X

Hızlı Erişim

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Eklenme Tarihi: 25 Kasım 2019

T.C.

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

25 KASIM 2019 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan

Öğretim Elemanı Alımı İlanı

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,  12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

1- PROFESÖR KADROLARI İÇİN

Profesör kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2- DOÇENT KADROLARI İÇİN

Doçent kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 3- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD kaydı ile ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

4- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN

1 – Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 – Özgeçmiş,(YÖK Formatında)

4 – Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5 – Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6 – Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7 – Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8 – ALES Belgesi

9 – 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10 – Yabancı Dil Belgesi

11 – Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12 – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge) 13 – Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Genel şartlar

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

  1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel şartlar

(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

NOT:

  • Yabancı ülkelerden alınan doktora, doçent ve profesörlük diploması ile unvanların Üniversitelerarası kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları disiplin soruşturması geçmişini ve ayrılma nedenini de içerir onaylı hizmet belgesi ile askerlik durum belgelerini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
  • Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.
  • Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-posta adresi) belirtilecektir.
  • Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, posta yoluyla yapılan başvurular da son başvuru tarihi saat 17.00’den sonra ulaşan dosyalar dikkate alınmayacaktır.

 Başvuru Süresi: 25 KASIM 2019-09 ARALIK 2019                 Başvuru Formu

Son Başvuru Tarihi: 09 ARALIK 2019 Saat:17.00

 Başvuru yapılacak yer adresi:

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü, Personel İşleri Koordinatörlüğü (A katı), Söğütözü Mh. 2179 Cd. No.6, Çankaya-ANKARA

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi. 25.11.2019

Son Başvuru Tarihi: 09.12.2019

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi: 13.12.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 17.12.2019

Sonuç Açıklama Tarihi: 20.12.2019

Fakülte/Enstitü/SHMYO Unvan Anabilim Dalı/Bölüm/Program Kadro Sayısı Açıklama
Tıp Fakültesi Profesör Tıp Tarihi ve Etik 1 Tıp Tarihi ve Deontoloji dalında doktora yapmış olmak. Genel tıp tarihi ve Türk askeri tıp tarihi ile ilgili akademik çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Profesör Halk Sağlığı 1 Ekonomik ve sosyal demografi dalında doktora yapmış olmak. Sağlık ekonomisi ve sağlık demografisi konularında akademik çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Profesör Anatomi 1 Anatomi alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Profesör Genel Cerrahi 1 Genel cerrahi alanında uzmanlık yapmış olmak. Karaciğer kist hidatik tedavileri konusunda tez çalışması ve karın içi yapışıklıkların önlenmesi konusunda akademik çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Profesör Kardiyoloji 1 Kardiyoloji alanında uzmanlık yapmış olmak. Pil, ICD ve elektrofizyoloji konularında akademik çalışmaları bulunmak ve girişimsel kardiyoloji alanında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Profesör Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 Kadın hastalıkları ve doğum alanında uzmanlık yapmış olmak. Jinekolojik onkoloji alanında minimal invaziv cerrahi girişimler üzerine akademik çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Doçent Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 Kadın hastalıkları ve doğum alanında uzmanlık yapmış olmak. Ürojinekoloji alanında yurt dışı deneyimi olmak ve bu konuda akademik çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Doçent Patoloji 1 Tıp doktoru ve patoloji dalında uzmanlık yapmış olmak. Dermatopatoloji alanında yurt dışı deneyimi olmak ve dermatopatoloji ve sitopatoloji konusunda akademik çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Doçent Anatomi 1 Anatomi alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Genel Cerrahi 1 Genel cerrahi alanında uzmanlık yapmış olmak. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında proloterapi ve ozonterapi uygulaması konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Anatomi 1 Anatomi alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.
Eczacılık Dr. Öğretim Üyesi Biyokimya 1 Yüksek lisans ve doktora derecelerini Biyokimya alanında yapmış olmak. Renal hasar ve fibrozis üzerine akademik çalışmaları bulunmak.
Eczacılık Dr. Öğretim Üyesi Klinik Eczacılık 1 Eczacı olmak ve klinik eczacılık alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri

Enstitüsü

Profesör 1 Yüksek lisans ve doktora derecelerini Sağlık Kurumları Yönetimi alanında yapmış olmak. Sağlık kurumlarında verimlilik, maliyet-etkililik, sağlık harcamaları ve informal sağlık harcamaları konusunda akademik çalışmaları bulunmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Eczane Hizmetleri Programı 1 Eczacı olmak ve en az 2 yıllık eczane yönetimi ve işletmesi konularında eczacılık fakültelerinde rehber (preceptör) eczacı olarak ders vermiş olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Diş Protez Teknolojisi 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve protetik diş tedavisi uzmanı olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Anestezi Programı 1 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve/veya alanında tezli yüksek lisans yapıyor ya da yapmış olmak. Tercihen en az 2 yıllık yoğun bakım deneyimi olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlk ve Acil Yardım Programı 1 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve/veya alanında tezli yüksek lisans yapıyor ya da yapmış olmak. Tercihen en az 2 yıllık acil servis ya da yoğun bakım deneyimi olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ameliyathane Hizmetleri Programı 1 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve/veya cerrahi hemşireliği ya da hemşirelik esaslarında tezli yüksek lisans yapıyor ya da yapmış olmak. Tercihen en az 2 yıllık ameliyathane deneyimi olmak.
Rektörlük Dr. Öğretim Üyesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü 1 Lisans ve yüksek lisansını İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamış olmak. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi doktora programını tamamlamış olmak. İngilizce öğretim yöntemleri konusunda akademik çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Anatomi 1 Anatomi alanında doktora yapıyor olmak.