X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HİBRİT EĞİTİME GEÇMESİ HK.

Eklenme Tarihi: 4 Kasım 2020

Spor Bilimleri Fakültesinin kıymetli öğrencileri,

Sizlere, pandemi süreci içerisinde şartların elverdiği ölçüde ‘Hibrit (harmanlanmış) eğitime’ geçeceğimize ilişkin Rektörlüğümüz tarafından bir ön bildirim yapılmıştır. Spor Bilimleri Fakültesinin teorik ve uygulamalı eğitimler çerçevesinde icra edilmektedir. Uygulama derslerimiz eğitimimizin çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Fakültemizde eğitim alan öğrencilerimizin antrenör, yönetici ve rekreasyon liderleri olarak yetiştiklerini unutmamaları ve böyle bir eğitimin en verimli şekilde yürütülmesinin yüz yüze eğitimle birlikte sağlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Eğitime başladığımız 5 Ekim 2020’den bu yana geleceğin spor bilimcilerini yetiştiren üniversitemizde eğitim alan çok sayıda öğrencimizden ‘yüz yüze eğitim almak istediğini’ belirten pek çok mesaj aldık. Daha önceki açıklamalarımda da belirttiğim gibi sizler bizim için değerlisiniz, elbette önceliğimiz sizlerin ve hocalarımızın sağlığıdır. Hiç kimseyi riske atacak bir ortam yaratmayacağımızı bilmenizi isteriz. Pandemi kuralları doğrultusunda tüm önlemler alınmış bir ortamda, sizlere en kaliteli eğitimi vermek sözümüzü yerine getirmek, eğitim kalitemizi sürdürmek ve sizlerin daha iyi yetişmesini sağlamak istiyoruz. Bu amaçla, Fakültemizde de hibrit eğitime geçme kararı alınmıştır.

Antrenörlük (I, II ve II’ncü sınıflar) Spor Yönetimi ve Rekreasyon (I’inci sınıflar) bölümlerimiz için eğitiminizin önemli bir kısmı için temel oluşturmak ve uygulamalı dersleri daha verimli sürdürmek açısından gönüllük usulüne bağlı olarak yüz yüze yürütülmesinin çok yararlı olacağını değerlendirdik.

Bu sürece ait tüm bilgileri aşağıda sıralayarak sizlerln bilgisine sunuyorum:

 1. Hibrit eğitim sistemi 16 Kasım 2020 tarihi itibarıyla başlayacaktır.
 2. Teorik ve Uygulamalı Derslerimiz: Her dersin kendi sorumlu Öğretim elemanı tarafından planlanacak ve bu planlamalar öğrenciler ile paylaşılacaktır.
 3. Yüz yüze ve online teorik derslerde devam zorunludur, yoklama alınacaktır.
 4. Asansör ve dersliklerin bulunduğu aynı katta bulunacak öğrenci sayıları da göz önüne alınarak düzenlemeler yapılmaktadır.
 5. Öğrencilerimiz belli bir süre online belli bir süre yüz yüze eğitim alma şansına sahiptir. Örneğin, 16 Kasım- 16 Aralık 2020 yüz yüze, 16 Aralık- 15 Ocak 2020 online gibi.
 6. Teorik ve Uygulamalı Derslerimiz:
  1. Ara sınavlar online vize olarak (%30) uygulanacak, ödev, proje ya da rapor/olgu sunumu şeklinde değerlendirmeler %10 olarak vize notuna ilave edilecektir.
  2. Yüz yüze eğitim ve online eğitim ile uygulamalı derslerini tamamlayan öğrencilerimiz ara sınav ve genel sınav notları (%60) ile birlikte değerlendirilerek sene sonu ders geçme notunu alacaklardır. Final sınavı pandemi süreci çerçevesinde online ya da yüz yüze yapılabilecektir.
  3. Pandemi sürecinde uygulamalı derslerin verimliliğinin arzu edilen seviyede yapılamaması nedeniyle sizlerin endişelerini gidermek maksadıyla yaz döneminde 4 (dört) hafta süresince yoğunlaştırılmış yüz yüze eğitim planlanmaktadır.
 7. Uygulama ve teorik ders ortamının pandemi koşullarında öğrenci kontenjanı YÖK’ün belirlediği 4 m2 için 1 öğrenci ile hesaplanacaktır. Ancak, koşulları daha da iyileştirmek üzere tarafımızdan yapılacak uygulamalı ve teorik derslere en fazla 20-25 öğrencinin kabul edilecektir. Daha fazla öğrencinin gelmek istemesi durumunda gruplara ayrılacak ve sizlere bildirilecektir.
 8. Diğer tüm derslerimiz (Üniversite seçmeli ve İngilizce dersleri dahil) uzaktan eğitim sistemi ile devam edecektir.
 9. Ankara dışından gelmek isteyen öğrencilerimiz yurtta kalmak istemeleri durumunda, kayıtlar sırasında belirttiğimiz anlaşmalı olduğumuz tüm yurtların açık olduğunu ve kalabileceğinizi belirtmek isteriz.
 10. Uygulamalı derslere Üniversitemize gelerek dinlemek/katılmak isteyen veya online derse devam etmek isteyen tüm öğrencilerimizin 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar danışmanlarının e-posta adresine bilgi vermeleri gereklidir.

Üniversitemizde tüm derslerimizi yüz yüze yapacağımız günlerin en kısa sürede gelmesi dileklerimle hepinize sevgilerimi iletiyor sağlıklı ve fit yaşantı diliyorum.

 

Prof. Dr. Fehmi TUNCEL

LHÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı