X

Fast Access

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Department of Education MENU

Yan Dal

Eklenme Tarihi: 10 July 2020

Üniversitemize Yan Dal başvuruları 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı Yönergesi hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

  1.  Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı ana dal programındaki tüm kredili derslerini başarıyla tamamlamış olması gerekir.
  2. Öğrenci aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci yan dal programına ek olarak çift ana dal programına kayıt yaptırabilir.
  3. Öğrenci yan dal programına, ana dal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
  4. Öğrencinin başvuru sırasında ana dal programındaki GNO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekir.
  5. Kurumlar arası yatay geçiş veya dikey geçiş ile Lokman Hekim Üniversitesi lisans diploma programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin yan dal programlarına başvurabilmesi için, kayıt yaptırdıkları programda en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri zorunludur.

GEREKLİ BELGELER

  1. Başvuru Formu
  2. Not Dökümü (Transcript)
  3. Kimlik Fotokopisi

Yan Dal Başvuru Takvimi

T.C.

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ YAN DAL BAŞVURU TAKVİMİ

31.08.2020-04.09.2020 BAŞVURULARIN YAPILMASI
07-11.09.2020 BAŞVURULARIN İLGİLİ BİRİMLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ
11.09.2020 HAK KAZANAN ADAYLARIN İLGİLİ BİRİMLER TARAFINDAN ÖĞRENCİ İŞLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ’ NE BİLDİRİLMESİ
11.09.2020 HAK KAZANAN ADAYLARIN ÖĞRENCİ İŞLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ’NCE İLAN EDİLMESİ
14-18.09.2020 YAN DAL KESİN KAYITLARI

 

KONTENJAN
Fakülteler Eczacılık Fakültesi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölümler Eczacılık Beslenme ve Diyetetik Hemşirelik Ebelik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Antrenörlük Eğitimi Spor Yöneticiliği Rekreasyon
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beslenme ve Diyetetik 5 5 5 5
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 5 5 5
Hemşirelik 4 4 4 4 4
Ebelik 4 4 4 4 4
ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık 2 2 2 2 2
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Antrenörlük Eğitimi 2 2 2 2 2