X

Fast Access

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

LHÜ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Eklenme Tarihi: 24 May 2021

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü’nden

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,  12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Süresi:        24 MAYIS 2021 – 07 HAZİRAN 2021

Son Başvuru Tarihi: 07 HAZİRAN 2021 Saat:17.00

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Öğretim Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi: 09 HAZİRAN 2021

Giriş Sınavı Tarihi: 11 HAZİRAN 2021

Son Açıklama Tarihi: 14 HAZİRAN 2021

1- PROFESÖR KADROLARI İÇİN Başvuru Formu

Profesör kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2- DOÇENT KADROLARI İÇİN Başvuru Formu

Doçent kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

3- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN Başvuru Formu

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD kaydı ile ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

4- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN Başvuru Formu

1 – Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 – Özgeçmiş,(YÖK Formatında)

4 – Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5 – Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6 – Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7 – Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8 – ALES Belgesi

9 – 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10 – Yabancı Dil Belgesi

11 – Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12 – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13 – Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Genel şartlar

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

  1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel şartlar

(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

NOT:

  • Yabancı ülkelerden alınan doktora, doçent ve profesörlük diploması ile unvanların Üniversitelerarası kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları disiplin soruşturması geçmişini ve ayrılma nedenini de içerir onaylı hizmet belgesi ile askerlik durum belgelerini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
  • Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.
  • Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-posta adresi) belirtilecektir.
  • Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, posta yoluyla yapılan başvurular da son başvuru tarihi saat 17.00’den sonra ulaşan dosyalar dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Süresi:        24 MAYIS 2021 – 07 HAZİRAN 2021

Son Başvuru Tarihi: 07 HAZİRAN 2021 Saat:17.00

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Öğretim Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi: 09 HAZİRAN 2021

Giriş Sınavı Tarihi: 11 HAZİRAN 2021

Son Açıklama Tarihi: 14 HAZİRAN 2021

 

Fakülte/Meslek Yüksekokulu Unvan Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Bölüm/Program Kadro Sayısı Açıklama
Tıp Profesör Tıbbi Genetik 1 Tıp Doktoru ve Tıbbi Genetik uzmanı olmak.  Nadir ve genetik hastalıklar konusunda araştırmalar yapmış olmak.
Tıp Profesör Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1 Tıp Doktoru ve Psikiyatri uzmanı olmak. Bağımlılık konusunda araştırmalar yapmış olmak.
Tıp Profesör Kulak Burun Boğaz 1 Tıp Doktoru ve KBB uzmanı olmak. Endoskopik kulak cerrahisi üzerinde çalışmaları olmak.
Tıp Profesör Radyoloji 1 Tıp Doktoru ve Radyoloji uzmanı olmak. Abdomen ve nöroradyoloji konularında araştırmalar yapmış olmak.
Tıp Profesör Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 Tıp Doktoru ve Neonataloji uzmanı olmak.
Tıp Doçent Tıbbi Genetik 1 Tıp Doktoru ve Tıbbi Genetik bilim doktoru olmak.  Sitogenetik alanında deneyimli olmak ve nadir hastalıklar alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Doçent Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 1 Tıp Doktoru ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak.
Tıp Doçent Kulak Burun Boğaz 1 Tıp Doktoru ve KBB uzmanı olmak. Pediatrik hastalarda timpanoplasti operasyonlarında greft üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Doçent Üroloji 1 Tıp Doktoru ve Üroloji uzmanı olmak. Deneysel testis torsiyonu üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Dr. Öğr. Üyesi Kulak Burun Boğaz 1 Tıp Doktoru ve KBB uzmanı olmak.
Tıp Dr. Öğr. Üyesi Kardiyoloji 1 Tıp Doktoru ve Kardiyoloji uzmanı olmak. Kalp yetmezliğinde beta blokörlerin kullanımı üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Dr. Öğr. Üyesi Üroloji 1 Tıp Doktoru ve Üroloji uzmanı olmak.
Tıp Dr. Öğr. Üyesi Radyoloji 1 Tıp Doktoru ve Radyoloji uzmanı olmak. Girişimsel radyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Dr. Öğr. Üyesi Genel Cerrahi 1 Tıp Doktoru ve Cerrahi Onkoloji uzmanı olmak.
Tıp Dr. Öğr. Üyesi Tıbbi Biyoloji 1 Tıbbi Biyoloji ve Genetik doktorası olmak. Bağırsak mikrobiyatası konusunda araştırmalar yapmış olmak. Tıbbi biyoloji alanında ders verdiğini belgelemek.
Tıp Dr. Öğr. Üyesi Endokrinoloji 1 Tıp Doktoru ve Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı olmak.
Tıp Dr. Öğr. Üyesi Acil Tıp 1 Tıp Doktoru ve Acil Tıp uzmanı olmak.
Diş Hekimliği Profesör Endodonti 1 Diş Hekimi ve Endodonti alanında doktorası olmak.
Diş Hekimliği Profesör Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi 1 Diş Hekimi ve Ağız ve Çene Cerrahisi alanında doktorası olmak.
Diş Hekimliği Doçent Periodontoloji 1 Diş Hekimi ve Periodontoloji alanında doktorası olmak.
Diş Hekimliği Doçent Pedodonti 1 Diş Hekimi ve Pedodonti alanında doktorası olmak.
Sağlık Bilimleri Doçent Beslenme ve Diyetetik 1 Beslenme ve Diyetetik doktorasına sahip olmak. Toplu beslenme sistemleri alanında araştırmalar yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Eczane Hizmetleri 1 Eczacı ve Farmakognozi yüksek lisansına sahip olmak. Spor eczacılığı konusunda çalışmaları olmak.

 

Sizi Arayalım