X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
MENU

Sıkça Sorulan Sorular

تاريخ الإنشاء : 11 July 2019

Eczacının çalışma alanları nelerdir? Özellikle eczane eczacılığı dışındaki alanlar hangileridir?

Eczacıların, serbest eczaneler dışında hastane eczanelerinde, ilaç endüstrisinde, kozmetik sanayinde, ecza depolarında, akademik eczacı olarak üniversitelerde, Ar-Ge merkezlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kamu kurumlarında, analiz laboratuvarlarında, ilaç ve zehir merkezlerinde, uzman eczacı olarak klinik eczacılık ve fitofarmasi alanlarında hastanelerde çalışma olanakları mevcuttur.

Değişen Eczacılık Yasası ile nasıl bir düzenleme getirildi? Eczane açma konusundaki kriterler nelerdir?

2014 Yılında Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’ da yapılan değişiklik ile ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az 3500 kişiye bir eczane olacak şekilde bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme, eczacıların serbest eczacılık yapamayacağı anlamına gelmemektedir. Pek çok şehirde, ilçede henüz belirlenen sayıların üzerinde eczane bulunmadığı için eczane açabilme kontenjanları dolmamıştır. Bu durumda, bu bölgelerde eczane açmanın önünde yasal bir engel bulunmamaktadır. Ayrıca, mevcut bir eczaneyi devralabilir ya da yardımcı eczacı olarak da çalışabilirsiniz. Herhangi bir bölgede eczane açtıktan sonra aynı ilçe sınırları içinde kontenjan sınırlamasına bakılmaksızın eczanenizin yerini değiştirebilirsiniz.

 Yardımcı Eczacılık ne demektir?

İlgili yönetmeliğe göre yardımcı eczacı;

“2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültesinde okumaya hak kazanmış olup mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde çalışan eczacıya denir.”

Bu yönetmeliğe göre mezun olduktan sonra 1 yıl süreyle, ücretli olarak “yardımcı eczacı” pozisyonunda bir eczanede çalışmanız gerekmektedir. Bundan sonra eczane açmanız mümkün olacaktır. Eczacılığın diğer alanlarında çalışmak isteyen eczacıların yardımcı eczacılık yapma zorunluluğu yoktur.

Ayrıca, yıllık cirosu belli bir tutarın üzerinde olan serbest eczane işletmeleri yardımcı eczacı çalıştırmak zorundadır. İsteğe bağlı olarak, bu koşulun dışında kalan eczaneler de yardımcı eczacı istihdam edebilmektedirler.

Eczacılıkta uzmanlık eğitimi var mıdır?

2017 yılından itibaren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’ye bağlı olarak Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS) yapılmaktadır. EUS’ un kapsamını eczacılık lisans eğitimi boyunca alınan ders içerikleri oluşturmaktadır. Bu sınavda başarı elde eden adaylar Klinik Eczacılık veya Fitofarmasi alanlarında uzmanlık eğitimi alırlar. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar Uzman Eczacı unvanıyla hastanelerde çalışabilmektedir.

Klinik eczacılık uzmanlığı nedir? Bir klinik eczacı temel olarak ne yapar? Klinik eczacılık çalışma alanları nelerdir?

Klinik Eczacılık hasta odaklı bir eczacılık uzmanlık alanıdır. Klinik Eczacılar hekimlerle birlikte çalışır ve hastalara doğru ilaç kullanımı, doz ayarlanması ve ilaç yan etkileri gibi birçok konuda bilgi aktarımı yapar. Bunun yanı sıra, ilaç danışmanlığı görevini de yürütürler. Bu bağlamda, bütün hastanelerde tıp doktorları ile birlikte geniş bir çalışma alanına sahiptirler. Ayrıca, akademik olarak da üniversitelerin Eczacılık Fakültelerinde kariyerlerine devam edebilme imkanları mevcuttur.

Fitofarmasi uzmanlığı nedir? Fitofarmasi uzmanı temel olarak ne yapar? Fitofarmasi uzmanının çalışma alanları nelerdir?

Fitofarmasi Uzmanlığı, hastanın bitkisel ilaç tedavisini en uygun şekilde düzenleyen, sağlığını koruyan, tedavide kullanılan bitkisel ürünlerin kalitesini, etkinliğini ve güvenliğini kontrol altına alınmasını sağlayan ve eczacı tarafından sunulan bir uzmanlıktır. Fitofarmasi Uzmanları, hastanelerde tıp doktorları ile birlikte geniş bir çalışma alanına sahiptirler. Buna ilave olarak, Fitofarmasi Uzmanları Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezleri, ilaç endüstrisi ve üniversitelerin Eczacılık Fakülteleri gibi birçok farklı alanda kendilerine çalışma alanı bulabilmektedirler.

İlaç ve kozmetik sektörlerinde eczacılar hangi alanlarda görev alabilirler?

Eczacılar, ilaç ve kozmetik endüstrisinin araştırma-geliştirme (Ar-Ge), üretim, kalite kontrol, validasyon, ruhsatlandırma, farmakovijilans ve satış-pazarlama gibi farklı birimlerinde etkin olarak görev almaktadırlar.

Yabancı dil bilgisinin eczacılık çalışma alanlarındaki önemi nedir? Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin eğitim dili nedir? Fakülte müfredatındaki yabancı dil derslerinin ağırlığı ne kadardır? 

Hemen hemen her sektörde, iş alanında ve çalışma pozisyonda olduğu gibi, eczacılık çalışma alanlarında da yabancı dil bilgisi çok önemli bir kriter ve aranan bir özellik haline gelmiştir.

