X

دسترسی سریع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
SAĞLIKTA İNOVASYON VE SİMÜLASYONLA EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MENU

Amaç ve Faaliyetler

Eklenme Tarihi: 20 January 2021

Merkezin Amacı

Lokman Hekim Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon ve Simülasyonla Eğitim, Uygulama ve
Araştırma Merkezinin (SİNERG), 3 boyutlu medikal baskı, kadavra, simülasyon ve modelleme
ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek,
yerli ve milli sağlık simülatör çalışmaları yapmak, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında
üretilen medikal cihazların kadavra modelinde geliştirilmesini sağlamak gibi amaçları
bulunmaktadır. Merkez çalışmalarıyla birlikte Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel
sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması
hedeflenmektedir. Merkez, Lokman Hekim Üniversitesinde Uluslararası Sağlık Eğitim
Perspektifi olan bölümlerle ortak çalışmalar yapmak, uluslararası sağlık turizmini canlandırmak
için sağlık eğitimi destekli sağlık turizmi kavramını Üniversitenin ilgili tüm bölümlerine
entegre etmeyi ve merkezin ulusal ve uluslararası arenada bir cazibe merkezi olmasını
amaçlamaktadır.

Değerler

• Dürüst ve Samimiyet
• Hesap Verilebilirlik
• Kanıta Dayalı
• Veri Odaklı
• Yenilikçi ve Öncü
• Sürekli Gelişim
• Sorumluluk
• Ekip Çalışması
• Liderlik
• Katılım

Merkezin Faaliyet Alanları

Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:
• Üniversitenin ilgili bölümlerinde yürütülmekte olan lisans/lisansüstü programları
öğrencilerine yönelik bilimsel araştırma projeleri ve tez çalışmalarına imkân sağlamak,
• Cerrahi ve pratik uygulamaya yönelik simülasyon ve kadavra tabanlı eğitimler
planlamak,
• Merkezin faaliyet alanları ile ilgili, özellikle temel klinik bilimleri içeren çoklu disiplinli
eğitimler planlamak,
• Kendi uzmanlık alanlarında en yetkin ve uluslararası saygınlığı en yüksek olan yerli ve
uluslararası bilim adamlarının mesleki eğitim ve tecrübelerinden faydalanmak için
bilimsel danışmanlar kurulu oluşturmak,
• Merkezin uluslararası danışmanlar kurulu ve konusunda yetkin konuk bilim adamları
sayesinde Üniversitenin bölümlerinde yürütecekleri eğitim ve araştırma faaliyetlerine
katkı sağlamak,
• Sağlık profesyonellerinin kendi mesleklerine yönelik uygulamaları en az komplikasyon
ile yapabilmeleri için bu konuda altın standart olan simülasyon ve kadavra eğitimleri
almalarını sağlamak,
• Öğrencilik sonrasında kişilerin mesleki yaşamlarında gelişimlerini sürdürebilmeleri için
sürekli mesleki eğitim ve gelişim faaliyetlerinde bulunmak,
• Kadavra, 3D Medikal Baskı ve simülasyon modelleri ile ilgili eğitimleri meslek
yaşamlarının her alanında kullanabilecekleri konusunda farkındalık yaratmak,
• Mesleklerinde akademik kariyer planlayanlar için sağlık ve teknolojileri konusunda
kendi projelerini geliştirmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine imkânı
sağlamak,
• Programlarının uygulama boyutunda en büyük eksiklik olan kadavra, 3D Medikal Baskı
ve simülasyon uygulamalarını ayrı ayrı veya hibrit eğitim modelleri ile sağlamak,
• Yürütülmekte olan program ve araştırmalarda bugüne kadar kullanılmayan ve klinik
anatomi konseptini oluşturmaya yönelik cerrahi uygulamaları amaçlayan kadavra
eğitim modelinin kullanılmasını sağlamak,
• Üniversite bünyesinde kadavra, 3D Medikal Baskı ve simülasyon konularında yapılan
araştırmaları desteklemek, ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans, kurs ve
seminerler düzenlemek,
• Üniversitede, ülkemizdeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ilişkiler kurmak ve
yapılacak olan akademik çalışmalarda destek sağlamak,
• Tıbbi beceri ve simülasyon merkezleri ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda
akreditasyon çalışmalarını yürütmek,
• Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer
faaliyetlerde bulunmak.