X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLANI

Eklenme Tarihi: 25 Kasım 2021
25 Kasım 2021 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 31670

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü’nden

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,  12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Süresi:        25 KASIM 2021 – 09 ARALIK 2021          Başvuru Formu 

Son Başvuru Tarihi: 09 ARALIK 2021 Saat:17.00

Başvuru Adresi: Lokman Hekim Üniversitesi Personel İşleri Koordinatörlüğü Söğütözü Mah. 2179. Cad. No:6 Çankaya 06510/ANKARA        İrtibat Tel: 444 8 548  Dahili: 6062 ve 6030

Öğretim Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi: 13 ARALIK 2021

Giriş Sınavı Tarihi: 15 ARALIK 2021

Sonuç Açıklama Tarihi: 17 ARALIK 2021

 

1- PROFESÖR KADROLARI İÇİN

Profesör kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş̧ (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin onaylı suretleri (noter onaylı veya aslı getirilmek şartıyla Üniversitemizce onaylanabilir) ve 6 (altı) adet salt okunur CD kaydı veya taşınabilir bellek (doçentlik yabancı dil belgesi, diploma örnekleri, özgeçmiş ve yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan) ile Üniversitemiz Personel İşleri Koordinatörlüğüne şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2- DOÇENT KADROLARI İÇİN

Doçent kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin onaylı suretleri (noter onaylı veya aslı getirilmek şartıyla Üniversitemizce onaylanabilir) ve 4 (dört) adet salt okunur CD kaydı veya taşınabilir bellek (doçentlik yabancı dil belgesi, diploma örnekleri, özgeçmiş ve yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan) ile Üniversitemiz Personel İşleri Koordinatörlüğüne şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

3- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgelerinin onaylı suretleri (noter onaylı veya aslı getirilmek şartıyla Üniversitemizce onaylanabilir) ve 4 (dört) adet salt okunur CD kaydı veya taşınabilir bellek (yabancı dil belgesi, diploma örnekleri, özgeçmiş ve yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan)  ile Üniversitemiz Personel İşleri Koordinatörlüğüne şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

4- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN

1 – Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-posta vs.) açıkça belirtilecektir.

2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 – Özgeçmiş,(YÖK Formatında)

4 – Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-devletten barkodlu)

5 – Lisans-Lisansüstü Diploma fotokopileri (noter onaylı veya aslı getirilmek şartıyla Üniversitemizce onaylanabilir)

6 – Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7 – Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8 – ALES Belgesi

9 – 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10 – Yabancı Dil Belgesi

11 – Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12 – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13 – Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Genel şartlar

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

  1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel şartlar

(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

NOT:

  • Yabancı ülkelerden alınan doktora, doçent ve profesörlük diploması ile unvanların Üniversitelerarası kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları disiplin soruşturması geçmişini ve ayrılma nedenini de içerir onaylı hizmet belgesi ile askerlik durum belgelerini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
  • Başvuruda noter onaylı olarak istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Üniversitemizce yapılabilecektir.
  • Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-posta adresi) belirtilecektir.
  • Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru tarihi saat 17.00’den sonra ulaşan dosyalar dikkate alınmayacaktır.

 

Başvuru Süresi:        25 KASIM 2021 – 09 ARALIK 2021

Son Başvuru Tarihi: 09 ARALIK 2021 Saat:17.00

Başvuru Adresi: Lokman Hekim Üniversitesi Personel İşleri Koordinatörlüğü Söğütözü Mah. 2179. Cad. No:6 Çankaya 06510/ANKARA        İrtibat Tel: 444 8 548 Dahili: 6062 ve 6030

Öğretim Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi: 13 ARALIK 2021

Giriş Sınavı Tarihi: 15 ARALIK 2021

Sonuç Açıklama Tarihi: 17 ARALIK 2021

Fakülte/Bölüm/Meslek Yüksekokulu Unvan Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Bölüm/Program Kadro Sayısı Açıklama
Tıp Profesör/Doçent/ Dr. Öğretim Üyesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 Tıp Doktoru ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman olmak.
Tıp Profesör/Doçent/ Dr. Öğretim Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 1 Tıp Doktoru ve enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olmak.
Tıp Profesör/Doçent/ Dr. Öğretim Üyesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 2 Tıp Doktoru ve ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak.
Tıp Profesör/Doçent/ Dr. Öğretim Üyesi Deri ve Zührevi Hastalıkları 1 Tıp Doktoru ve deri ve zührevi hastalıkları uzmanı olmak.
Tıp Profesör/Doçent/ Dr. Öğretim Üyesi Nükleer Tıp 1 Tıp Doktoru ve nükleer tıp uzmanı olmak.
Tıp Profesör/Doçent/ Dr. Öğretim Üyesi Çocuk Cerrahisi 1 Tıp Doktoru ve çocuk cerrahisi uzmanı olmak.
Sağlık Bilimleri  

Öğretim Görevlisi

 

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu olmak, aynı alanda doktora yapmış olmak ve pediatrik rehabilitasyon konusunda çalışmaları ve yayınları olmak.