• TR | EN
 • metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu                                                                                     C:\Users\Pau\Desktop\erasmus foto\indir.png  2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN ERASMUS+ ÖĞRENİM ve  STAJ İLANI

  (2023-1-TR01-KA131-HED-000120776) Projesi Öğrenim ve Staj Hareketliliği İlanı

  Başvuru için: Lütfen aşağıdaki sayfayı önce okuyunuz; sonra burayı tıklayınız.

  Erasmus yabancı dil sınavı başvuru formu: https://forms.gle/dpiinkyCGGm144nB7 

  Erasmus + Programı kapsamında 2023 ve 2024 Akademik Yılları için Öğrenim ve Staj Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketlilik gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz, 10 Nisan tarihine kadar Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılandırılan platform üzerinden (lütfen tıklayınız) ve çevrimiçi olarak başvurularını yapabilirler. Tüm başvuru, seçim ve yerleştirme iş ve işlemleri bu platform üzerinden yürütülecektir. Başvuru belgelerinin fiziki olarak iletilmemesi, yalnızca Başvuru Portalının ilgili bölümüne yüklenmesi gerekmektedir. Lütfen başvuruda ilan edilen başvuru tarih aralıklarına dikkat ediniz. Son başvuru tarihinden sonra başvuru kabul edilmeyecektir. E-devlet Kapısı platformu üzerinde yapılandırılan başvuru portalı 10 Nisan tarihinde saat 23:59 itibariyle kapanacak, belirtilen tarih ve saatten sonra sisteme başvuru ya da belge girişi yapılamayacaktır. Başvuru işlemleri yalnızca bu platform üzerinden gerçekleştirilecektir. 

  Yabancı dil sınavına girmek isteyen adaylar 15 Mart 17:00’a kadar form üzerinden yabancı dil sınavına başvurmalıdır. Başvurup sınava girmeyen adaylardan 5 puan kesilecektir. Yabancı dil sınavına başvurmayan öğrencilerin sonradan girmesi mümkün değildir.  

  Erasmus yabancı Dil sınavı 20 Mart 12:30’da yapılacaktır. Sınav yeri sınava girecek öğrencilere iletilecektir. 

  Tüm başvurular, başvurunun yapıldığı akademik dönem için geçerliliği bulunan ve E-devlet portalı üzerinde güncellenen ikili anlaşmalar ve bunların açık olan kontenjanları gözetilerek gerçekleştirilecektir. 

  Tüm adaylar aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütleri nispetinde oluşan ağırlıklı puanlarına göre sıralanacak ve başvuru sırasında oluşturdukları tercih sırlamaları nihai olarak gözetilecektir. Başvuru takvimi dışında adayların tercih sıralamalarında değişikliğe gidilmesi mümkün olamayacağı için, tüm adayların tercihlerini en çok yerleştirilmek istedikleri yükseköğretim kurumundan başlayarak oluşturmaları önem taşımaktadır.

   Öğrenci Seçim Sonuçlarının ve Geçici Seçim Listesinin ilanından sonra, seçim ve yerleştirmeye konu tüm itiraz, başvuru ve talepler e-posta yoluyla kabul edilecektir. Erasmus+ programlarının yürütülmesi ile ilgili tüm sorularınızı erasmus@lokmanhekim.edu.tr adresine iletebilirsiniz. 

  Süreç takvimi aşağıdaki gibi işleyecektir.

  İlan tarihi

  6/03/2024

  Erasmus Sunumu

  22/03/2024

  Başvuru tarihi

  27/03/2024

  Yabancı  Dil Sınavı

  20/03/2024 12:30

  Son başvuru tarihi

  10/04/2024

  Değerlendirme sonucunun ilanı

  22/04/2024

  İtirazlar için son tarih

  27/04/2024

  Toplamda Yabancı Dil Sınavı 50 ve üzeri olmayan öğrencilerin Erasmus başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

  Erasmus Yabancı dil sınavına girmeyenler son 5 yıl içerisinde girdikleri YDS, YÖKDİL, TOEFL sınav sonuçlarıyla başvurabilir. 

  Başvuru sistemde öğrencilerin birden fazla yabancı dil sınav sonucu olması halinde

  değerlendirme aşamasında en yüksek puan dikkate alınır.  Başvuruda bulunacak olan öğrencilerimizin bağlı bulundukları akademik birimlerdeki Erasmus koordinatörleriyle görüşerek öğrenim hareketliliği yapmak istedikleri üniversite tercihlerine ilişkin onay almaları gerekmektedir. (Başvuru belgesinde onay kısmı bulunmaktadır.)  

