X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Amaç ve Hedeflerimiz

تاريخ الإنشاء: 29.03.2019

Fakültemiz bilimselliği ve manevi değerleri öne çıkaran eğitim anlayışıyla bütüncül, meslek etiğinden vazgeçmeyen başarılı, bilime dayalı yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, gerekli yetkinliğe sahip; çağdaş, farklılıklara ve evrensel değerlere saygılı mezunlar yetiştirmektedir.

Fakültemizin tüm bölümleri Çekirdek Eğitim Programlarına göre eğitim vermekte; teorik ve uygulama-araştırma derslerinde üniversitemizin tüm fakültelerinin derslik, laboratuvar ve sosyal alanlarını kullanabilmenin yanı sıra uygulama eğitimlerini Lokman Hekim Hastanelerinde yapmaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Lisans Çekirdek Eğitim Programı ile tam uyumlu bir şekilde güçlü ve deneyimli bir akademik kadrodan eğitim almış, diyetisyenliğin farklı çalışma alanlarında mesleğini en iyi şekilde uygulayabilme kabiliyetine sahip, toplumun ve bireylerin hastalıklardan korunması, hastalıklarının tedavisi ve beslenme durumunun iyileştirilmesi ve sürdürülmesi için bilimsel çözüm yollarını oluşturabilen, bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesinde yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite, özel durum ve hastalık durumlarına göre, beslenme plan ve programlarının düzenlenmesinde, Ulusal beslenme politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinin sağlanmasında etkin rol alabilecek niteliklere sahip, donanımlı, mesleki etik ve yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş, kanıta dayalı bilimsel gelişmeleri izleyen, yan dal yapma olanağına sahip olan, aranan, danışılan önder DİYETİSYENLER yetiştirmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Dil, konuşma, iletişim ve/veya yutma bozuklukları olan her bireyi değerlendiren ve yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik terapi hizmeti sunan, dil ve konuşma terapisi mesleğinin gerektirdiği kuramsal bilgilerle birlikte uygulamaya yönelik klinik becerileri en üst düzeyde edinmiş, Mesleki etik ve otonomiye sahip, bilgili, sorumluluk alabilen ve mesleki uygulama becerisi kazanmış DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ yetiştirmektedir.

Ebelik Bölümü

Gebelik öncesi dönemden başlayarak, gebelikte, doğuma hazırlıkta, doğumda ve doğum sonu dönemde kadın ve ailesinin ihtiyaç duyduğu bakım ve danışmanlığı sağlayan, kendi sorumluğunda normal doğum yaptırabilen, doğum sonu dönemde anne ve yenidoğanın bakımını ve izlemini yapan, çocukluk çağı aşılarını uygulayabilen, evlilik öncesi, gebelik öncesi, doğuma hazırlık, emzirme ve aile planlaması gibi pek çok alanda danışmanlık yapabilen, profesyonel ebelik yaklaşımları çerçevesinde anne ve yenidoğan haklarının savunucusu, alanında yetkin lider EBELER yetiştirmektedir.

Ergoterapi Bölümü

Birey ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek günlük yaşamın içinde yer almalarını sağlayan, çevreyi ve fonksiyonu bireyin bağımsız katılımını artıracak şekilde düzenleyerek anlamlı ve amaca yönelik aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren; Eğitiminde, temel tıp bilimleri, psikoloji ve ergoterapi bilgilerine sahip olarak, mesleki klinik uygulamalarını yapabilen, yaratıcı, etik kurallara bağlı, araştırmacı ve yönetici olma niteliklerini taşıyan; bu bilgilerinle bireyleri yaşamın her alanında sağlıklı ve üretken kılan rehabilitasyon yaklaşımlarında bulunarak yaşam kalitesini arttırabilen mesleki otonomiye sahip ERGOTERAPİSTLER yetiştirmektedir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Yaralanma, hastalık ve doğuştan gelen özür gibi durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; kişilerin fonksiyonel limitasyonlarını, ağrıyı ve özrü özel ölçme-değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek, ilgili hekimin tanısına göre, fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden, ayrıca sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun egzersizler / koruyucu programlar planlayan mesleki otonomiye sahip olan FİZYOTERAPİSTLER yetiştirmektedir.

Hemşirelik Bölümü

Bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal yönden mevcut ya da olası sağlık durumlarını değerlendirebilen, koruyucu, tedavi edici ya da rehabilite edici amaçlarla birey/hasta/aile/ toplumun bakım gereksinimlerini farkeden, belirlediği gereksinimlere yönelik hemşirelik bakımını planlayan uygulayan, değerlendiren, tüm bakım uygulamalarında yardım edici ve savunucu, eğitici rollerini etik ve yasal sorumluluklarının bilinciyle yerine getiren mesleki otonomiye sahip HEMŞİRELER yetiştirmektedir.

Odyoloji Bölümü

İşitme ve denge fonksiyonları ile bilimsel düzeyde ilgilenen, işitme ve denge bozukluklarının en erken dönemde önlenmesi ve işitme ve denge kaybı yaşayan bireylerin tanılanmasında ve tedavi süreçlerinin planlanmasında aktif rol üstlenen,Mesleğine yönelik uygulama ve değerlendirmeleri yaparken,mesleki etik ve otonomiye sahip, odyoloji alanında bilgili, etkin, sorumluluk alabilen ve mesleki uygulama becerisi kazanmış, mesleğini en iyi şekilde icra edebilecek donanıma sahip ODYOLOGLAR yetiştirmektedir.