Hem Eczacılık Fakültesi eğitim süresinin 5 yıl olması, hem de sağlık alanında anadilde eğitimin daha etkili ve verimli olması gerçeğinden yola çıkarak Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin eğitim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Ancak, hazırlık sınıfı olmaksızın, Fakülte müfredatına yerleştirilmiş olan yoğun İngilizce ders programı sayesinde öğrencilerimize “B1” seviyesindeki bir ingilizce dil bilgisi ile mezun olabilme imkanı sunulmaktadır. Ayrıca, Fakültemiz müfredatında genel ingilizce dersleri dışında 4 dönem olmak üzere “Mesleki İngilizce” derslerine de yer verilmiştir.

Eczacılar ilaç araştırma-geliştirme (AR-GE) laboratuvarlarında çalışabilir mi? Türkiye’ de bu tür laboratuvarlar mevcut mudur?

Ankara dâhil olmak üzere, Türkiye’deki birçok ilimizde ilaç araştırmaları yapan Ar-Ge laboratuvarları mevcuttur. Fakültemiz mezunları, bu tür Ar-Ge laboratuvarlarında çalışabilecek düzeyde bilgi ve donanıma sahip olacaklardır.

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ nin staj olanakları nelerdir?

Fakültemiz müfredatında toplam 140 iş günü zorunlu bir staj süresi mevcuttur. Sağlığın da başkenti olması sebebiyle Ankara’ da bulunmanın avantajıyla, Üniversitemiz, öğrencilerine hem kendi bünyesindeki Üniversite Hastanelerinde, hem de bağlantılı olduğu ve etkili bir biçimde aldığı dış paydaş destekleri aracılığı ile diğer kurumlarda farklı staj olanakları sunmaktadır.

Müfredatımızda yer alan stajlar, serbest eczane stajı, hastane eczanesi stajı, ilaç ve kozmetik sektörünün ilgili birimleri ile Ar-Ge laboratuvarlarında yapılacak olan endüstri stajları şeklinde planlanmıştır. Böylece öğrencilerimize, eczacılık mesleğin farklı uygulama alanlarında bilgi edinme ve deneyim kazanma imkânı sunulmaktadır.

Ankara’ da yer alan bir Vakıf Eczacılık Fakültesi olmanın avantajları nelerdir?

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ankara’da bir vakıf üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan ilk ve tek Eczacılık Fakültesi olma özelliğini taşımaktadır. Fakültemiz, sağlığın da başkenti olarak kabul edilen Ankara’da yer almasından dolayı, hem köklü Eczacılık Fakültelerindeki öğretim üyeleri ve araştırma grupları, hem de sağlık ve eczacılıkla ilgili farklı kamu kurum, kuruluş ve meslek örgütleri ile hızlı ve etkili iletişim kurma gibi avantajlara sahiptir.

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yeterli bir akademik kadroya sahip midir?

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi akademik kadrosu eczacılık ve ilgili alanlarındaki deneyimli öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Ayrıca, Fakültemiz, ECZAKDER (Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) kurullarında görev alan ve eczacılığın sorunları, çözümleri ve daha ileriye taşınması noktasında yetkili öğretim üyelerini bünyesinde barındırmaktadır. Bunun yanı sıra, Fakültemiz, köklü devlet üniversitelerinin uzun süre dekanlıklarını yapmış ve Eczacılık Fakülteleri Yönetim kadrolarında görev almış olan öğretim üyelerinden oluşmaktadır.  Ayrıca, Fakültemiz, meslek örgütleri, ilaç endüstrisi, eczane eczacılığı gibi eczacılığın farklı alanlarında fiilen görev yapmakta olan güçlü bir Misafir Öğretim Elemanı kadrosuna da sahiptir.

Dolayısıyla mevcut akademik kadromuz, gerek ülkemizde, gerekse dünyadaki eczacılık eğitiminin tüm yönlerine detaylarıyla hakim olan, eğitimde kalite güvencesi kavramına önem veren ve eğitim kalitesinin iyileştirilmesi için uzun yıllardır çaba gösteren deneyimli bir kadrodur. Söz konusu bu akademik kadro, sahip olduğu bilgi birikimini Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi eğitimine ve öğrencilerine etkili bir biçimde aktarmaktadır.

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yeterli bir laboratuvar altyapısına sahip midir?

Üniversitemiz mevcut yerleşkesinde Eczacılık Fakültesi müfredatında yer alan her bir uygulamalı dersin yürütüleceği uygun fiziki ve teknolojik donanıma sahip laboratuvar alt yapıları yer almaktadır. Bunun yanı sıra, yakın zamanda tamamlanması öngörülen kampüs yaşamına geçiş süreçlerinin sonunda mevcut laboratuvar alt yapı kapasitesinin artırılması ve iyileştirilmesi de planlanmaktadır.

Lokman Hekim Üniversitesi’ nde öğrencilik sürecinde araştırma projelerinde çalışma olanağı var mıdır?

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi temel olarak öğrenci odaklı bir eğitim modelini benimsemiştir. Bundan dolayı, Fakülteden mezun olacak öğrencilerimizin bilimsel araştırma kültürünü ve alışkanlığını daha öğrencilik aşamalarında kazanmalarına yardım edecek “öğrenci asistanlığı” kavramı oldukça önemsenen ve öncelenen bir konudur. Bu bağlamda, öğrencilerimiz, Fakültemiz öğretim üyelerinin yürütmekte olduğu ve yürüteceği bilimsel araştırma projelerinde aktif çalışma olanağı sahiptirler.

Lokman Hekim Üniversitesi ile ilgili genel sorularınız için tıklayınız