• TR | EN
 • LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 AKADEMİK YILI

  ERASMUS+ KA131 PERSONEL (Akademik ve İdari) HAREKETLİLİĞİ İLANI

   

  Avrupa ülkelerinde Üniversiteler arasında öğrenci ve personel değişimini amaçlayan Erasmus+ Programı'nın, akademik ve idari personelimizi ilgilendiren iki ayrı faaliyet türü olan "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ” ve “EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ" için başvurular alınacaktır. Bu faaliyetlerden yararlanmayı planlayan bütün personelimizin bu ilan doğrultusunda başvuru yapması gerekmektedir.

  ÖNEMLİ TARİHLER 

  Başvuru Başlama Tarihi: 15.05.2024

  Son Başvuru Tarihi: 29.05.2024

  Değerlendirme: 29.05.2024-04.06.2024

  Nihai Sonuçların Açıklanması: 04.06.2024

  İtiraz Süresi: 07.06.2024

  Hareketlilik Tarihleri: KA131 için: En geç bitiş : 31-07-2024

  PERSONEL EĞİTİM ALMA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

  PERSONEL DERS VERME BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

   

  AÇIKLAYICI BİLGİLER

  • Erasmus Plus (Erasmus +): Erasmus programının 2014'den itibaren geçerli olan resmi adıdır.

  • Hareketlilik (Mobility): Erasmus faaliyetlerine verilen genel isimdir. Personel Hareketliliğinde “Personel Ders Verme Hareketliliği” ve “Personel Eğitim Alma Hareketliliği” olmak üzere iki temel hareketlilik bulunmaktadır.

  • Program Ülkeleri: AB Üyesi Bütün Ülkeler ve AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya, Azerbaycan, Bosna ve Türkiye)’dir. LHÜ personeli Türkiye hariç program ülkelerindeki Üniversite, Klinik, Dernek gibi Tüzel kişiliği olan OID numarasına sahip kurumlarda Erasmus Hareketliliği gerçekleştirebilir. Ancak Ders Verme Hareketliliğinde gidilecek ülkedeki üniversite ile Üniversitemiz arasında ikili anlaşma olması gerekmektedir.

  • Hibe: AB Komisyonunca ülkemize tahsis edilen ve Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize Erasmus + faaliyetlerinin kullanımı için aktarılan karşılıksız yardımdır.

  • Ulusal Ajans: Türkiye'de Erasmus+ faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla sorumlu Avrupa Birliği Bakanlığı'na bağlı üst kuruluştur. Bkz. www. ua.gov.tr

  • İkili anlaşma (Bilateral Agreement): Erasmus program ülkeleri ile Üniversitemiz arasında Ders Verme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan anlaşmadır. Eğitim alma hareketliliğinde ikili anlaşma şartı bulunmamaktadır. Erasmus İkili anlaşma yükümlülüğü ilgili bölüm veya birimlere aittir.

  • ECHE: (Erasmus Charter for Higher Education): Erasmus Üniversite Yetki Belgesi’ne verilen isimdir. Erasmus+ faaliyetlerini yürütmeye yetkili kılar. Üniversitemiz ECHE sahibidir.

   

  PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

   Ders Verme Hareketliliğinin hedefi; Türkiye'de ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan ve ders verme yetkisi olan akademik personelin, AB üye ülkelerindeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermesine imkân sağlamaktır. Ders verme faaliyetinin gerçekleştirileceği Üniversite ile Lokman Hekim Üniversitesi (LHÜ) arasında ikili anlaşma olması gerekmektedir. Ders Verme Hareketliliğine Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri başvurabilir.

   

  PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

  Personel Eğitim Alma Hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans ve seminer katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenmemektedir. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir. Eğitim Alma Hareketliliğine ders verme yetkisi olanlar (Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri) başvuramaz. Bu hareketliliğe yalnızca Araştırma Görevlileri ve İdari Personel başvuruda bulunabilir. İdari görevi olan akademik personel idari personel olarak değerlendirilmeyecektir.

  İKİLİ ANLAŞMA ŞARTI

  "Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin başvurusu sırasında, üniversitemiz ile başvurmak istediği ECHE sahibi yükseköğretim kurumu arasında, tüm prosedürleri tamamlanmış, onaylı ve geçerli bir "İKİLİ ANLAŞMA’nın mevcut olması gerekir. Başvuru esnasında ikili anlaşması olmayan bölümlerin bütün prosedürleri ve onayları ile son başvuru tarihinden önce ikili anlaşmaları tamamlayıp Erasmus+ Koordinatörlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir. Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanacak personel için İkili anlaşma şartı bulunmamaktadır. Mevcut ikili anlaşmaların bilgisine web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bölümler tarafından güncellemeyen eski anlaşmalar geçerli değildir. Listede düzeltme talebiniz olursa lütfen Koordinatörlüğümüzle iletişime geçiniz.

