X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ 2020-2021 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURULARI HK.

Eklenme Tarihi: 18.12.2020

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ 2020-2021 BAHAR DÖNEMİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURUSU

Üniversitemizde lisansüstü eğitim Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yürütülmektedir. Enstitülerimizdeki yer alan programlarda uluslararası öğrencilerin eğitim alabilme imkanları üniversitemiz yönetimi tarafından kolaylaştırılmıştır. Lisansüstü eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler aşağıda yer alan açıklamaları takip ederek lisansüstü programlara başvurabilir.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR LİSTESİ

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI
Analitik Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı
Beslenme Ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Doktora
Farmasötik Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Tıbbi Biyokimya Doktora Programı
Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı
İlaç Araştırma ve Geliştirme Çalışma Tezli Yüksek Lisans Programı Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  
Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  
Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı  
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tezli Yüksek Lisans  
Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans Programı  
Hastane Eczacılığı Tezli Yüksek Lisans  
Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans  
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans  

 

Başvuru Koşulları

Uluslararası öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan lisans veya yüksek lisans diploması almış olmaları ve Lokman Hekim Üniversitesi tarafından belirlenen koşulları sağlamaları kaydıyla, EYK kararıyla belirlenen kontenjan dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilirler.

Başvuru

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü eğitim son başvuru tarihi 05.02.2021 tarihidir ve başvurular internet üzerinden yapılacaktır. Lisansüstü programlar uluslararası yatay geçiş başvuru tarihleri 11.01.2021-05.02.2021 arasındadır. Uluslararası öğrenciler, aşağıda belirtilen belgeler ile ( https://applylhu.force.com/s/ ) adresinden Başvuru Formunu doldurarak başvuru yapabilirler.

 

Başvuru yapıldıktan sonra başvuru değerlendirmesi ilgili Anabilim Dalı tarafından yapılacaktır. Anabilim Dalının başvuruyu onay vermesi durumunda aday öğrenciye kabul belgesi verilir. Öğrenci almış olduğu bu belge ile vize işlemlerini yapar. İlk yarıyıl başlangıcından önce öğrenim harcının yatırdığı ve ders kaydını yaptığı durumda kesin kayıt işlemi gerçekleştirilir.

 

Başvuru evrakı

 1. Başvuru formu için tıklayınız
 2. Diploma veya mezuniyet belgesi (yüksek lisans veya bütünleşik doktora programları için lisans diploması, doktora programları için yüksek lisans diplomalarının aslının ve Türkçe tercümesinin resmî makamlar veya noter tarafından onaylanmış birer örneği),
 3. Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için lisans, doktora programlarına başvuracak adaylar için yüksek lisans transkript belgesinin aslı ile noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 4. Kimlik belgesi (süresi geçerli kimlik belgesinin noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi),
 5. Pasaportta fotoğraf ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenci vizesinin bulunduğu sayfanın noter veya yurtdışındaki Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış İngilizce veya Türkçe sureti,
 6. Türkçe programlara başvuran adaylar için lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösteren B1 dil seviye belgesi,

 

Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

 1. Lokman Hekim Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alımı ile ilgili kota uygulaması yapılmaz, kontenjanlar Anabilim Dalı Başkanı görüşü ve EYK kararı ile kabul edilirler.
 2.  Kesin kayıt her yarıyıl Lokman Hekim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü akademik takviminde belirtilen kayıt dönemlerinde gerçekleşir.
 3. Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın Anabilim Dalı Başkanının görüşü alındıktan sonra adayların öğrenciliğe kabulleri EYK kararı ile kesinleşir.
 4. Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi Devletlerince burslu olduğunu belgeleyerek lisansüstü öğrenci olmak için başvuran adaylar, kontenjan dışından ilgili Anabilim Dallarının adaylar için belirleyeceği kontenjan dahilinde ve EYK kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilirler.
 5. Lokman Hekim Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak Lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuran adaylar, kontenjan dışından ilgili programın Anabilim Dalı Başkanı görüşü ve EYK Kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler.
 6. İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde, aday Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenen harç ödemelerini yapmakla yükümlüdürler.
 7. Yatay geçiş için başvuran başarılı öğrenciler, Enstitü Anabilim Dalı önerisi ve Enstitülü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir.

Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt

 1. Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili kurumun web sayfasında duyurulur.
 2. Kayıtlar, ilgili kurumun web sayfasında ilan edilen tarihlerde Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Birimince yapılır.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:

 1. Diploma kopyası
 2. Transkript Belgesi
 3. Pasaport ve Kimlik Belgelerinin Kopyası
 4. 6 adet Resim
 5. Varsa öğrenim gördükleri kurumların tanındığına dair Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan tanınma belgesi
 6. B1 ya da üzeri Türkçe Yeterlilik sertifikası veya Türkiye’de Türkçe eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun Türkçe Dil Bilirlik Belgesi. Türkçe Yeterlilik sertifikası ya da Dil Belgesi bulunmayan öğrencilere Türkçe öğrenmeleri için en fazla 2 (iki) yarıyıl süre tanınır.

Ayrıntılı Bilgi için:  Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile iletişime geçiniz.

Tel: Selen Yeşil & Ejder Büyükyurt + 90 444 8 548 – 6137

e-mail: iro@lokmanhekim.edu.tr