  Yanlış yapılan tercihler tercih yapılmamış olarak kabul edilir ve bundan öğrencinin kendisi sorumludur.

  Kazandığı ilan edilen öğrencilerin alacağı hibeler, sadece aday öğrencilerin Uluslararası Ofis tarafından ilan edilen şartları tam olarak yerine getirdiği takdirde hak edilmiş sayılır. Bu adaylar Üniversitemizle sözleşme imzalayıncaya kadar sadece aday olarak kabul edilirler.  

  İlan edilen tarihlerde katılınması gereken toplantı, teslim edilmesi gereken evrak vs. gibi aday öğrencilerin yapmaları gereken hususlarda mücbir bir sebep belgelemeden sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların hibeleri yedek adaylara aktarılabilir veya tümden iptal edilebilir. 

  Uluslararası Ofis tarafından duyurulmuş sorumlulukları yerine getirmeyen adaylar haklarından feragat etmiş kabul edilirler. Hibe kazanan asil ve yedek tüm adayların Uluslararası Ofis tarafından yapılacak olan toplantıya katılımı zorunludur.

  Başvuruda bulunacak olan öğrencilerimizin kendi akademik birim koordinatörleriyle görüşerek başvurmak istedikleri üniversitelerin ilgili programlarındaki dersleri incelemeleri ve tercih yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz üniversitemizin anlaşmalı olduğu ve bu ilanda belirtilen üniversiteler arasından birden fazla tercihte bulunabilirler.

  Bu ilan kapsamında gerçekleştirilecek hareketlilik 2023-2024 ve 2024-2025 Akademik Yılı faaliyetleri kapsamaktadır. Bu tarih aralığı dışında gerçekleştirilen hareketlilikler, hiçbir şekilde bu ilan kapsamında değerlendirilemez.

  Faaliyete katılım sağlanabilecek dönem, 2024-2025 Akademik Yılı Yaz-Güz-Bahar Dönemi olduğundan öğrencilerimiz hareketliliğe bu dönemi tercih ederek başvurabilirler.

  Her bölümden yeteri kadar uygun başvuru olması ve hibenin yeterli olması halinde mevcut hibe tüm bölümlere eşit kontenjan olacak şekilde (her dönem için 1 kişi asıl 9 yedek) taksim edilecektir.

  Diğer bölümlerimizden yeteri kadar uygun başvuru olmaması veya hibe artışı olması halinde ise söz konusu hibe, daha önce Erasmus hareketliliğinden yeteri kadar istifade edememiş bölüm ve programlara öncelik verilmek suretiyle yeniden dağıtılabilir.

  Hibe miktarının sınırlı olması ve bölümlere eşit kontenjan uygulamamız nedeniyle hibeler öncelikle staj hareketliliği için tahsis edilmiştir. Öğrenim hareketliliği için hibeli kabul olmayacak, dileyen öğrenciler hibesiz olarak yararlanabileceklerdir. 

  Yalnızca staj hareketliliği için hibeli hareketlilik gerçekleşecektir.

  Başvurularda hibenin tüm fakülte/bölümlerden yapılan başvurulara eşit olarak dağıtılması esas alınmaktadır. Bu durumda başvuran öğrenciler kendi akademik birimlerinden yapılan başvurular içerisinde bir değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Bölümlerden öğrenim için yeteri kadar başvuru olmaması halinde söz konusu hibe öncelikle aynı fakülte içerisinde değerlendirilecektir. 

  Değerlendirme aşamasında öncelikli kriterler olarak belirlenen hususlara ilişkin aşağıdaki

  belgelerin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir:

  Önceliklendirme için Engellilik Sağlık Kurulu Raporu yüklenmesi gerekmektedir.

  Önceliklendirme için Şehit/Gazi Yakını olduğunu gösterir belge yüklenmesi gerekmektedir.

  Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı

  Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı yüklemesi

  gerekmektedir.

  BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

  Başvuru formu ve diğer başvuru evraklarında bilgiler eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra ilgili akademik birimin Erasmus Koordinatörüne (Fakülte / Enstitü / Yüksekokul) onaylatılarak, Ulusal Ajans Kariyer Kapısı platformuna yüklenmelidir. Eksik bilgi ve belgelerle ve veya Erasmus Koordinatörü imzası/onayı olmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.  BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

  1- Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu (İndirmek için tıklayınız)

  2- Yabancı Dil Sınav Sonucu (Sınav sonucunuz Ofisimizde mevcuttur. Ek belgeye gerek yoktur. Yabancı Dil Sınav Sonucu 50 altında olan öğrencilerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

  Programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste, Lokman Hekim Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasında ilan edilecektir. 

