X

Hızlı Erişim

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

LHÜ YANDAL PROGRAMLARI BAŞLIYOR

Eklenme Tarihi: 24 Aralık 2019

Sevgili Öğrencilerimiz,

 

Üniversitemiz, lisans öğrencilerine ana lisans programlarına ek olarak, Üniversitemiz içinde farklı bir programda belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere yan dal programında öğrenim görme olanağı sağlamaktadır.

Gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerden, yan dal yapmak isteyenler en erken üçüncü dönemin başında en geç altıncı dönemin başında ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurabilmektedir.

Yan dal programlarını başlatabilmek için ilgili bölümler arasında öğrencinin alması gereken ilave dersleri, denk dersleri ve ortak dersleri içeren öğrenim protokolü imzalanması ve bu protokolün Üniversitemiz Senatosunca kabul edilmesi gerekmektedir.

Yan dal programlarının uygulanmasında daha detaylı bilgilere Üniversitemiz inernet sayfasında Mevzuat kısmında yayınlanmış “Lokman Hekim Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi’nden” ulaşılabilirsiniz.

Öğrenci yan dal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.

Kayıtlı bulunduğu ana lisans programında mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir.

Sevgilerimizle,

Lokman Hekim Üniversitesi

 

Fakülte/Bölümlerin Yandal Anlaşmalarını Görmek İçin Tıklayınız