X

Hızlı Erişim

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Eklenme Tarihi: 1 Mart 2018

T.C.

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

01 MART 2019 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan

Öğretim Üyesi Alımı İlânı

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

1- PROFESÖR KADROLARI İÇİN

Profesör kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2- DOÇENT KADROLARI İÇİN

Doçent kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

3- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD kaydı ile ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT:

  • Yabancı ülkelerden alınan doktora, doçent ve profesörlük diploması ile unvanların Üniversitelerarası kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları disiplin soruşturması geçmişini ve ayrılma nedenini de içerir onaylı hizmet belgesi ile askerlik durum belgelerini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
  • Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.
  • Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-posta adresi) belirtilecektir.
  • Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, posta yoluyla yapılan başvurular da son başvuru tarihi saat 17.00’den sonra ulaşan dosyalar dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Süresi: 01 MART 2019-15 MART 2019

Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2019 Saat:17.00

Başvuru yapılacak yer adresi:

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü, Personel İşleri Koordinatörlüğü (A katı), Söğütözü Mh. 2179 Cd. No.6, Çankaya-ANKARA

Fakülte / Enstitü Unvan Anabilim Dalı Kadro Sayısı Açıklama
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Genel Cerrahi 1 Genel Cerrahi Uzmanı olmak, ileri laparoskopide deneyimi bulunmak.
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Genel Cerrahi 1 Genel Cerrahi Uzmanı olmak, obezite, endoskopik işlemler alanında çalışmaları olmak ve bu alanda deneyimi bulunmak.
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Beyin ve Sinir Cerrahisi 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olmak, malignant MCA enfarktlarında dekompresif hemikraniektomi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Anestezi ve Reanimasyon 1 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olmak, timpanoplasti cerrahisinde desfluran ve devofluran anestezisinin kan glukoz düzeyleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Anestezi ve Reanimasyon 1 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olmak, Türkiye’de erişkin yoğun bakım ünitelerinde yüksek akış nazal oksijen (HFNO) destek tedavi alan hastaların karakteristik özellikleri, kullanım endikasyonları ve yoğun bakım sonuçlarının değerlendirilmesi konularında çalışması olmak ve kardiyovasküler cerrahisi anestezisinde (torakal epidural ve genel anestezi) deneyimi bulunmak.
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İç Hastalıkları 1 İç Hastalıkları Uzmanı olmak, akut ve kronik brusellada T hücre alt tiplerinin in vitro non spesifik mitojenik yanıtına dair ve vasküler patolojiler nedeniyle girişimsel işlemler yapılmış olan hastaların dahili takipleri ile ilgili yazı, çalışma ve tecrübelerinin bulunması ve inflamatuvar barsak hastalıkları, amebiyaz, girişimsel müdalehe gerektiren vasküler patolojiler konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Göz Hastalıkları 1 Göz Hastalıkları Uzmanı olmak, kornea ve excimer lazer cerrahisi,  ön segment cerrahisi ve refraktif cerrahi, oküloplastik cerrahi, lakrimal sistem cerrahisi, glokom cerrahisi, pediyatrik oftalmoloji ve şaşılık cerrahisi, tıbbi retina konularında deneyimi bulunmak.
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Radyoloji 1 Radyoloji Uzmanı olmak, obstetrik görüntüleme konusunda deneyim sahibi olmak, 4D obstetrik görüntüleme, kardiyovasküler görüntüleme alanında deneyimi bulunmak.