  Tercih yapabileceğiniz üniversiteler ve bölümlerin listesi aşağıda yer almakatdır. Ayrıca https://www.lokmanhekim.edu.tr/uluslararasi/erasmus-2/ web sayfamızda yayınlanmaktadır. Tercihlerinizi yaparken bölümlerinizi kapsayan anlaşması bulunan üniversitelere dikkat etmeniz lehinize olacaktır. Staj hareketliliği için anlaşmamız olmasına gerek bulunmamaktadır. ECHE belgesine sahip bir yükseköğrenim kurumu ya da alanınızla ilgili olan klinik, hastane gibi yerlerde staj yapabilme imkanınız bulunmaktadır. 

  Erasmus Ofisince bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. 

   Duyurularımızı takip ederek toplantılara katılıp sorularınızı yöneltebilirsiniz. Öğrencilerin başvuru sürecinde yapılacak olan bilgilendirme toplantılarına katılmaları tavsiye edilir. Ancak katılım sağlayamamaları halinde erasmus@lokmanhekim.edu.tr e-posta adresimizden iletişime geçerek bilgi alabilirler. 

  GENEL HÜKÜMLER

  Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan partner yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Yararlanıcılar, Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri değerlendirilerek kabul edilebilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilebilir. Üniversitemiz daha çok sayıda öğrencinin Erasmus hibesinden istifade edebilmesi amacıyla öğrencilerin 1 yarıyıl için hareketliliğe katılmalarını desteklemektir.

  Lisans programlarının ilk yılını tamamlamamış öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamazlar.

  Not ortalaması henüz oluşmamış Yüksek Lisans öğrencilerinin değerlendirmesinde Genel Akademik Not Ortalaması yerine Lisans Mezuniyet Ortalaması esas alınır.

  Not ortalaması henüz oluşmamış Doktora öğrencilerinin değerlendirmesinde Genel Akademik Not Ortalaması yerine Yüksek Lisans Mezuniyet ortalaması esas alınır.

  Tez döneminde hareketlilik yapmak isteyen öğrenciler başvuruları esnasında Lokman Hekim Üniversitesindeki tez danışmanlarından hareketliliğe katılabileceğine ilişkin bir onay mektubu ile gidecekleri üniversiteden çalışma alanlarına uygun bir öğretim üyesinin tez faaliyetlerini takip edeceğine ilişkin bir onay mektubu ibraz etmek zorundadırlar. (2 mektup veya 2 imzalı tek mektup)

  Bu öğrenciler dönüşlerinde gittikleri ve tez çalışmalarına danışmanlık yapan bu öğretim üyesinin tez çalışmalarını başarılı bulduğuna ilişkin geçerli bir belge/mektup ibraz etmek zorundadırlar.

  Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir. Hareketliliğe katılan ancak derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencilerden başarısız olduğu AKTS oranında hibe Komisyonca dönüş sonrası yapılan değerlendirme sonrası kesilebilir.

  Öğrencilerin, başvurmayı planladıkları üniversitelerin başvuru ve dil koşullarını öğrenmeleri kendi sorumluluklarındadır. Kurumların her yıl dil şartlarını güncelleyebilme riski nedeniyle, kurumlar arası anlaşmalarda yazan dil koşullarına ek olarak en güncel ve kesin bilgiye ulaşmak için, karşı kurumların web sayfalarını kontrol etmesi gereklidir.

  Öğrencilerin, başvurmayı planladıkları üniversitelerin akademik takvimlerini incelemeleri gereklidir. Hem akademik takvim çakışmaları, hem de bazı üniversitelerin öğrencileri belirli dönemlerde kabul etmesinden ötürü bu inceleme önem taşımaktadır.

  Gidilmesi planlanan üniversite ile ders uyumlulukları ilgili bölüm Koordinatörüyle birlikte kontrol edilmeli, konuyla ilgili akademik birimdeki Erasmus Koordinatöründen onay alınmalıdır. Ders uyumluluğu olmadığı halde hibe kazanan ve ders uyumu olmaması nedeniyle hareketliliği iptal eden/edilen öğrencinin hibesi yedek öğrencilere aktarılabilir.

  Başvuru tesliminden sonra tercih değişikliği yapılamayacağından tercihlerinizi yaparken dikkatli olmanız önem taşımaktadır.

