunu gerçekleştirecek yazar belirtilmelidir.
 5. Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalı, başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. İngilizce özetin başına makalenin İngilizce başlığı eklenmelidir.
 6. Türkçe ve İngilizce bildiri özetleri başlık ve yazar bilgileri hariç 250 kelimeyi aşmamalıdır.
 7. Bildiriler Amaç (Purpose), Yöntem (Methods), Bulgular (Results) ve Sonuç (Conclusion) başlıklarını içermelidir.
 8. Özet içerisinde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalı, kısaltma kullanılacaksa terim ilk kullanılacağı yerde açık olarak yazılarak kısaltma parantez içinde verilmelidir.
 9. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgularda p değerleri parantez içinde verilmeli ve bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 10. Bildiri sonunda “Anahtar Kelimeler” (Keywords) başlığı altında en az 3 en fazla 5 anahtar kelime yer almalıdır.
 11. Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile İngilizce özet ve anahtar kelimeler birebir aynı olmalıdır.
 12. Bildirilerin basılabilmesi için, kongrede sunulmuş olması gerekmektedir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak bağımsız hakemler tarafından yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak elektronik posta aracılığıyla gönderilecektir.

Sözlü Sunum Kuralları

Sözlü sunumlar Türkçe olarak PowerPoint’te hazırlanmalıdır

Sözlü sunumlar tartışma dahil süresi 10 dakikayı geçmemelidir.

 

KURULLAR

Kongre Başkanı :

Prof. Dr. Nilgün Bek

 

Kongre Sekretaryası :

Dr. Öğr. Üyesi Banu Ünver

Uzm. Fzt. Mustafa Sarı

 

Düzenleme Kurulu :

Prof. Dr. Ayşe Karaduman

Prof. Dr. Nilgün Bek

Dr. Öğr. Üyesi Banu Ünver

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Erkan Kılınç

Uzm. Fzt. Azize Reda Tunç

Uzm. Fzt. Mustafa Sarı

 

Bilim Kurulu     

Prof. Dr. Akmer Mutlu

Prof. Dr. Ayşe Karaduman

Prof. Dr. Baki Umut Tugay

Prof. Dr. Bülent Elbasan

Prof. Dr. Deniz İnal İnce

Prof. Dr. Deran Oskay

Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel

Prof. Dr. Necmiye Ün Yıldırım

Prof. Dr. Nilgün Bek

Prof. Dr. Özlem Ülger

Prof. Dr. Öznur Yılmaz

Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım

Prof. Dr. Tülin Düger

Prof. Dr. Volga Bayrakçı Tunay

Doç. Dr. Eda Akbaş

Doç. Dr. Gizem İrem Kınıklı

Doç. Dr. Gülcan Harput

Doç. Dr. Gürsoy Coşkun

Doç. Dr. Meral Sertel

Doç. Dr. Muhammed Kılınç

Doç. Dr. Nihan Özünlü Pekyavaş

Doç. Dr. Semra Topuz

Dr. Öğr. Üyesi Banu Ünver

Dr. Öğr. Üyesi Cevher Demirci

Dr. Öğr. Üyesi Ece Nohutlu Günaydın

Dr. Öğr. Üyesi Ender Ayvat

Dr. Öğr. Üyesi Emin Ulaş Erdem

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Erkan Kılınç

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Demirci

Dr. Öğr. Üyesi Tezel Yıldırım Şahan

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Tunç

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yurt