   

  DAVET/KABUL BELGESİ ŞARTI

  "Ders Verme ve Eğitim alma Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelin, Avrupa’da ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumundan, başvuru süresi bitene kadar kendisini bu kurumda ders vermeye davet eden, resmi bir DAVET/KABUL BELGESİ alması zorunludur. Kabul belgelerinde ıslak imza şartı aranmamaktadır, imzalı ve onaylı taranmış belgeler kabul edilmektedir. Bu durum "Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanacaklar için de geçerlidir. Bu personelimizin, başvuru süresi bitene kadar Avrupa’da ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumundan veya eğitim alacağı alanda yetkin olan özel bir kuruluş, enstitü, vakıf, şirket, firma ya da işletmeden, kendisini eğitim almaya davet eden, resmi bir DAVET/KABUL BELGESİ alması zorunludur. Kabul belgelerinde ıslak imza şartı aranmamaktadır, imzalı ve onaylı taranmış belgeler kabul edilmektedir. Kabul belgesinde hareketliliğin gerçekleşeceği kurum adı, hareketlilik tarihleri ve konusu (Erasmus+ ders verme ya eğitim alma kapsamında davet edildiği) açık olarak belirtilmelidir.

   

  PROGRAMLARIN SÜRESİ VE ZAMANI

  "Ders Verme" ve "Eğitim Alma" Hareketliliğinde yurtdışında yürütülecek faaliyet süresi, programdan daha fazla sayıda personelimizin yararlanması için, 2 gün seyahat süresi 5 gün faaliyet olmak üzere toplam en fazla 7 gün hibeli olarak belirlenmiştir. Daha fazla süre ile görevlendirme alan personelin 7 günlük giderlerinden sonrasını kendi imkânlarıyla karşılaması gerekmektedir. Bununla birlikte, ders verme faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi ve bu durumun belgelenmesi zorunludur. Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle ders verme programının gün (en az 2 gün) ve saat bazında (toplam en az 8 saat) olması ve dönüş sonrası belgelendirilmesi gerekmektedir. Yapılan program üzerinde faaliyet gerçekleşmediği görünen günler için ödeme yapılmayacaktır. 

  Eğitim Alma Hareketliliği faaliyet süresi ise her gün için tam güne yakın bir süre olmalıdır. Ders Verme Hareketliliğindeki gibi toplam 8 saat faaliyet şartı bulunmamaktadır. Yapılan program üzerinde faaliyet gerçekleşmediği görünen günler için ödeme yapılmayacaktır. Hareketliliğin (Ders Verme ve Eğitim Alma) En Erken Başlama Zamanı, Değerlendirme sonuçları açıklanıp gerekli resmî belgelerin tamamlanmasından sonra, en erken 7 Haziran 2024 tarihidir. Hareketliliğin En Geç Bitiş Zamanı ise 31 Temmuz 2024’dür. Bu tarih aralıklarında olmak şartıyla istenilen bir zamanda en fazla 5 günlük hibe desteği ile hareketlilikten yararlanılabilir.  Hareketliliklerin 5 gün + 2 gün seyahat günü olacak şekilde ayarlanması gerekmektedir. Seçilen personelin hareketlilikten 2 hafta önce istenilen bütün belgeleri tamamlamış ve teslim etmiş olması gerekmektedir.

  Ders Verme Akademik Personel: LHÜ bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde

  (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) tam zamanlı ders veriyor olması

  Eğitim alma (Ders verme zorunluluğu olmayan akademik personel):

  LHÜ bünyesinde bulunan birimlerin herhangi birinde tam zamanlı akademik personel olması

  Eğitim alma(Akademik personel):

  LHÜ bünyesinde örgün eğitim kademelerinin

  herhangi birinde (birinci,

  ikinci veya üçüncü kademe) tam zamanlı ders veriyor

  olması

  Eğitim Alma İdari Personel: LHÜ bünyesinde bulunan birimlerin herhangi birinde tam zamanlı idari personel olması  BAŞVURULAR

  "Ders Verme" veya "Eğitim Alma" Hareketliliği başvuruları, 15.05.2024- 29.05.2024 tarihleri arasında turna linki  ile yapılacaktır.

   

  BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

  1. Başvuru Formu: Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, doldurularak sisteme yüklenecektir.  (LHU Erasmus web sitesi faydalı dökümanlar kısmında mevcuttur).

