X

دسترسی سریع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

ÇEVİRİMİÇİ ARA SINAVLARDA UYULMASI ZORUNLU KURALLAR HAKKINDA

Eklenme Tarihi: 20 May 2021

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BAHAR YARIYILI

ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) ARA SINAV SINAV KURALLARI

 

LÜTFEN DİKKATLİ OKUYUNUZ

 

 1. Çevrimiçi (online) sınavlar Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi (KEYPS) Güvenli Sınav Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.
 2. Çevrimiçi sınav oturumlarına sadece bilgisayarlar üzerinden erişim sağlanabilecektir. Cep telefonu, tablet, vb mobil cihazlar üzerinden sınav oturumlarına giriş yapılamayacaktır.
 1. Çevrimiçi sınav oturumlarına sadece Google Chrome tarayıcısı ile giriş yapılabilecektir. Diğer tarayıcılar (Explorer, Edge, Opera, Mozilla, Safari vs.) üzerinden kesinlikle giriş yapılmamalıdır.
 1. Çevrimiçi sınav uygulaması için kullanılacak bilgisayar tarayıcısının Google Chrome 81 ve üzeri bir versiyona sahip olması gerekmektedir. 
 1. Çevrimiçi sınav uygulaması için kullanılacak bilgisayara ait ekran çözünürlük değerinin 1400 ve altı bir değere sahip olması gerekmektedir.
 1. Çevrimiçi sınav uygulamasına giriş yapılmadan önce bilgisayarda bulunması muhtemel antivirüs programları devre dışı bırakılmalıdır.
 1. Çevrimiçi sınav uygulamasına giriş yapılmadan önce bilgisayarda bulunması muhtemel e-posta, WhatsApp, vb. bildirimler ayarları kapalı konuma getirilmelidir.
 1. Çevrimiçi sınav uygulamasına giriş yapılmadan önce fotoğraflı Öğrenci Kimlik Kartı, C. Kimlik Kartı, Ehliyet, Pasaport, vb. tanıtıcı belgelerin mutlaka hazır bulundurulması gerekmektedir. Çevrimiçi sınav uygulamasına giriş yapıldıktan sonra, fotoğraflı tanıtıcı kimlik kartlarının tamamı görünecek şekilde kameraya gösterilmesi gerekmektedir. Kimlik kontrolü aşamasını tarif edildiği şekliyle tamamlamayan öğrenciler sınav oturumundan çıkarılacaktır.
 1. Çevrimiçi sınav oturumuna giriş esnasında mutlaka kamera ve mikrofon erişim izinleri verilmelidir. Kamera ve mikrofon donanımına sahip olmayan hiçbir bilgisayar ile sınav uygulamasına giriş yapılamayacaktır.

 

 1. Çevrimiçi sınav oturumuna giriş esnasında bilgisayar ekran paylaşımına mutlaka izin verilmelidir. Ekran paylaşımı yapılırken “Tüm Ekran (Entire Screen)” seçilmelidir.
 2. Çevrimiçi sınav süresi boyunca öğrenci görüntüsü, sesi ve sınav oturumu ekran görüntüsü eş zamanlı olarak izlenecek ve kayıt altına alınacaktır. Gerek duyulması halinde, ilgili kayıtlar sınav sonrasında tekrar izlenebilecektir.
 3. Ses, görüntü ve ekran paylaşım görüntüsü yanı sıra öğrenci tarafından gerçekleştirilen bütün eylemler de sistem tarafından log kaydı şeklinde kayıt altına alınacaktır.
 1. Çevrimiçi sınav oturumuna giriş yapan öğrencilerin kamera görüntülerini yüzlerinin tamamını ve karşı cepheden gösterecek şekilde konumlandırmaları gerekmektedir. Kamera görüntüleri yan profilden olan ve/veya yüzlerinin belli bir bölümü görünmeyen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
 1. Sınav oturumunun başlangıç zamanını takip eden 10 dakika içerisinde çevrimiçi sınav uygulamasına giriş yapılabilecektir. Belirtilen süre içerisinde sınav oturumuna katılan öğrenciler için ek süre verilmeyecektir. Çevrimiçi sınav oturumları bütün öğrenciler için ilgili sınava yönelik olarak belirlenen süre zarfında tamamlanacaktır.
 1. Çevrimiçi sınav uygulamasının ilk 10 dakikasının ardından hiçbir öğrenci sınav oturumuna giriş yapamayacaktır.
 1. Çevrimiçi sınav uygulaması sırasında ses, görüntü ve ekran paylaşımı erişimi kesinlikle duraklatılmamı veya tamamen kapatılmamalıdır. Bu türden bir eylemde bulunanların sınav oturumları sistem tarafından otomatik olarak sonlandırılacaktır.
 1. Çevrimiçi sınav uygulaması sırasında ekran penceresi kapatılmamalı, küçültülmemeli, tam ekrandan modundan çıkılmamalı, bildirimler kesinlikle açılmamalı ve/veya başka bir ekran sekmesine (penceresine) geçiş yapılmamalıdır. Bu türden bir eylemde bulunanların sınav oturumları sistem tarafından otomatik olarak sonlandırılacaktır.

