X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

“2022-2023 BAHAR YARIYILI 170900 KODLU ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK DERSİ HAKKINDA (PROF. DR. BELGİN AKIN)

Eklenme Tarihi: 20.02.2023

 

            (170900) ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK (YÜKSEK LİSANS-2022-2023 BAHAR YARIYILI)

Prof. Dr. Belgin AKIN (Dersler Online ve bir oturum yüz yüze yürütülecektir) (belgin.akin@lokmanhekim.edu.tr)

(Dersler: 20.02.2023-20.06.2023) -Salı 2 saat – 13.40-15.30

21.02.2023 -Online

1.Bilimin tanımı, Bilim tarihi ve Bilim Felsefesi-Bilimsel Paradigmalar

28.02.2023 -Online

2.Bilimsel Araştırma ve Etik Kavramlarının Gelişimi

07.03.2023-Online

3.Bilimsel Araştırmalarda Etik ilkeler Etik Kurulların İşleyişi

14.03.2023-Online

4.Bilimsel yayınlar ve Etik İlkeler- İntihal ve Kontrol Araçları

21.03.2023-Online

5. Bilim-bilimsel araştırma ve etik kavramları

28.03.2023 -Online

6.Araştırma Süreci (Aşamalar, Amaç, araştırma soruları ve hipotezler, giriş için kavram analizi)

04.04.2023 -Online

7.Devam-Araştırma Süreci (Aşamalar, Amaç, araştırma sorusu ve hipotez, giriş-kavram analizi)

04.04.2023-Online

8.Araştırma Süreci (Literatür tarama-değerlendirme, anahtar kelimeler oluşturma) (UYGULAMA-Kütüphane kullanımı, uzaktan erişim ve veri tabanlarında tarama stratejileri)

11.04.2023-Online

9.Araştırma tasarımı (Kütüphane çalışması)

18.04.2023-Online

10. Araştırma tasarımı (Tanımlayıcı ilişki arayıcı tasarımlar) (Deneysel Tasarımlar-Consort)

25.04.2023-Online

11. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesi- Evren ve örneklem- Veri toplama araçları ve veri toplama yöntemleri

02.05.2023-YÜZYÜZE

12.13.14.Veri toplama araçlarının niteliği-Ölçme-Geçerlik ve güvenilirlik- Araştırma planlama ve Araştırmaların Raporlanması ve Kaynak gösterim yöntemleri -6 saat

YAZILI SINAV

 

DERSİN YÜRÜTÜLMESİNDE İZLENEN YOL

 

1.Öğrencilere mutlaka bir araştırma kitabı almaları ve danışmanlarından öneri isteyebilirler ve bazı kitaplar önerilir (Umberto Eco, Tez Nasıl Yazılır? Can Yayınları. Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Robert A. Day, Tübitak Yayınları. Edit. Semra Erdoğan, Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik, Nobel Kitabevi).

 

  1. Ders sunum içerikleri öğrencilerle paylaşılır.

 

3.Öğrencilere Disiplinler arası Sağlık Araştırmaları ABD Seminerleri Eğitim linkleri izlemesi önerilir.

-Araştırmalarda tarama stratejileri (https://www.youtube.com/watch?v=M1Dv38dEH_4),

-Mendeley kullanıcı eğitimi (https://www.youtube.com/watch?v=syCCKORhJfs), 

-İntihal ve kontrol programları (https://www.youtube.com/watch?v=Z6hx5Gp72JY) 

-Sağlık Araştırmalarında Etik: Felsefi ve Kavramsal Boyut (https://www.youtube.com/watch?v=BFgS7XzdsEg&t=3882s)

-Sağlık Araştırmalarında Yayın Aşamasında Etik Sorunlar (https://www.youtube.com/watch?v=Du5zhwxP8jU)

 

4.Öğrencilere bir öğrenme yöntemi olarak dönem başında danışmanıyla birlikte bir araştırma konusu belirleyip bu araştırma konusunu dersteki bilgiler doğrultusunda geliştirmesi ve izlemesi önerilmektedir.  

 

5.Ders içeriğinin aktarılmasında Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü tez yazım kılavuzu, tez önerisi formları ve Lokman hekim üniversitesi etik kurulları örnekleri üzerinden gidilmektedir.

 

6.Dersin değerlendirmesinde yazılı sınav ya da farklı seçeneklerde verilen araştırma konularından seçerek bir araştırmanın ön tasarımına yönelik aşağıdaki bilgileri yazması istenir.

-Araştırmanın başlığını yazın, literatür tarama için anahtar kelimeleri oluşturun, amaç cümlesini yazın, araştırma soruları/hipotezlerini yazın, araştırmanın yerini yazın, araştırmanın çalışma grubunu yazın (kimler olabilir? Özellikleri neler olabilir?), araştırmanın bağımlı değişkenini yazın, bağımsız değişkenlerini yazın, araştırmanın veri toplama araçları neler olabilir? Yazın.