  2. Yabancı Dil: Belgesi (Akademik personel için): Başvuruların puanlamasında kullanılacak olup, ders verecek akademik personel için zorunludur. Puan alınan dil sınavının AB resmi dillerinden birine ait olması gerekmektedir. Yıl şartı yoktur, herhangi bir yılda alınmış olabilir. Ancak YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir sınav olmalı ve üzerinde puan bulunmalıdır. Dil belgesi teslim etmeyen, dil belgesi bulunmayan personelin başvurusu geçersiz sayılacaktır. Akademik personel için; ders verme hareketliliği başvurularında en az 65, eğitim alma hareketliliği başvurularında en az 50 dil puanı şartı bulunmaktadır. İdari personel için dil belgesi şartı bulunmamaktadır. Yabancı dil belgesi sunan idari personele öncelik verilecektir.

  3. Kabul Belgesi: Kabul belgesinde hareketliliğin gerçekleşeceği kurum adı, hareketlilik tarihleri ve konusu (erasmus+ ders verme ya eğitim alma kapsamında davet edildiği) açık olarak belirtilmelidir.

   

  GİTMEYE HAK KAZANAN PERSONELDEN İSTENECEK BELGELER

  Erasmus web sayfasında personel hareketliliği bölümünde “Ders Verme Hareketliliğinde İzlenecek Yol” ve “Eğitim Alma Hareketliliğinde İzlenecek Yol” adlı belgelerde detaylı bir şekilde listelenmektedir. Erasmus Personel Hareketliliği gerçekleştirmeye hak kazanan personel için gerekli belgeler: 

  • Erasmus Ders Verme Hareketliliği için 

  Hareketlilikten Önce; 

  • Ders Verme Programı ve Kabul Mektubu. 

  • Sigorta Poliçesi

  • Halkbank Euro Hesabı 

  Hareketlilikten sonra; 

  • Katılım Sertifikası ve Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (pasaport giriş-çıkış sayfaları)

  • AB Anketi

  • Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği için

   Hareketlilikten Önce;

  • Eğitim Alma Programı ve Kabul Mektubu. 

  • Halkbank Euro Hesabı 

  • Sigorta Poliçesi

  Hareketlilikten sonra;

  • Katılım Sertifikası ve Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (pasaport giriş-çıkış sayfaları 

  • AB Anketi   KONTENJANLAR

  Her ülkenin hibe tutarı farklılık gösterdiği için tahsis edilen bütçenin ders verme ve eğitim alma hareketlilikleri için kontenjan dağılımının kesinleştirilmesi başvurulara göre komisyon tarafından yapılacaktır. Kontenjan dağılımı başvuru durumuna göre adil bir şekilde yapılacaktır. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü kontenjanların boş kalması halinde yeniden dağıtım yapmaya yetkilidir. Koordinatörlüğümüz faaliyete seçilen personelin Erasmus+ Hareketliliğine katılımını garanti edemez. Anlaşmalı kurumlar Erasmus+ Programı Kuralları kapsamında gerekçelendirerek seçilen kişiyi davet etmeyebilir.

   

  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve PUANLANDIRMA

  Başvuruları alınan personel içerisinden programdan yararlanacaklar "ERASMUS+ Seçme ve Değerlendirme Komisyonu" tarafından yapılacak değerlendirme ile belirlenecektir. En yüksekten en düşüğe göre sıralanan seçim değerlendirme puanları; ilgili bölüm kontenjanları ve personel tercihlerine göre listelenecek ve bölümler için ayrılmış kontenjan sayılarına göre personel seçimi yapılacaktır. Hibe dağıtımı, hibe bütçesine göre, aynı sıralama göz önünde bulundurularak, bütçe elverdiği oranda tam olarak ya da kısmen gerçekleştirilecektir. Kontenjan dahilinde olduğu için seçimleri kazanan; ancak yeterli bütçe olmadığından hibelendirilemeyen personelimiz, eğer dilerler ise, hareketliliğe hibesiz katılma hakkına sahiptirler. Puanların tamamen eşit olması durumunda, üniversitemizde çalışma yılı fazla olan personele öncelik verilecektir.

