X

Fast Access

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Application

Eklenme Tarihi: 24 June 2019

 

Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin kontenjanlar belirlenmiş olup, başvurular 16 Mayıs 2022 – 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak alınacaktır.

Online Başvuru

Öğrenim Ücretleri için Tıklayınız

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Sıra No Program Adı Öğrenci Kontenjanı Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı Yatay Geçiş Kontenjanı ALES ALES
Türü
Yabancı Dil Puanı Başvuru Koşulları
1 İlaç Araştırma Geliştirme Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans 2 1 55 SAY Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji, Moleküler Biyoloji veya Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunları veya Lisans/Yüksek Lisans derecesi Ana Bilim Dalı Kurulu tarafından uygun bulunanlar
2 Farmasötik Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans
3 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans 5 2 55 SAY  Hemşirelik Lisans Mezunları veya Lisans/Yüksek Lisans derecesi Ana Bilim Dalı Kurulunca uygun bulunanlar
4 Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans 5 1 55 SAY Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren hemşirelik fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü, hemşirelik yüksekokulu, sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümünden mezun olan öğrenciler ile diğer fakülte mezunlarından Ana Bilim Dalı Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülenler
5 Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans 6 2 55 SAY Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünden mezun olan öğrenciler
6 Hemşirelikte Yönetim Tezli Yüksek Lisans 5 2 1 55 SAY Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren hemşirelik fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü, hemşirelik yüksekokulu, sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümünden mezun olanlar
7 Analitik Kimya Tezli Yüksek Lisans 2 2 55 SAY Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunları veya Lisans/Yüksek Lisans derecesi Ana Bilim Dalı Kurulu tarafından uygun bulunanlar
8 Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans 10 1 55 SAY Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları
9 Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Bilimleri Tezli Yüksek Lisans 10 2 55 SAY/SÖZ/EA Spor Bilimleri Fakültesi/BESYO Antrenörlük Eğitimi. Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik Bölümü Mezunları veya Lisans/Yüksek Lisans derecesi Ana Bilim Dalı Kurulunca uygun bulunanlar
10 Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans 3 2 55 SAY Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunları ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin mezunları
11 Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans 5 2 55 SAY Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya ve Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunu olmak.
12 Hastane Eczacılığı Tezli Yüksek Lisans 2 2 55 SAY/EA Eczacılık Fakültesi mezunu olmak
13 Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma Tezsiz Yüksek Lisans 5 2 SAY Eczacılık Fakültesi mezunları, Tıp Fakültesi mezunları, Fen/Fen  Edebiyat Fakültelerinin kimya ve biyoloji bölümü mezunları ile lisans/yüksek lisans derecesi Anabilim Dalı kurulunca uygun bulunanlar.
14 Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans 2 1 55 SAY Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji veya Moleküler Biyoloji Bölümü mezunları veya Lisans/Yüksek Lisans derecesi Ana Bilim Dalı Kurulu tarafından uygun bulunanlar
15 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans 4 2 55 SAY 60 Üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programlarından mezun olmak
16 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tezli Yüksek Lisans
17 Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 5 2 55 SAY/EA Üniversitelerin 4 yıllık Lisans programlarından mezun olmak
18 Sağlık Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans 5 2 55 SAY/EA Üniversitelerin 4 yıllık Lisans programlarından mezun olmak
19 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Tezsiz Yüksek Lisans 15 SAY Üniversitelerin tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili fakülteleri ve fen, mühendislik veya sosyal bilimlerin sağlıkla ilgili alanlarından lisans düzeyinde mezun olan ve Ana Bilim Dalı Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olanlar
20 Hücresel ve Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans 2 2 55 SAY 60 Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Eczacılık Fakülteleri mezunları, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Kimya ve Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Fizik ve Fizik Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olanlar, İlgili diğer fakültelerden Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olanlar.
21 Tıbbi Farmakoloji Tezli Yüksek Lisans 5  2 2  55 SAY Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen/Fen Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olan öğrenciler ve Ana Bilim Dalı Kurulunun uygun gördüğü bölümlerden mezun olanlar
22 Farmasötik Teknoloji Tezli Yüksek Lisans 2 55 SAY Eczacılık Fakültesi ve Ana Bilim Dalı kurulunun uygun gördüğü bölümlerden mezun olanlar
23 Ebelik Tezli Yüksek Lisans 5 2 55 SAY Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Yüksekokulu Ebelik bölümünden mezun olanlar
DOKTORA PROGRAMLARI
Sıra No Program Adı Öğrenci Kontenjanı Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı Yatay Geçiş Kontenjanı ALES ALES
Türü
Yabancı Dil Puanı Başvuru Koşulları
1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora 3 1 1 55 SAY 55 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Ebelik Tezli Yüksek Lisans mezunu olanlar ile Yüksek Lisans diploması Ana Bilim Dalı Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen adaylar
2 Beslenme ve Diyetetik Doktora 10 55 SAY 55 Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu olmak ve Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak veya Yüksek Lisans Diploması ABD Kurulu tarafından uygun bulunan adaylar
3 Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora 2 1 55 SAY 60 Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler ve Tıbbi Mikrobiyoloji yüksek lisans mezunları
4 Tıbbi Biyokimya Doktora 5 2 55 SAY 55 Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri mezunu ya da Biyokimya/Tıbbi Biyokimya alanında yüksek lisans mezunu olmak.
5 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora 2 1 55 SAY 60 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve alt Ana Bilim Dallarında/Programlarında Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olması
6 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Doktora
7 Hücresel ve Moleküler Tıp Doktora 2 2 70 SAY 70 Tıp-Tıp dalında uzmanlık derecesi alanlar, Hekimliği, Veteriner ve Eczacılık Fakültesi mezunları, Moleküler Tıp, Biyokimya, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, İmmünoloji, Sinir Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler ve Klinik Genetik, Biyomühendislik alanında yüksek lisans veya uzmanlık derecesine sahip olanlar.
8 Protetik Diş Tedavisi Doktora 4 2 55 SAY 60 Üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuş Ana Bilim Dalı Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülenler
9 Tıbbi Farmakoloji Doktora 5 2 2  55 SAY 55 Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler, lisans diplomasıyla doğrudan doktora programına başvurabilir. Bunların dışında Farmakoloji/Tıbbi Farmakoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanlar ile yüksek lisans diploması Ana Bilim Dalı Kurulunca kabul edilenler.
10 Restoratif Diş Tedavisi Doktora 4 4 4 55 SAY 55 Üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuş Ana Bilim Dalı Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülenler

