X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri MENU

Program Tanıtımı

Eklenme Tarihi: 22 June 2021

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

Hekim tarafından hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan tüm radyolojik tetkiklerle ilgili hastaları bilgilendirerek hazırlanmalarını, tetkik sırasında hastanın radyasyon güvenliği ve mahremiyetini sağlayan aldıkları eğitim doğrultusunda bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen sağlık personelleridir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programının amacı; konvansiyonel ve dijital röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-BT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazlarını kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Öğrenciler, bu programdan mezun olduklarında “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” unvanı alırlar.

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Ne İş Yapar?

 • Hasta ve çalışana yönelik radyasyon güvenlik önlemlerini uygular.
 • Tıbbi görüntüleme cihazını ve ortamı radyografik incelemeye hazır hale getirir. Cihazların kalibrasyonunu kontrol eder, bakım ve tamirinin zamanında yapılması için ilgililere bilgi verir.
 • Radyografik inceleme öncesinde hastayı hazırlar ve bilgi verir.
 • Doğrudan ya da radyoopaklı radyografi, bilgisayarlı tomografi ve kemik mineral dansitometresi çekimleri ile manyetik rezonans ve anjiyografi görüntülemesi yapar.
 • Film banyo/baskı işlemleri ve görüntülerin elektronik kayıt işlemlerini yapar.
 • Radyoaktif atıkların muhafazası ve imha edilmesinde görev alır.
 • Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.
 • Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar.

 

İstihdam Alanları

 • Tüm kamu ve özel hastaneler
 • Tıp merkezleri
 • Polikliniklerde
 • Özel sağlık görüntüleme merkezleri

 

Ön Lisans Sonrası Eğitim Olanakları

ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı (DGS) ile “Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi” lisans bölümlerine geçiş yapılabilir.