 

 1. İlgili derse ait sınav oturumları bütün öğrenciler için aynı sorulardan oluşacaktır. Sistem sınav sorularının yerlerini ve cevap seçeneklerini karıştırarak öğrenciye özel bir sınav oturumu hazırlayacaktır.
 2. Sınav oturumundaki her soru sahip olduğu zorluk derecesi göz önüne alınarak, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenecek bir çözüm süresine sahip olacaktır. Sorular için belirlenen süreler sınav oturum ekranında öğrenci tarafından görülecektir. Belirlenen süre zarfında çözülmeyen sorular sistem tarafından otomatik olarak ilerletilecektir.
 3. Belirlenen süreden daha kısa bir sürede cevaplanan sorulardan arta kalan süre bir sonraki soruya eklenmeyecektir. Her soru kendine ait süre içerisinde çözülebilecektir.
 4. Sınav oturumunda, öğrenci veya sistem tarafından ilerletilmiş olan hiçbir soruya geri dönüş sağlanamayacaktır.
 5. Yanlış verilen cevapların doğru cevaplanmış sorulara herhangi bir etkisi olmayacaktır.
 6. Herhangi bir seçenek işaretlemesi yapılmayan veya cevap verilmeyen sorular boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
 7. Sınav oturumundaki sorulardan biri veya daha fazlası ile ilgili herhangi bir hata olduğu düşünülüyor ise rastgele bir seçenek işaretlenerek soru ilerletilmelidir. İlgili soruya ait itiraz, sınav bitimini takiben resmi bir dilekçe ile dersin sorumlu öğretim elemanına yapılmalıdır.
 8. Sınav kurallarının bir veya daha fazlasına aykırı davrandığı eş zamanlı görüntü, ses ve ekran paylaşımı takibi ile tespit edilen öğrencilerin sınav oturumları anlık olarak iptal edilecektir. Bu durumda olan öğrencilerin “kopya girişiminde” bulunduğu kabul edilecek ve disiplin soruşturması yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği yasal işlemler başlatılacaktır.
 9. Sınav oturumunda yer alan bütün soruların her hakkı Lokman Hekim Üniversitesi’ne aittir. Sınav sorularının tamamının veya bir kısmının Lokman Hekim Üniversitesi’nin yazılı izni olmadan; kopyalanması, fotoğrafının çekilmesi veya herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması vb. yasaktır.Bu yasağa uymadığı tespit edilen kişi veya kuruluşlar hakkında yasal işlemler başlatılacaktır.
 10. Beklenmedik bir durum ile karşılaşıldığında (elektrik, internet kesilmesi veya tarayıcıda problem oluşması vb.) çevrimiçi sınav oturumunda süreci takip eden KEYPS Koordinatörüne e-posta yoluyla bilgi verilmelidir. Fakülte/Bölüm/Programlardan sorumlu KEYPS Koordinatörleri’nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. KEYPS Koordinatörlerine yapılacak olan bildirimlerde, öğrenci adı-soyadı, öğrenci numarası, fakülte/bölüm/program adı ve yaşanılan problem açık bir şekilde belirtilmelidir.
 11. KEYPS Koordinatörleri tarafından yapılan log kayıt incelemelerinin uygun görülmesi halinde, dersin sorumlu öğretim elemanının onayı da alınarak öğrenciye ikinci bir oturum giriş hakkı verilebilecektir. Tekrar giriş hakkı verilen öğrenci sınavına kaldığı sorudan başlayarak belirtilen süre dahilinde devam edebilecektir.
 1. Öğrenci mazeretleri doğrultusunda KEYPS Koordinatörleri tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda her öğrenci için en fazla bir adet tekrar oturum giriş hakkı verilebilecektir.

