X

دسترسی سریع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

YÖS Sınav Kılavuzu

Eklenme Tarihi: 22 January 2020

T.C. LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI 2020

LHÜ-YÖS2020 BURSLULUK SINAV KILAVUZU

 

  1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. Bu kılavuz, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Lokman Hekim Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere yurt dışından başvurmak isteyen, Yabancı Öğrenci Sınavı’na (YÖS) girecek adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.

1.2. Lokman Hekim Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (LHÜ-YÖS), 22 Ağustos 2020 tarihinde çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

1.3. Lokman Hekim Üniversitesi LHÜ-YÖS sonuçları 31 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacaktır.

1.4.Sınava başvurular için 15 Ağustos 2020 tarihine kadar https://www.lokmanhekim.edu.tr/uluslararasi/ internet sayfasından online yapılacaktır.

1.5. Üniversitemiz ile adaylar arasındaki iletişim, Latin harfleri ile Türkçe veya İngilizce yapılacaktır.

1.6. LHÜ-YÖS2020 sonuçları Üniversitemizde önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için kullanılacak olup, transfer ve /veya lisansüstü öğrenim için dikkate alınmaz.

1.7. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve sınav sonucunda bir programa yerleştirilemeyen adayların sınav ücretleri geri ödenmez.

1.8. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu, Lokman Hekim Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senatosu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Lokman Hekim Üniversitesi tarafından saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu ve İlgili Komisyonlarınca verilen kararlara göre işlem yapılır.

1.9. LHÜ-YÖS2020 kılavuzu Üniversitemiz https://www.lokmanhekim.edu.tr/uluslararasi/ internet sayfasından yayınlanacak olup basımı ve dağıtımı ayrıca yapılmayacaktır.

  1. BAŞVURU KOŞULLARI

2.1. Başvuru Hakkına Sahip Olan Adaylar:

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

a) Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı tanınan hakların Kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,

d) (1) 01 Şubat 2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (Lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (Ortaöğretiminin (Lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
(2) 01 Şubat 2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurtdışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (Lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların ( Ortaöğretiminin (Lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

e) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.

 

2.2. Başvuru Hakkına Sahip Olmayanlar

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c) Birinci fıkranın b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (2.1. maddesinin ç fıkrasındaki şartları sağlayanlar hariç)

d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya birinci fıkranın b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,

f) Geçici Eğitim Merkezi Diploması ile yapılan başvurular,

kabul edilmez. Bu adaylar sınava girseler dahi aldıkları puanlar kendilerine bir hak sağlamayacaktır.

  1. BAŞVURU İŞLEMLERİ

3.1. Yurt içinden ve yurt dışından sınava başvurular Lokman Hekim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi internet sayfasından https://www.lokmanhekim.edu.tr/uluslararasi/ yapılacaktır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmeyecektir.

3.2. Adaylar başvuru süresi içinde Lokman Hekim Üniversitesinin internet sayfasından Aday Başvuru Formunu çevrimiçi (online) olarak dikkatlice doldurup ön kayıt yapıldıktan sonra kendisine aday numarası verilecektir.

3.3. Aday Numarası, hem bu sınavın bütün aşamalarında, hem de adayın Lokman Hekim Üniversitesi ile elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır.

3.4. Aday Başvuru Formuna girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan, pasaport numarası ise yalnızca sayısal olarak girilmelidir.

Adaylar beyan ettikleri tüm bilgileri belgelemek zorundadırlar.

3.5. Sınav ücreti Türk Lirası (TL) veya Euro (€) veya Dolar ($) veya İran Riyali olarak aşağıdaki hesap numaralarına adı, soyadı, kimlik/pasaport numarası ve LHÜ-YÖS2020 sınav ücreti açıklamaları ile yatırılmalıdır. EFT yapacak olanlar alıcı kısmına Lokman Hekim Üniversitesi yazmaları gerekmektedir. Ödeme yapıldıktan sonra ödeme yapıldığı bilgisi sistem üzerinden onaylanır.

3.6. Yurt içinden ve yurt dışından sınav ücreti yatıracak adayların dikkat edeceği hususlar: Bankanın masraf olarak alacağı para sınav ücretinin dışında hesaplanmalıdır. Sınav ücreti yatırılmadan başvuru geçerli sayılmaz.

HESAP NUMARALARI

BANKA ADI DENİZBANK
TL 100 TL
IBAN NUMARASI: TR96 0013 4000 0156 1955 8000 01
SWIFT KODU: DENITRIS4810
ALICI İSMİ: LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
BANKA ADI DENİZBANK
USD 20 USD
IBAN NUMARASI: TR42 0013 4000 0156 1955 8000 03
SWIFT KODU: DENITRIS4810
ALICI İSMİ: LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
BANKA ADI DENİZBANK
EURO 20 EURO
IBAN NUMARASI: TR69 0013 4000 0156 1955 8000 02
SWIFT KODU: DENITRIS4810
ALICI İSMİ: LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ

 

 

3.7. Başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adayların sınava giriş belgeleri e-posta yoluyla adayın kendisine gönderilecektir. Sınava Giriş Belgesi üzerinde aday kullanıcı bilgileri ve sınavın yapılacağı zamanla ilgili bilgiler yer alacaktır.

