X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

LHÜ FİNAL SINAVLARI KARARI HAKKINDA

Eklenme Tarihi: 4 June 2021

Lokman Hekim Üniversitesi Senato Kararı

Genel ve Bütünleme Sınavları Hakkında

Üniversitemiz Senatosu, Sayın Cumhurbaşkanı’nın 31 Mayıs 2021 tarihli açıklamaları ve Covid-19 pandemisinin Ülkemizdeki seyrini göz önünde bulundurarak 3 Haziran 2021 tarihinde toplanmış ve 2020-2021 Bahar Dönemi genel ve bütünleme sınavları ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır:

  • Üniversitemiz bünyesindeki tüm Fakülte ve SHMYO’da tüm derslerin yıl sonu genel ve bütünleme sınavlarının akademik takvimlerde belirtilen tarihlerde çevrimiçi olarak yapılmasına,
  • Güz ve Bahar döneminde pandemi nedeniyle yapılamayan klinik/saha uygulaması ve laboratuvar uygulamalarına ait telafilerinin genel sınavlardan hemen sonra ilgili Dekanlıkların/Müdürlüğün belirlediği tarihlerde yüz yüze yapılmasına,
  • Genel veya bütünleme sınavlarının yapılması esnasında olası teknik sorunlardan kaynaklanabilecek nedenlerle sınavın yapılamaması veya yarım kalması durumunda bu sınavlara ilişkin sınav tekrarlarının Dekanlık/Müdürlüğün belirleyeceği tarihte yüz yüze yapılmasına

katılanların OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

 

Saygılarımızla,

Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu