X

دسترسی سریع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
MENU

2021 – 2022 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL BAŞVURULARI HAKKINDA

Eklenme Tarihi: 23 June 2021

2021 – 2022 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL BAŞVURULARI

Üniversitemize Çift Ana Dal başvuruları 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Çift Anadal ve Yan Dal Programı Yönergesi hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

Başvuru Koşulları

 1. Kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, ana dal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyıl başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında çift anadal başvurusu yapabilir.
 2. Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı ana dal programındaki tüm derslerini başarıyla tamamlamış olması ve kayıt olduğu yıldaki ilgili programın YÖK tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını da sağlamış olması gerekir
 3. Öğrencinin başvuru sırasında ana dal programındaki GNO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,72 olması ve ana dal programında başarı sıralamasında en üstteki %20 içinde yer alması gerekir.
 4. Ana dal programındaki GNO’su 4,00 üzerinden en az 2,72 olan ancak ana dal programında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de yer almayan öğrencilerden çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift ana dal programına başvurabilirler. Değerlendirmede %20’lik başarı sıralaması ve GNO’su yüksek olanlara öncelik verilir.
 5. Öğrenci aynı anda birden fazla çift ana dal programına kayıt yaptıramaz. Öğrenci başvuru yaptığı çift ana dal programına ek olarak farklı bir programa yan dal başvurusu yapabilir.
 6. Öğrenci çift ana dal için başvurduğu programa yan dal başvurusunda, yan dal için başvurduğu programa da çift ana dal başvurusunda bulunamaz.
 7. Bir ana dal diploma programına kayıtlı öğrenci, aynı program için çift ana dal başvurusunda bulunamaz.
 8. Lisans öğrencisi hem lisans hem de ön lisans programlarında, ön lisans öğrencisi ise sadece ön lisans programlarında çift ana dal yapabilir.
 9. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 10. Kurumlar arası yatay geçiş ve dikey geçiş ile Lokman Hekim Üniversitesi lisans diploma programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin çift ana dal programlarına başvurabilmesi için, kayıt yaptırdıkları programda en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri zorunludur.

Lokman Hekim Üniversitesi Çift Ana Dal – Yan Dal Yönergesi için lütfen tıklayınız.

GEREKLİ BELGELER

 1. Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  Başvurular Online alınacak olup, evraklar kesin kayıt sırasında teslim alınacaktır.

  1. Kimlik Fotokopisi
  2. Not Dökümü (Transkript)
  3. ÖSYS yerleştirme ve sonuç belgesi
  4. İlk %20’lik dilime girdiğine dair belge (Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından kontrol edilecektir.)

  Online Başvuru:

  Öğrenci Bilgi Sisteminden “Başvuru İşlemleri” menüsünden “Çap Başvuru”, “Yandal Başvuru” olarak ayrı ayrı başvurular yapılacaktır.