X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
İlk ve Acil Yardım MENU

Sıkça Sorulan Sorular

Eklenme Tarihi: 11 July 2019

İlk ve Acil Yardım Programı nedir?

Herhangi bir kaza, afet ya da yaşamı tehdit edecek bir durumda, hastane öncesinde hasta, kazazede veya yaralıya profesyonel bir şekilde acil sağlık ve kurtarma hizmeti vermek, özenli ve soğukkanlı olmak, en uygun biçimde iletişim becerisini kullanıp hasta veya yaralıya en uygun tıbbi müdahaleyi yapmak çok önem arz etmektedir. Tüm bu uygulamaların yapılabilmesi için iyi eğitim almış, mesleğinin bilincinde ve profesyonel ilk ve acil yardım/paramedik çalışanlarına gereksinim duyulmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Programının Amacı Nedir?

Bu programın amacı, başta sağlık kurumları olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarda acil sağlık hizmeti veren kurumlarda çalışmak üzere, mesleğinin farkında olan, acil durumlarda soğukkanlılığını koruyan, hasta/yaralıya en uygun acil sağlık hizmetini veren, etik kurallar çerçevesinde girişimde bulunan, profesyonel iletişim becerisine sahip ve donanımlı ilk ve acil yardım/paramedik yetiştirmektir.

İlk ve Acil Yardım Programında Ölçe ve Değerlendirme Nasıl Yapılmaktadır?

Bu programda ölçme ve değerlendirme; vize, final ve bütünleme sınavı ile yapılmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Programında Mezuniyet Koşulları Nelerdir?

Akademik not ortalaması dörtlük (4) sistemde iki (2) ve üzeri olan ve 120 AKTS kredisini tamamlayan öğrencilerimiz mezuniyet hakkına sahip olmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Programının Eğitim Süresi Ne Kadardır?

Bu programda 2 yıl, dört (4) dönem, eğitim verilmektedir.

İlk ve Acil Yardım Programından Mezun Olan Bir Öğrenci Hangi Diplomaya Sahip Olur?

Programdan mezun olan öğrencilerimiz ÖNLİSANS diplomasını almaya hak kazanmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Programdan ÖNLİSANS diploması alıp paramedik unvanına sahip olanlar, hastanelerin acil servislerinde, 112 merkez ve istasyonlarında ve ambulans hizmetlerinde görev alabilirler. Mezunların bu bölümlerde çalışabilmeleri için Sağlık Bakanlığı yasal bir mevzuat yayımlamıştır.

İlk ve Acil Yardım Programında Mezun Olan Paramediklerin Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

26 Mart 2009 Perşembe günü Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre paramedikler;

İntravenöz girişim yapmak,

Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak,

Oksijen uygulaması yapmak,

Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak,

Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak,

Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak,

Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak,

Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak,

Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak,

Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak,

Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak ile yetkilidirler.

İlk ve Acil Yardım Öğrencileri Hangi Dersleri Almaktadır?

Birinci Yarıyıl (Güz): Acil Sağlık Hizmetleri I, Acil Hasta Bakımı I, Türk Dili I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, İngilizce I, Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji

Bölümün Seçmeli Dersleri: Sağlığın Geliştirilmesi, Davranış Bilimleri, Beslenmeye Giriş

İkinci Yarıyıl (Bahar): Acil Sağlık Hizmetleri II, Acil Hasta Bakımı II, İngilizce II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi II, Türk Dili II, Toksikoloji, Yaz Stajı

Bölümün Seçmeli Dersleri: Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon, Hasta Güvenliği, Tıbbi Terminoloji

Üçüncü Yarıyıl (Güz): Mesleki Uygulama I, Resüsitasyon, Travma, Ambulans Ekipmanları

Bölümün Seçmeli Dersleri: Beden Eğitimi, Cinsel Sağlık Bilgisi, Enfeksiyon Hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Hukuku

Dördüncü Yarıyıl (Bahar): Mesleki Uygulama II, Acil Sağlık Hizmetleri Uygulaması

Bölümün Seçmeli Dersleri: Evde Bakım Hizmetleri, Sağlık Yönetimi, Meslek Etiği, Sağlık Hizmetlerinde İletişim

İlk ve Acil Yardım Programında Eğitim Görmekte Olan Öğrenciler Hangi Kurumlarda Staj Yapabilirler?

Birinci sınıf öğrencileri dönem içi stajlarını Lokman Hekim Hastanelerinde haftalık bir (1)gün olarak yapmaktadır. Dönem içi stajına ek olarak birinci sınıfın sonunda Yaz Stajı uygulaması bulunmaktadır. Yaz Stajını öğrenci kendi tercih ettiği hastane veya 112 merkez ve istasyonlarında 20 iş günü olarak yapabilmektedir.

İkinci sınıf öğrencileri dönem içi stajlarını Lokman Hekim Hastanelerinde haftalık üç (3) iş günü olarak yapmaktadır.

 

Lokman Hekim Üniversitesi ile ilgili genel sorularınız için tıklayınız