 

Hepinize sınavlarınızda üstün başarılar dileriz.

Sevgilerimizle,

Lokman Hekim Üniversitesi

 

 

LHÜ KEYPS Koordinatörleri:

 

Tıp Fakültesi KEYPS Koordinatörleri

Dönem I Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Selen Güçlü Durgun

e-posta: selen.durgun@lokmanhekim.edu.tr

Dönem II ve Dönem III Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Nida Aslan Karakelle

e-posta: nida.karakelle@lokmanhekim.edu.tr

 

Diş Hekimliği Fakültesi KEYPS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Irmak Partal

e-posta: irmak.partal@lokmanhekim.edu.tr

 

Eczacılık Fakültesi KEYPS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Yiğit

e-posta: deniz.yigit@lokmanhekim.edu.tr

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi KEYPS Koordinatörleri

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Koordinatörü: Öğr. Gör. Cemaliye Süt

e-posta: cemaliye.sut@lokmanhekim.edu.tr

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Koordinatörü: Öğr. Gör. Azize Reda Tunç

e-posta: reda.tunc@lokmanhekim.edu.tr

 

Hemşirelik Bölümü Koordinatörü: Arş. Gör. Hafize Savaş

e-posta: hafize.savas@lokmanhekim.edu.tr

 

Ebelik Bölümü Koordinatörü: Öğr. Gör. Özlem Ülkü Bulut

e-posta: ozlem.bulut@lokmanhekim.edu.tr

 

Spor Bilimleri Fakültesi KEYPS Koordinatörü: Öğr. Gör. Selin Yıldırım

e-posta: selin.yildirim@lokmanhekim.edu.tr

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KEYPS Koordinatörleri

İlk ve Acil Yardım Programı Koordinatörü: Öğr. Gör. Yavuz Tanrıkulu

e-posta: yavuz.tanrikulu@lokmanhekim.edu.tr

 

Anestezi Programı Koordinatörü: Öğr. Gör. Kamile Akarsu

e-posta: kamile.akarsu@lokmanhekim.edu.tr

 

Ameliyathane Hizmetleri Programı Koordinatörü: Öğr. Gör. Ebru Esenkaya

e-posta: ebru.esenkaya@lokmanhekim.edu.tr

Diyaliz Programı Koordinatörü: Öğr. Gör. Gözdenur Tanrıkulu

e-posta: gozdenur.tanrikulu@lokmanhekim.edu.tr

 

Yaşlı Bakım Programı Koordinatörü: Öğr. Gör. Kamile Akarsu

e-posta: kamile.akarsu@lokmanhekim.edu.tr

 

Eczane Hizmetleri Programı Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özkan Vardar

e-posta: deniz.ozkanvardar@lokmanhekim.edu.tr

 

Ağız ve Diş Sağlığı Programı Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Özgür Soysal Özdemir

e-posta: ozgur.ozdemir@lokmanhekim.edu.tr

 

Diş Protez Teknolojisi Programı Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Şahin

e-posta: zeynep.sahin@lokmanhekim.edu.tr

 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Koordinatörü: Öğr. Gör. Abdülhamit Çalı

e-posta: abdulhamit.cali@lokmanhekim.edu.tr

 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Koordinatörü: Ramazan Eracar

e-posta: ramazan.eracar@lokmanhekim.edu.tr

 

Rektörlük Ortak Seçmeli Dersler Platformu KEYPS Koordinatörleri

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Köksal

e-posta: burcu.koksal@lokmanhekim.edu.tr

 

Öğr. Gör. Azize Reda Tunç

e-posta: reda.tunc@lokmanhekim.edu.tr