X

Hızlı Erişim

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLANI

Eklenme Tarihi: 25 Mart 2019

T.C.

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

25 MART 2019 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan

Öğretim Elemanı Alımı İlânı

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,  12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

1- PROFESÖR KADROLARI İÇİN

Profesör kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD kaydı ile ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

3- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN

1 – Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 – Özgeçmiş,(YÖK Formatında)

4 – Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5 – Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6 – Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7 – Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8 – ALES Belgesi

9 – 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10 – Yabancı Dil Belgesi

11 – Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12 – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge) 13 – Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Genel şartlar

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

  1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel şartlar

(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

NOT:

  • Yabancı ülkelerden alınan doktora, doçent ve profesörlük diploması ile unvanların Üniversitelerarası kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları disiplin soruşturması geçmişini ve ayrılma nedenini de içerir onaylı hizmet belgesi ile askerlik durum belgelerini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
  • Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.
  • Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-posta adresi) belirtilecektir.
  • Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, posta yoluyla yapılan başvurular da son başvuru tarihi saat 17.00’den sonra ulaşan dosyalar dikkate alınmayacaktır.

 

Başvuru Süresi: 25 MART 2019-08 NİSAN 2019

Son Başvuru Tarihi: 08 NİSAN 2019 Saat:17.00

 

Başvuru yapılacak yer adresi:

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü, Personel İşleri Koordinatörlüğü (A katı), Söğütözü Mh. 2179 Cd. No.6, Çankaya-ANKARA

Fakülte/SHMYO Unvan Anabilim Dalı/Bölüm/Program Kadro Sayısı Açıklama
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Anatomi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Anatomi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Gelişme çağındaki çocukların antropometrik ölçümleri ve bu ölçümlerin tasarımda kullanılması üzerine, kalbi besleyen koroner arterlerin varyasyonu üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Prof. Dr. Dermatoloji 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Dermatoloji Uzmanı olmak, atopik dermatitli çocuk hastalarda probiyotik kullanımının etkisi üzerinde çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Restoratif Diş Tedavisi 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Diş hastalıkları ve tedavisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Endodontik tedavi görmüş dişlerde kavite temizleme tekniklerinin, çeşitli adezif sistemlerin dentine bağlantısına etkileri konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ortodonti 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Ortodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Diş, çene ve perioral kas ilişkileri alanında çalışmaları olmak ve güncel ortodontik tedavi metotları alanında deneyimi bulunmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Okul çağındaki çocuklarda dil lezyonların prevalansı üzerine çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Protetik Diş Tedavisi 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Protetik Diş Tedavisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Lazer ile üretilen implant üstü metal altyapıların uyumu üzerine tez çalışması yapmış olmak, konvansiyonel ve dijital renk ölçüm yöntemlerinin karşılaştırıldığı ve farklı üretim yöntemleri ile üretilen çok üyeli implant üstü altyapıların uyumu üzerine çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Pedodonti 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Pedodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Endodonti 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Endodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Dental travmalar üzerine çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Periodontoloji 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Periodontoloji alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Periimplantal defektlerin rejenerasyonunda ozonun etkileri konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ağız-Diş ve Çene Radyolojisi 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Ağız-Diş ve Çene Radyolojisi doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Mandibular asimetrinin panoramik radyografi tekniği ile değerlendirilmesi ve el tercihi ile ilişkisinin araştırılması konusunda tez çalışması yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri

MYO

Öğr. Görevlisi Ağız ve Diş Sağlığı 4 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla Diş Hekimliği alanında en az 2 yıl deneyime sahip olmak
Sağlık Hizmetleri

MYO

(Ders verecek)

Öğr. Görevlisi Diş Protez Teknolojisi 4 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla Diş Hekimliği alanında en az 2 yıl deneyime sahip olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak, sporcu sağlığı ve yutma bozuklukları alanlarında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Görevlisi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 Protez, ortez ve biyomekani programında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak ve genel fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doktora yapıyor olmak, pediatrik rehabilitasyon alanında deneyimli olmak, ayak bileğinin ortopedik patolojileri ve plantar basınç dağılım analizleri konusunda çalışmaları olmak.
Sizi Arayalım