X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
مكتب العلاقات الخارجية MENU

ERASMUS+ KA2 ORTAKLIĞI HAKKINDA

Eklenme Tarihi: 5 January 2021

Lokman Hekim Üniversitesi Olarak Bir Erasmus+ Yükseköğretimde Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Projesinde Yer Almaktayız.

Pandemi dönemi toplumun sağlık okuryazarlığının sağlık üzerindeki önemini daha da görünür yapmıştır.  Değerli ve faydalı çıktıları olacak olan, toplumun sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi için, tıp eğitimi müfredatına yenilikçi yöntemlerle sağlık okuryazarlığı eğitiminin entegre edilmesini amaçlayan Erasmus+ Yükseköğretimde stratejik ortaklık Avrupa Birliği Projenin üniversitemiz adına yürütücüsü Prof. Dr. Sarp Üner’dir. “Development and Integration of Health Literacy Education with Innovative Methods in Medical Curricula Across Europe” adlı projemizde Türkiye’den koordinatör kurum olan Gazi Üniversitesi ile Lokman Hekim Üniversitesi, Hacettepe ve Sağlık Bilimleri Üniversiteleri projenin Türk ortaklarıdır. Türkiye’nin yanı sıra İspanya, İtalya ve Hollanda’dan ortaklar da 36 ay sürecek projede yer almaktadır. Hollanda’dan Maastricht Üniversitesi, İspanya’dan Murcia Üniversitesi ve İtalya’dan Uluslararası Uygulamalı Psikoloji ve İnsan Bilimleri Enstitüsü yabancı ortaklarıdır.

Türkiye ve projede yer alan diğer ülkelerdeki tıp fakültesi öğrencilerinde sağlık okuryazarlığı farkındalık düzeyini ve öğrencilerin bu alanda ihtiyaçlarını belirlemek ve sonuçlar ışığında toplumun sağlık okuryazarlığına göre davranış stratejileri geliştirecek tıp eğitimi programı geliştirmek projenin temel hedeflerindendir. Bunun yanı sıra eğitimleri verecek eğiticilere proje çıktıları ile uyumlu becerileri kazandırmak için eğiticilerin eğitimi ve proje ortaklarının tıp fakültesi müfredatlarına bu programların eklenmesi ile mezuniyet sonrası sertifikalı eğitim programlarına dönüştürülmesi de projenin önemli çıktıları arasındadır.