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Radyoloji 1 Radyoloji Uzmanı olmak, obstetrik görüntüleme alanında deneyimli olmak, renal transplant hastalarında biyopsi ve komplikasyonlarında konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kardiyoloji 1 Kardiyoloji Uzmanı olmak, sağ ventrikül çıkış yolu kaynaklı sık ventrikül erken vurularının sol ventrikül diyastolik fonksiyonları üzerine etkisi ve serum N-terminal proBNP düzeyleri ile ilişkisi ile ilgili bilimsel çalışma veya tez yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kulak Burun Boğaz 1 KBB Uzmanı olmak, en az 5 yıl odyometri bölümünde çalışmış olmak ve ders anlatmış olmak, ses hastalıkları konusunda deneyimi bulunmak.
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Tıbbi Patoloji 2 Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Doçent Radyoloji 1 Radyoloji Uzmanı olmak, koroner görüntüleme, prostat görüntüleme, nonvasküler girişimsel işlemler konularında deneyimi bulunmak.
Tıp Fakültesi Doçent Dermatoloji 1 Dermatoloji Uzmanı olmak, atopik dermatitli çocuk hastalarda probiyotik kullanımının etkisi üzerinde çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Doçent Kardiyoloji 1 Kardiyoloji Uzmanı olmak, kalp yetmezliğinde pil uygulamaları ve bunun dolaşım üzerine etkileri konusunda çalışmaları ve deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Doçent Kardiyoloji 1 Kardiyoloji Uzmanı olmak, koroner akım rezervi, kadınlarda kalp hastalıkları, doku doppler eko, kardiyolojide epidemiyolojik çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Doçent Kulak Burun Boğaz 1 KBB Uzmanı olmak, burun tıkanıklığı cerrahisinin hasta tarafından değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Doçent Tıbbi Onkoloji 1 Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak, kemoterapi nefrotoksisitesindeki prediktif biyomarkerlar üzereinde çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Doçent Nefroloji 1 Nefroloji Uzmanı olmak, yaşlılarda Sistatin C üzerinde çalışma yapmış, böbrek nakli ve dializ konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Profesör Kardiyoloji 1 Kardiyoloji Uzmanı olmak, kardiyak elektrofizyolojide deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Profesör Kardiyoloji 1 Kardiyoloji Uzmanı olmak, invaziv kardiyoloji alanında deneyim sahibi olmak, perküton koroner girişim alanında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Profesör Üroloji 1 Üroloji Uzmanı olmak, üroonkoloji alanında deneyimli olmak ve hayvan deneylerine ait makalesi olan, laparoskopi alanında eğitim almış olmak.
Tıp Fakültesi Profesör Üroloji 1 Üroloji Uzmanı olmak, üriner sistem taş hastalığı, ESWL (vücut dışı şok dalga ile taş kırma) sonrası oluşan apoptozis, böbrek ve testis dokusunda iskemi/reperfüzyon hasarı üzerinde çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Profesör Kulak Burun Boğaz 1 KBB Uzmanı olmak, otolojik cerrahi eğitiminde alternatif hayvan modelleri üzerinde çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Profesör Genel Cerrahi 1 Genel Cerrahi Uzmanı olmak, morbit obezite cerrahisinde deneyimli olmak ve bu alanda araştırmaları ve yayınları olmak.
Tıp Fakültesi Profesör Genel Cerrahi 1 Genel Cerrahi Uzmanı olmak, karaciğer ve pankreas cerrahisi konusunda yurtdışında en az bir yıl eğitim görmüş, bu konuda çalışmalar yapmış ve bunları yayınlamış olmak, minimal invaziv karaciğer ve pankreas cerrahisi konusunda deneyimli ve bu konuda eğitici olarak görevler almış olmak, karaciğer nakli ve kadavradan organ çıkarımı konusunda deneyimli olmak, Avrupa Karaciğer-Pankreas Cerrahisi Yeterlilik (Board) Belgesi (FEBS-HPB) sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Profesör Tıbbi Fizyoloji 1 Fizyoloji alanında doktora yapmış ve akupunkturun nörofizyolojik etkileri üzerine araştırma ve yayınları olmak.
Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Farmasötik Mikrobiyoloji 1 Farmasötik Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış ve üriner enfeksiyonlar üzerinde çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Profesör   1 Sağlık Yönetimi ve organizasyonu alanında uzman olmak, sağlık kurumlarında performans ölçüm ve analizi ile sayısal karar verme yöntemleri alanında çalışmış olmak.