   

           AKADEMİK PERSONEL İÇİN DERS VERME VE EĞİTİM ALMA

                          HAREKETLİLİĞİ PUANLANDIRMA KRİTERLERİ

   

  1

  Taban Puan

  50

  2

  Başvuran personel hareketlilikten ilk kez faydalanacaksa

  +20

  3

  YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil puanın (100’lük sistemde) eklenecek Yüzdesi:

  +%30

  4

  Yeni bir Erasmus+ KA131 anlaşması (öğrenim, personel ve staj hareketliliğini

  kapsayacak şekilde) yapmış olması

  +5

  5

  Kurum/Bölüm/Birim Koordinatörü olup yeni bir Erasmus+ KA131 anlaşma veya

  anlaşmaları yapanlara

  +10

  6

  Engelli Personel (belgelendirmek kaydıyla)

  +20

  7

  Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel (belgelendirmek kaydıyla)

  +20

  8

  LHÜ Erasmus Personel hareketliliğinden daha önce yararlanılmışsa

  -10

   

  İDARİ PERSONEL İÇİN EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ PUANLANDIRMA KRİTERLERİ

   

  1

  Taban Puan

  50

  2

  Başvuran personel hareketlilikten ilk kez faydalanacaksa

  +20

  3

  LHÜ'deki her hizmet yılı 5 puan olarak eklenecektir

   

  4

  Yabancı Dil 

  +10

  5

  LHÜ Erasmus Personel hareketliliğinden daha önce yararlanılmışsa

  -10

  6

  Dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler

  +10

  7

  Engelli personel

  +10

          

  • İdari Personel kendi arasında hizmet yılına göre değerlendirilecektir. İdari Personelden yabancı dil puanı istenmeyecektir

  • TOEFL gibi yabancı dil seviye belirleme sınav sonuçları için, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınladığı yüzlük sistemdeki eşdeğerlilik karşılıkları dikkate alınır.

   

  VERİLEN HİBELER: 

  Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanacak personele verilen hibe, kısmi bir katkı niteliğinde olup, "yurtdışındaki masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir." Hibe miktarının hesaplanması, Ulusal Ajans tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde, personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından yapılır. Bu hibe kapsamında, gidilen ülkeye göre değişen miktarda "günlük hibe" ile yol-kilometre hesabı yapılarak "seyahat gideri" ödemesi yapılır. ERASMUS+ hibesinin %70'i gitmeden önce, kalan %30'u ise ilgili personelin dönüp gerekli evrakları Koordinatörlüğe teslim etmesinin ve bütün işlemlerin tamamlanmasının ardından, personelin Avro hesabına yatırılır. Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır.

  PERSONEL HAREKETLİLİĞİ GÜNLÜK HİBE MİKTARLARI (Seyahat Ücreti Hariç)

   

  Ülke Grupları

  Misafir Olunacak Ülke

  Günlük Hibe (Avro)

  1. Grup ülkeler

  Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 14. Bölge Ülkeleri

  162 Euro

  1. Grup ülkeler

  Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 5. Bölge Ülkeleri

  144 Euro

  1. Grup Ülkeleri

  Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

  126 Euro

  AB DIŞI ÜLKELER

  Kosova, Bosna, Azerbaycan

  180 Euro

   

  Seyahat Hibeleri 

  KM'ye göre Sabit Tutarda Ödenir) Aşağıdaki linkte yer alan mesafe hesaplayıcıya göre hesap edilmektedir. From kısmına Ankara To yazan kısma ise faaliyetin gerçekleştirileceği şehrin adı yazılır. Çıkan KM karşılığında aşağıdaki miktarlara göre seyahat hibeleri ödenmektedir. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

           

                 Mesafe Hesaplama Linki: 

                 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

   

  Seyahat Mesafesi

  Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

  Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

  10 ila 99 KM arasında

  23 Euro

  -

  100 ila 499 KM arasında

  180 Euro

  210 Euro

  500 ila 1999 KM arasında

  275 Euro

  320 Euro 

  2000 ila 2999 KM arasında

  360 Euro 

  410 Euro 

  3000 ila 3999 KM arasında

  530 Euro

  610 Euro 

  4000 ila 7999 KM arasında

  820 Euro 

  -

  8000 KM veya daha fazla

  1.500 Euro 

  -

   

  Detaylı bilgi için LHÜ Erasmus web sayfasından Erasmus+ Uygulama El Kitabını ve Erasmus + Rehberini inceleyebilirsiniz.

  İlanın tüm koşulları Erasmus+ rehberine göre hazırlanmıştır. Detaylı bilgi için;      https://www.ua.gov.tr/media/rzvnymwm/2023-d%C3%B6nemi-ka131-uygulama-el-kitab%C4%B1.pdf

   

        İletişim için: 

        Erasmus+ Üniversite Koordinatörü: Prof. Dr. Turgut Talu

        Erasmus+ Üniversite Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Semih Çalamak

        Email: erasmus@lokmanhekim.edu.tr 

        Telefon: 0 312 280 6030

  Login Lokman Hekim Online