 

Başvuru ve İlan Günleri Başlangıç Bitiş
Başvuruların Kabul Edilmesi 16.05.2022 26.07.2022
Başvuruların Değerlendirilmesi 27.07.2022 29.07.2022
Giriş Sınavı / Mülakat 1.08.2022 4.08.2022
Programa Kayıt Hakkı Kazanan Asıl ve Yedek Adayların İlanı 5.08.2022
Kayıt Hakkı Kazanan Asıl Adaylar ile Yatay Geçişi Kabul Edilen Adayların Eğitim Ücretlerinin Yatırılması ve Kayıtların Kesinleştirilmesi 8.08.2022 10.08.2022
Kayıt Yaptırmayan Asıl Adayların Yerine Yedek Adayların Öğrenim Ücretlerini Yatırarak Kayıtlarını Kesinleştirmeleri 11.08.2022 12.08.2022
Yatay Geçiş Başvurularının Kabul Edilmesi 15.08.2022 26.08.2022
Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarının İlanı 9.09.2022
Program Kayıt Günleri
Kayıt yenileme/ Ders seçimi/ Danışman Onayı 19.09.2022 23.09.2022
Özel Öğrenci Ders Kayıtları 3.10.2022 7.10.2022
Ders Ekle-Sil Haftası / Ders Seçimi/ Danışman Onayı 3.10.2022 7.10.2022
Dersler ve Sınav Dönemleri
Güz Dönemi Derslerin Başlangıç / Bitişi 26.09.2022 30.12.2022
Yarıyıl Final Sınavları 2.01.2023 13.01.2023
Final Sınav Notlarının Girilmesinin ve İlanının Son Günü 20.01.2023
Maddi Hata İtiraz Süresi 13.01.2023 22.01.2023
Bütünleme Sınavları 23.01.2023 3.02.2023
Yeterlik Sınavları 30.01.2023 10.02.2023