X

Hızlı Erişim

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLANI

Eklenme Tarihi: 20 Mayıs 2019

T.C.

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

20 MAYIS 2019 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan

Öğretim Elemanı Alımı İlânı

 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,  12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

1- PROFESÖR KADROLARI İÇİN

Profesör kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD kaydı ile ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

3- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN

1 – Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 – Özgeçmiş,(YÖK Formatında)

4 – Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5 – Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6 – Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7 – Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8 – ALES Belgesi

9 – 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10 – Yabancı Dil Belgesi

11 – Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12 – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge) 13 – Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Genel şartlar

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

  1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel şartlar

(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

NOT:

  • Yabancı ülkelerden alınan doktora, doçent ve profesörlük diploması ile unvanların Üniversitelerarası kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları disiplin soruşturması geçmişini ve ayrılma nedenini de içerir onaylı hizmet belgesi ile askerlik durum belgelerini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
  • Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.
  • Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-posta adresi) belirtilecektir.
  • Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, posta yoluyla yapılan başvurular da son başvuru tarihi saat 17.00’den sonra ulaşan dosyalar dikkate alınmayacaktır.

 

Başvuru Süresi: 20 MAYIS 2019-03 HAZİRAN 2019

Son Başvuru Tarihi: 03 HAZİRAN 2019 Saat:17.00

Başvuru yapılacak yer adresi:

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü, Personel İşleri Koordinatörlüğü (A katı), Söğütözü Mh. 2179 Cd. No.6, Çankaya-ANKARA

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi. 20.05.2019

Son Başvuru Tarihi: 03.06.2019

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi: 12.06.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 14.06.2019

Sonuç Açıklama Tarihi: 17.06.2019

Fakülte/SHMYO Unvan Anabilim Dalı/Bölüm/Program Kadro Sayısı Açıklama
Sağlık Bilimleri Profesör Hemşirelik 1 Psikiyatri Hemşireliği programında doktora yapmış olmak. Ruh sağlığı, psikoonkoloji, danışmanlık, sağlık alanında temel kavramlar, psikososyal hemşirelik, empati, iletişim becerileri, madde bağımlılığı, ölüm ve ötenazi konularında bilimsel çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Profesör Hemşirelik 1 Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği programında doktora yapmış olmak. Cinsel sağlıkla ilgili eğitim modelleri ve ölçme aracı geliştirme konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Tıbbi Biyoloji 1 Tümör biyolojisi ve immünolojisi programında doktora yapmış olmak. Kemokinlerden türevlenmiş küçük peptit molekülleri ile çalışmış olmak, Deney hayvanları kanser modellerinin immün modülatör etkileri hakkında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Tıbbi Mikrobiyoloji 1 Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Herpes simplex virüs tip 1 viral proteinleri ile yüklü dendritik hücreler üzerinde ve melanoma gen biyobelirteçleri üzerinde çalışmaları olmak. Doktora sonrası en az beş yıl deneyimli olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Antrenörlük Eğitimi 1 Beden Eğitimi ve Spor Alanında doktora yapıyor olmak, 3. kademe yüzme, fitness, muaythai antrenörlük belgesine sahip olmak.