  Lokman Hekim Üniversitesi tarafından bir Erasmus Programına yerleştirilmiş olmanız, karşı kurum tarafından kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir. Karşı kurumun adayımızı kabul edemediği durumlarda mümkün olması halinde adayımız bir sonraki tercihine yerleştirilmek üzere işlem yapılır. Başka bir tercihinin olmaması veya bir sonraki tercihinin başka bir öğrenci tarafından doldurulmuş olması halinde hibe yedekte bekleyen başka bir öğrenciye aktarılır.

  ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

  Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

  Öğrencinin bir dönem için en az 30 AKTS ders yükünün hareketlilik yapacağı dönem itibariyle mevcut olması.

  Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20 /4,

  İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 3/4, olması,

  (Öğrencilerin notlarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme uyarlanışı, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından uygulanan dönüştürme tablosuna göre yapılacaktır.)

  Öğrencinin disiplin cezası alması, ‘irregular’ öğrenci olması veya alttan dersinin olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.

  Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçemez. 

  Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Ayrıca, öğrenim hareketliliği faaliyeti için alınabilecek hibenin üst sınırı, varsa daha önceki staj hareketliliği süresini 12 aya tamamlayacak süredir. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.

  ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

  Öğrenci seçimi kriterleri ve hesaplamada kullanılacak puan veya oranları aşağıdaki gibidir.

  Akademik başarı ve yabancı dil puanlarının ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ (2014-2020 veya 2021-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır.

  Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıda yer almaktadır:

  Akademik başarı düzeyi

  %50     50/100

  Dil seviyesi

  %50      50/100

  Şehit ve gazi çocukları [1]

  +15 puan

  Engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) [2]

  +10 puan

  2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler [3]

  +10 puan

  Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunanlar (Sadece staj başvuruları için)

  + 10 puan

  Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı aldığını kanıtlayanlar

  + 10 puan

  Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs -Digital Opportunity Traineeships) önceliklendirilir [4](Sadece staj başvuruları için)

  +5 puan

  Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

  -10 puan

  Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

  -10 puan

  Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

  -10 puan

  İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

  -10 puan

  Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

  -5 puan

  Eksiltmeler öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.

  Tüm ölçütler dikkate alınarak hesaplanan toplam puanların eşit olması halinde; akademik başarı notu yüksek olan öğrenciye, akademik başarı notunun da eşit olması halinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir.

  Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

  Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır.

  Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” eksiltmenin hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette eksiltme uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-10” puan eksiltme uygulanır.

  Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

  FERAGAT

  Seçilen öğrenciler sonuçların yayınlanmasını takiben 7 gün içerisinde dilerlerse feragat edebilirler. Bu süre dâhilinde feragat bildiriminde bulunmayan öğrencilerin öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda “-10 puan” düşürülecektir. Süresinde veya geçerli mücbir bir sebebe dayalı feragatlar için puan eksiltmesi uygulanmaz. Mücbir bir sebebe dayalı olarak feragat etmek isteyen öğrencilerin sebeplerinin mücbir olup olmadığı hakkında öncesinde Ofisimizden onay almaları gerekmektedir.

  Programla ilişkili ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:

  Tablo 2: Ülke bazında aylık hibe miktarları

  Ülke grupları

  Misafir Olunacak Ülke

  Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

  Aylık Hibe Staj (Avro)

  1. ve 2. Grup Ülkeler

  Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

  600

  750

  3. Grup Ülkeler

  Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Croatia, North Macedonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey.

  450

  600
  PROGRAM ÜLKELERİNDEKİ PARTNER ÜNİVERSİTELERİMİZ (ERASMUS+ KA131 ANLAŞMALARI)

  Yeni Erasmus+ Programı KA131 projeleri kapsamında detayları hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtileceği şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek Uluslararası Hareketlilik kapsamında, Programla ilişkili olmayan ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:  Kurum Adı

  Ülke

  Bölümler

  University of Tetova

  Makedonya

  Diş hekimliği, Eczacılık, Sağlık bilimleri, Spor Bilimleri

  University of Porto

  Portekiz

  Eczacılık

  Aliacare Ambulanter Pflegedienst

  Almanya (Staj)

  Tıp, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Yaşlı bakımı

  University of Kragujevac

  Sırbistan

  Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği

  Babeş-Bolyai University

  Romanya

  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Spor Bilimleri

  Comenius University of Bratislava

  Slovakya

  Spor Bilimleri

  Università Degli Studi Di Torino

  İtalya

  Eczacılık

  Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

  Polonya

  Tıp, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

  Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

  Portekiz

  Eczacılık, Beslenme ve Diyetetik

  Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

  Polonya

  Beslenme ve Diyetetik

   Kosova Universum College

  Kosova

  Diş Hekimliği, Hemşirelik ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

  Lucian Blaga University of Sibiu

  Romanya

  Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Spor Bilimleri ve Hemşirelik

  University of Limerick

  İrlanda

  Beslenme ve Diyetetik

  Universita Degli Studi di Napoli Federico

  İtalya

  Eczacılık

  Universidad Complutense De Madrid

  İspanya

  Biyokimya, Moleküler Biyoloji

  University of Iceland

  İzlanda

  Tıp, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Sağlık Yönetimi

   
   

  DEZAVANTAJLI KATILIMCILARA İLAVE HİBE DESTEĞİ

  Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir.