 

  1. SINAV

4.1. LHÜ-YÖS aşağıdaki takvime göre yapılacaktır.

SINAV TAKVİMİ

LHÜYÖS Sınav Başvurusu 15 Ağustos 2020
LHÜYÖS Sınavı 22 Ağustos 2020
Sonuçların İlanı 31 Ağustos 2020

 

4.2. LHÜ YÖS2020 sınavı çevrimiçi şekilde Lokman Hekim Üniversitesi’nin belirlediği tarih ve saatte gerçekleştirilecektir.

4.3. Sınav sırasında gerçekleşecek herhangi bir suistimal (başka bir kaynaktan veya kişiden yardım alma, yerine başkasına sınava sokma veya buna teşebbüs etme, cep telefonu vb. cihazların kullanımı) başvurunuzun iptal edilmesine neden olacaktır.

4.4. Sınava giren öğrencilerin, yoğun talep nedeniyle, bursluluk değerlendirmesine alınabilmesi için 3 bölüm tercih etmesi gerekmektedir.

4.5. LHÜ-YÖS Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır. Sınav 80 Soru 120 dakika olacaktır. Sınav içeriği 40 Genel Yetenek, 40 Matematik ve Geometri sorularından oluşmaktadır.

4.6. Soru havuzundaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır.

4.7. Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında geri gitme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir. Soruyla ilgili herhangi bir problem olduğunu düşünüyorsanız bile, bir seçeneği işaretleyerek diğer soruya geçiniz ve zaman kaybetmeyiniz.

4.8. Sınav giriş anından bitiş anına kadar yaptığınız her şey yasal işlemler için kayıt altına alınacaktır.

4.9. Lütfen sınav başlamadan 10 dakika önce bilgisayarınızın başında olup uzaktan eğitim sistemine giriş için hazır olunuz.

4.10. Sınav başlangıcı ile birlikte ilk 10 dakikadan sonra sınava giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

4.11. Sınava başladıktan sonra sınav penceresini kapatmayınız, küçültmeyiniz, tam ekrandan çıkmayınız ve/veya başka bir bilgisayar penceresine geçiş yapmayınız. Bunlardan birisini yaptığınız taktirde “kopya çekmiş” kabul edilerek, sınavınız iptal edilecektir.

4.12. Lokman Hekim Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan sınav sorularının her hakkı Üniversiteye aittir. Her ne sebeple olursa olsun soruların tamamının veya bir kısmının Lokman Hekim Üniversitesi’nin yazılı izni olmadan; kopyalanması, fotoğraf çekilmesi veya herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması vb. yasaktır. Bu yasağa uymadığı tespit edilen kişi veya kuruluşlar hakkında yasal işlemler başlatılacaktır.

LHÜ YÖS 2020 SINAVINA BAŞVUR 

  1. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

5.1. Adayların LHÜ-YÖS-2020’de doğru cevapları sayılarak ham puan hesaplanacaktır. Yanlış cevapların herhangi bir etkisi olmayacaktır.

5.2. LHÜ-YÖS Testi 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Soruların katsayıları Matematik ve Geometri (40*1,5 =60) ve Genel Yetenek (40*1=40) şeklinde olup toplamı 100 puan olarak hesaplanacaktır.

 

  1. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

6.1. Adaylar sınav sonuçlarını sadece Lokman Hekim Üniversitesinin https://www.lokmanhekim.edu.tr/ adresindeki Sınav Sounçları İlanı üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifrelerini girerek öğrenebileceklerdir.

6.2. Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan her aday adına Sınav Sonuç Belgesi düzenlenecektir. Adaylar şifreleriyle bu belgelerin çıktısını alabileceklerdir.

 

  1. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

7.1. Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak için aşağıdaki hesap numarasına itiraz süresi içerisinde 100 TL itiraz ücretinin yatırılarak, dekontunun ve itiraz konusunun iro@lokmanhekim.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekir. Bu maddeye uygun olmayan itirazlar dikkate alınmaz. Yapılan itirazların sonucu itiraz sahibine süresi içinde aynı usul ile bildirilir.

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ           TR96 0013 4000 0156 1955 8000 01

 

 

  1. LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ PROGRAM KONTENJANLARI VE BURSLARI

 

8.1.      Kontenjanlara ve burslara ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1 Bölüm ve Kontenjanlar

 

PROGRAM SÜRE (Yıl) KONTENJAN %100 Burs %50 Burs %25 Burs
Tıp Fakültesi 6 60 1 1 2
Diş Hekimliği Fakültesi 5 50 1 1 2
Eczacılık Fakültesi 5 30 1 1 2
Sağlık Bilimleri Fakültesi      
Beslenme ve Diyetetik 4 25   1 2
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 25   1 2
Hemşirelik 4 20 1 2
Ebelik 4 20 1 2
Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi 4 25 1 2
Spor Yöneticiliği 4 12 1 2
Rekreasyon 4 15 1 2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu      
Anestezi 2 20 1 2
İlk ve Acil Yardım 2 20 1 2
Ağız ve Diş Sağlığı 2 30 1 2
Diş Protez 2 30 1 2
Tıbbi Laboratuvar 2 30 1 2
Tıbbi Görüntüleme 2 30 1 2
Ameliyathane Hizmetleri 2 30 1 2
Eczane Hizmetleri 2 30 1 2
Yaşlı Bakım 2 7 1 2
Diyaliz 2 25 1 2

 

Sizi Arayalım