X

دسترسی سریع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri MENU

Sıkça Sorulan Sorular

Eklenme Tarihi: 8 May 2020

Eğitim dili, süresi ve öğrenci kabul koşulları nelerdir?

Tıbbi laboratuar teknikleri     TYT puanına göre göre öğrenci alan   2 yıl eğitim süresi olan Türkçe bir programdır.

 

Geçen yılki ücret ve kontenjanlar nedir?

Program (2019-2020) Kontenjan Ücret
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 0 24.000
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı %25 Burslu 54 18.000
 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı %100 Burslu

6

 Ölçme-değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

Vize, Final, Bütünleme şeklinde yapılmaktadır.

 

Mezuniyet koşulları nedir?

Akademik not ortalaması 2 ve üzeri olan ve her yarıyıl için 30 AKTS kredilerini tamamlamaları halinde mezun olmaktadırlar.

 

Yatay geçiş yapabilir miyim?

Üniversitenin Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında uygulanan programlar arasında (kurum içi) ve yurt içi-yurt dışındaki diğer üniversitelerden (kurum dışı) yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

 

Dikey geçiş yapabilir miyim?

Dikey geçişle lisans programlarına yerleştirilen Meslek Yüksekokulu ve Açık Öğretim Fakültesi önlisans mezunları hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Programın amacı nedir?

Tıbbi görüntüleme teknikleri programının amacı, radyoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi birimlerinde kullanılan cihazların işleyişi ve hastadan istenilen ilgili tetkik için gerekli hazırlıklarının yapılması görevlerini üstlenecek olan sağlık elemanlarını yetiştirmektir.

 

Tıbbi görüntüleme teknikeri kimdir?

İyonize ve iyonize olmayan radyasyonu kullanarak, hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayan, röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, pet-bt gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilen, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilen nitelikli sağlık elemanıdır?

 

Mezun olunca unvanım ne olacak?

Mezunlara “tıbbi görüntüleme teknikeri” unvanı verilmektedir.

 

İş Bulma imkânım nelerdir?

Mezunlar hastanelerin röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, anjio, diagnostik radyoloji gibi birimlerinde, nükleer tıp, radyoterapi bölümlerinde, özel görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde çalışabilirler. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp kamu kuruluşlarında (dms/kms sınavında başarılı olunması şartı ile) iş bulma olanaklarına sahiptirler.

 

Dersler nerede işlenecek?

Programın teorik dersleri yüksekokul bünyesinde yapılırken, staj ve diğer uygulamalar Lokman Hekim Üniversitesi bünyesindeki hastaneler ve afiliye hastaneler olmak üzere gerekirse anlaşmalı diğer kurumlarda yapılacaktır?

 

Yaz stajı Yapmam gerekecek mi?

Evet

Devamsızlık hakkım ne kadardır?

Teorik derslerin %70’ine, pratik derslerin %80’ine devam zorunluluğu vardır.