X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
MENU

2021 – 2022 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI YAN DAL BAŞVURULARI HAKKINDA

تاريخ الإنشاء: 23.06.2021

2021 – 2022 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI YAN DAL BAŞVURULARI 

Üniversitemize Yan Dal başvuruları 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı Yönergesi hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

Yan Dal Programları

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi lisans programlarındaki öğrencilerimizin meslek yaşamlarına daha donanımlı hazırlanabilmeleri için yan dal yapabilme imkanı sağlanmıştır. Yan dal müfredatını tamamlayan öğrencilere ana dal diplomasıyla birlikte yan dal sertifikası verilir.

Fakültelerimizin yan dal programlarına https://www.lokmanhekim.edu.tr/wp-content/uploads/2019/03/LHU-C%CC%A7ift-Anadal-ve-Yan-Dal-Program-yo%CC%88nergesi-24.12.2019-son.pdf     linkinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

  • Yan dal programına, ana dal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise altıncı yarıyılın başında başvurulabilir.
  • Başvuru sırasında ana dal programındaki GNO’nun 4,00 üzerinden en az 2,50 ve tüm derslerden başarılı olması gerekir.
  • Diğer başvuru koşulları için Lokman Hekim Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesine bakınız.

Yan Dal programına yukarıdaki koşulları sağlayan öğrencilerimizin aşağıda belirtilen tarihlerde, Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne başvuru yapması gereklidir.

Gerekli Belgeler:

Başvurular Online alınacak olup, evraklar kesin kayıt sırasında teslim alınacaktır.

  1. Kimlik Fotokopisi
  2. Not Dökümü (Transkript)
  3. ÖSYS yerleştirme ve sonuç belgesi
  4. İlk %20’lik dilime girdiğine dair belge (Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından kontrol edilecektir.

Online Başvuru:

Öğrenci Bilgi Sisteminden “Başvuru İşlemleri” menüsünden “Çap Başvuru”, “Yandal Başvuru” olarak ayrı ayrı başvurular yapılacaktır.

 

Yan Dal Programının Tamamlanması

Yan dal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, ana dal programındaki mezuniyet kredisine ek olarak ve ortak dersler dışında, en az 30 AKTS kredilik ders almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.

Yan dal programı ile ilgili detaylı bilgiler Lokman Hekim Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesinde yer almaktadır.