X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLANI

Eklenme Tarihi: 11 Ocak 2021
11 Ocak 2021 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31361

 

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü’nden

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,  12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Süresi:        11 OCAK 2021 – 25 OCAK 2021

Son Başvuru Tarihi: 25 OCAK 2021 Saat:17.00

Başvuru Yapılacak Yer Adresi: Lokman Hekim Üniversitesi Personel İşleri Koordinatörlüğü (A katı)

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No.6, Çankaya-ANKARA

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi: 27 OCAK 2021

Giriş Sınavı Tarihi: 29 OCAK 2021

Nihai Değerlendirme Açıklama Tarihi: 01 ŞUBAT 2021

1- PROFESÖR KADROLARI İÇİN

Profesör kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2- DOÇENT KADROLARI İÇİN

Doçent kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

3- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD kaydı ile ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

4- ÖĞRETİM ve ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN

1 – Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 – Özgeçmiş,(YÖK Formatında)

4 – Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5 – Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6 – Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7 – Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8 – ALES Belgesi

9 – 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10 – Yabancı Dil Belgesi

11 – Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12 – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge) 13 – Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Genel şartlar

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

  1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel şartlar

(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

NOT:

  • Yabancı ülkelerden alınan doktora, doçent ve profesörlük diploması ile unvanların Üniversitelerarası kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları disiplin soruşturması geçmişini ve ayrılma nedenini de içerir onaylı hizmet belgesi ile askerlik durum belgelerini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
  • Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.
  • Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-posta adresi) belirtilecektir.
  • Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, posta yoluyla yapılan başvurular da son başvuru tarihi saat 17.00’den sonra ulaşan dosyalar dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Süresi:   11 OCAK 2021 – 25 OCAK 2021

Son Başvuru Tarihi: 25 OCAK 2021 Saat:17.00

Başvuru Yapılacak Yer Adresi: Lokman Hekim Üniversitesi Personel İşleri Koordinatörlüğü (A katı)

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No.6, Çankaya-ANKARA

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi: 27 OCAK 2021

Giriş Sınavı Tarihi: 29 OCAK 2021

Nihai Değerlendirme Açıklama Tarihi: 01 ŞUBAT 2021

Fakülte Unvan Enstitü/Anabilim Dalı/Bölüm Kadro Sayısı Açıklama
Tıp Profesör İç Hastalıkları 1 Tıp Doktoru, İç Hastalıkları ve yoğun bakım uzmanı olmak.
Sağlık Bilimleri Dr. Öğretim Üyesi Hemşirelik 1 Hemşire ve iç hastalıkları doktorasına sahip olmak. Kalp yetmezliği konusunda araştırmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Dr. Öğretim Üyesi Hemşirelik 1 Hemşire ve cerrahi hastalıkları doktorasına sahip olmak. Kalp cerrahisi ve mekanik ventilatör konusunda araştırmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Doçent veya Dr. Öğretim Üyesi Hemşirelik 1 Hemşire ve psikiyatri hemşireliği doktorasına sahip olmak. Anksiyete bozukluğu olan hastalarda tedaviye uyum konusunda araştırmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Öğretim Görevlisi Ebelik 1 Hemşire ve kadın sağlığı ve doğum hemşireliği doktorası yapıyor olmak. Ebelik alanında en az 10 yıl deneyim sahibi olmak.
Eczacılık Araştırma Görevlisi Farmasötik Toksikoloji 1 Eczacı ve Farmasötik Toksikoloji’de yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak veya bu programlardan birine başvurmuş olmak.
Eczacılık Araştırma Görevlisi Klinik Eczacılık 1 Eczacı ve Klinik Eczacılıkta doktora yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Araştırma Görevlisi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda yüksek lisans veya  doktora yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Araştırma Görevlisi Ebelik 1 Ebelik lisans mezunu ve ebelik ya da doğum ve kadın hastalıklarında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Araştırma Görevlisi Hemşirelik 1 Hemşirelik lisans mezunu ve doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Araştırma Görevlisi Hemşirelik 1 Hemşirelik lisans mezunu ve çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.


BAŞVURU FORMU