  Bu kapsama giren adaylara destek sağlanabilmesi için başvuru sistemine ilgili belgeleri

  yüklemeleri gerekmektedir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı,

  ekonomik ve sosyal açıdan imkanları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak

  tanımlanmıştır.

  1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından

  haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

  2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya

  barınma kararı alınmış öğrencilere

  3) Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim aylığı bağlananlar

  4) Şehit/Gazi çocukları

  5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-

  babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar,

  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay,

  AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını

  kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

  6)Engelliler6

  7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz

  Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında

  01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan

  öğrenciler7

  8) 6 Şubat 2023 tarihindeki depremden etkilenen 11 il ve 1 ilçede (Adana, Adıyaman,

  Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye Şanlıurfa ve

  Elazığ illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesi) ikamet eden birinci derece yakınları veya kendileri

  AFAD’dan afetzede yardımı alan öğrenciler8

  Yukarıdaki kapsama uyan, öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek

  kaydıyla, aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

  HİBE HESAPLAMA

  Öngörülen toplam faaliyet süresinden bağımsız olarak her öğrenci en fazla 3 aylık bir hibe alabilir. Bu hibenin % 70’i gidiş öncesi gerekli belgelerin ofise teslimi sonrası ödenir.

  Geri kalan % 30’luk hibe, faaliyetin başarıyla bitirilmesi ve ilgili evrakın Ofise teslim edilmesi ve AB Dönüş Anketini doldurulması sonrasında dönüş sonrası ödenir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ile pasaportta yeralan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır.

  Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur. Kesinti miktarı öğrencinin durumu incelenerek Üniversitemizin Değişim Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda adil şekilde belirlenir.

  ÖZEL KOŞULLAR:

  Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (60-günden az olması durumunda) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak mücbir bir sebep yoksa, öğrencilerin kendi istekleriyle hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, asgari faaliyet süresi şartına uygun olmaması nedeniyle, öğrenci tarafından hibe iade edilir.

  Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden Erasmus Ofisiyle iletişime geçerek, Erasmus Ofisine bildirmeleri gerekmektedir. Durumun mücbir bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin onay, Koordinatörlüğümüzce gerekli mercilerle görüşülerek alınacaktır. Durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

  Engelli / özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Ek hibe oranı, alınacak toplam Erasmus hibesini geçemez. Özel ihtiyaç desteği hakkında ayrıntılı bilgi, Koordinatörlüğümüzden alınabilir.

  Bu ilanda öngörülmeyen hususlarda süreç içerisinde yeni bir gelişme ortaya çıkması halinde, ilgili yılın Erasmus uygulama el kitabına uygun olarak Üniversitenin Değişim Komisyonu yeni bir karar alıp uygulama yetkisine sahiptir.

  Yukarıda yer alan fakülte/bölüm için her bölüme 2023-1-TR01-KA131-HED-000120776 Projemiz kapsamında 1 staj hibesi tahsisi yapılmıştır.

  Lisansüstü programlardan yapılan başvuruların değerlendirmesi Komisyonca ilgili olduğu değerlendirilen bölümlerin kotası içinde gerçekleştirilecektir.

  Öğrenim Hareketliliği için sadece 1 asıl 3 yedek üye için değerlendirme yapılacaktır. Asıl veya yedek  öğrenim hareketliliğinden hibesiz olarak yararlanacaklardır.

  Staj Hareketliliği için sadece 1 asıl 9 yedek üye için değerlendirme yapılacaktır. Asıl veya yedek kullanılamayan hibeler diğer hareketlilik türleri için kullanılacaktır. Yedek seçilen öğrenciler hibesiz olarak hareketlilik gerçekleştirebileceklerdir.

  Not: Başvuru tarihi içinde yapılacak olan bilgilendirme toplantısına katılım zorunlu olup katılanların imzaları toplanmaktadır.

  Login Lokman Hekim Online