X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü MENU

Koordinatörlük Birimi

Eklenme Tarihi: 01.06.2020

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

  1. PROJE DESTEK BİRİMİ

Üniversitenin araştırma kapasitesi ve niteliğinin artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası destekli projelerin BAP Proje Destek Birimi tarafından duyurulması, eğitim verilmesi, teşvik edilmesi, hazırlanması, sunulacak projelerin ön değerlendirilmesi ve başvurusu, izlenmesi, yürütülmesi, sonlandırılması, proje kültürünün oluşturulması, üniversite ve sanayi işbirliğinde bir ara yüzey olması, bilimsel, teknik ve idari alanda destek sağlanması, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve gerektiğinde projelerin ticarileştirilmesine yönelik danışmanlık desteğinin verilmesi konusundaki faaliyetleri yürütmektedir.

İletişim: projedestek@lokmanhekim.edu.tr

 

  1. AKADEMİK MAKALE DÜZENLEME BİRİMİ

Editing (makalenin dil açısından revizyonu), İngilizce olarak yazdığınız çalışma veya makale, öğretim görevlilerimiz tarafından dil açısından kontrol edilmesi hizmetidir. Makale yazımında anlaşılır bir dil kullanmak önemlidir. Her ne kadar makale hazırlanması için yayınlanmış bazı kurallar olsa da tam olarak ne anlatmak istediğini makalede yeterince açıklayabilmek için yazarın yeterli gramer bilgisine de sahip olması gereklidir. Bilimsel çalışmalarınızın İngilizce makale yazımı ile yoğun bir şekilde aynı konuda çalışmak bazı detayların gözden kaçmasına neden olabilir. İngilizce makale yazım sırasında en sık karşılaşılan hatalar makaledeki imla ve dil bilgisi hatalarıdır. Sade ve açık olmayan cümleler, desteklenmeyen sonuçlar ya da mantıksal boşluklar fark edilir ve düzeltilebilir.

İletişim: makaleediting@lokmanhekim.edu.tr

 

3. BİYOİSTATİSTİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA BİRİMİ

Lokman Hekim Üniversitesi (LHÜ) Biyoistatistik Uygulama ve Araştırma Birimi (BUAB), uygulamalı biyoistatistik konusunda uluslararası standartları karşılayan ve biyoistatistik alanındaki güncel yaklaşımlar ile uyumlu olarak bilimsel çalışmalara ve projelere katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası projeler ile LHÜ görünürlüğü ve bilimsel tabanına değer katan bir birimdir.

İletişim: lhubuab@lokmanhekim.edu.tr