X

Fast Access

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
MENU

Minor

Eklenme Tarihi: 9 January 2020

Yan Dal Programları

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi lisans programlarındaki öğrencilerimizin meslek yaşamlarına daha donanımlı hazırlanabilmeleri için yan dal yapabilme imkanı sağlanmıştır. Yan dal müfredatını tamamlayan öğrencilere ana dal diplomasıyla birlikte yan dal sertifikası verilir.

Fakültelerimizin yan dal programları için tıklayınız.

Başvuru Koşulları

  • Yan dal programına, ana dal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise altıncı yarıyılın başında başvurulabilir.
  • Başvuru sırasında ana dal programındaki GNO’nun 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekir.
  • Diğer başvuru koşulları için Lokman Hekim Üniversitesi Çift Ana dal ve Yan Dal Yönergesine bakınız

Yan Dal programına başvurmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda belirtilen tarihlerde, bir dilekçe ve transkriptleri ile Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne başvuru yapması gereklidir.

Başvuru Tarihleri: 3-7 Şubat 2020

Başvuruların değerlendirilmesi: 10-11 Şubat 2020

Sonuçların duyurulması: 12 Şubat 2020

Yan Dal Kayıt: 13-14 Şubat 2020

Yan Dal Programının Tamamlanması

Yan dal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, ana dal programındaki mezuniyet kredisine ek olarak ve ortak dersler dışında, en az 30 AKTS kredilik ders almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.

Yan dal programı ile ilgili detaylı bilgiler  Lokman Hekim Üniversitesi Çift Ana dal ve Yan Dal Yönergesinde yer almaktadır.