• TR | EN
 • 24 Şubat 2020 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31049
  Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü’nden Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,  12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır. 1- PROFESÖR KADROLARI İÇİN (Başvuru Formu) Profesör kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. 2- DOÇENT KADROLARI İÇİN (Başvuru Formu) Doçent kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. 3- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN (Başvuru Formu) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD kaydı ile ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. 4- ÖĞRETİM ve ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN (Başvuru Formu) 1 - Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir. 2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 3 - Özgeçmiş,(YÖK Formatında) 4 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 5 - Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge) 6 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge) 7 - Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge) 8 - ALES Belgesi 9 - 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 10 - Yabancı Dil Belgesi 11 - Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge) 12 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge) 13 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) Genel şartlar (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
  1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
  (2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler. (3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. Özel şartlar (1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Muafiyet (1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. (2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. NOT:
  • Yabancı ülkelerden alınan doktora, doçent ve profesörlük diploması ile unvanların Üniversitelerarası kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları disiplin soruşturması geçmişini ve ayrılma nedenini de içerir onaylı hizmet belgesi ile askerlik durum belgelerini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
  • Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.
  • Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-posta adresi) belirtilecektir.
  • Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, posta yoluyla yapılan başvurular da son başvuru tarihi saat 17.00’den sonra ulaşan dosyalar dikkate alınmayacaktır.
  Başvuru Süresi:        24 ŞUBAT 2020 - 09 MART 2020 Son Başvuru Tarihi: 09 MART 2020 Saat:17.00 Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr/ilan sayfasından ulaşabilirsiniz. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi: Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi: 11 MART 2020 Giriş Sınavı Tarihi: 13 MART 2020 Son Açıklama Tarihi: 16 MART 2020  
  Fakülte/Enstitü/SHMYO Unvan Anabilim Dalı/Bölüm/Program Kadro Sayısı Açıklama
  Tıp Profesör İmmünoloji 1 Tıp doktoru ve immünoloji doktorasına sahip olmak. Akupunktur, apiterapi, iridoloji konularında Sağlık Bakanlığı sertifikalı eğitimleri tamamlamış olduğunu belgelemek.
  Tıp Profesör Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 1 Tıp doktoru ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olmak. İnme, serebral palsi, omurilik yaralanması gibi rehabilitasyon alanlarında, kas-iskelet sistemi ultasonografisi ve rejeneratif tıp konularında yayınları olmak.
  Tıp Profesör İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Tıp doktoru ve İç Hastalıkları uzmanı olmak. Hematoloji ve onkoloji uzmanı kemik iliği nakli konusunda eğitimli ve tecrübeli olmak.
  Tıp Profesör Tıbbi Biyoloji ve Genetik 1 Tıbbi biyoloji alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
  Tıp Doçent Tıbbi Biyoloji ve Genetik 1 Tıbbi biyoloji alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
  Tıp Dr. Öğr. Üyesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik 1 Tıbbi biyoloji alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. Tıbbi biyoloji dersi vermiş olduğunu belgelemek.
  Tıp Dr. Öğr. Üyesi Tıp Eğitimi 1 Tıp doktoru olmak. Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi konusunda bir üniversite ya da devlet kurumunda en az 5 yıl idareci olarak çalışmış olmak, tıp ve uzmanlık eğitimi alanında çalışmaları olmak.
  Tıp Öğretim Görevlisi Tıbbi Biyoloji 1 Tıbbi Biyoloji alanında doktora yapmış olmak.
  Tıp Profesör Anatomi 1 Anatomi alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.
  Tıp Doçent Anatomi 1 Anatomi alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.
  Tıp Dr. Öğr. Üyesi Tıbbi Farmakoloji 1 Tıp Doktoru olmak. Tıbbi Farmakoloji alanında tıpta uzmanlık sahibi olmak. Farmakogenetik ve Farmakoekonomi alanında çalışmaları olmak.
  Tıp Araştırma Görevlisi Tıbbi Farmakoloji 1 Farmakoloji alanında doktora yapıyor olmak.
  Tıp Araştırma Görevlisi Anatomi 1 Anatomi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
  Tıp Araştırma Görevlisi Tıbbi Biyoloji ve Genetik 1 Tıbbi Biyoloji alanında doktora yapıyor olmak.
  Tıp Araştırma Görevlisi Biyokimya 1 Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapıyor olmak.
  Sağlık Bilimleri Öğretim Görevlisi Beslenme ve Diyetetik 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak ve aynı bölümde doktora yapıyor olmak. Çocuk hastalıkları beslenmesi konusunda çalışmaları olmak.
  Sağlık Bilimleri Araştırma Görevlisi Beslenme ve Diyetetik 2 Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak ve aynı bölümde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
  Eczacılık Profesör Farmasötik Mikrobiyoloji 1 Eczacı olmak ve Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Üniversite Doçenti olmak. Mikroorganizma metabolitleri konusunda çalışmaları bulunmak.
  Eczacılık Araştırma Görevlisi Farmasötik Kimya 1 Eczacı olmak ve Farmasötik Kimya alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
  Eczacılık Araştırma Görevlisi Farmasötik Teknoloji 1 Eczacı olmak ve Farmasötik Teknoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Eczane Hizmetleri Programı 1 Eczacı olmak ve eczacılık fakültelerinde/ hastane kliniklerinde rehber (preseptör) eczacı olarak en az 2 yıllık deneyime sahip olmak ve ders vermiş olmak.
   
  Login Lokman Hekim Online