X

دسترسی سریع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Anestezi MENU

Hakkımızda

Eklenme Tarihi: 26 March 2019

ANESTEZİ PROGRAMI

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, sağlık alanında çok hızlı değişimlere yol açmaktadır. Bununla birlikte sağlığa verilen önemin her geçen gün artması ve sağlık hizmetlerinde kalitenin yükselmesi, sağlık kuruluşları arasındaki rekabeti artırmaktadır. Sağlık hizmetleri sunumunda fiziki yapı, araç gereç, insan gücü ve finans gibi kaynak özelliklerinin yanı sıra, hizmetin sunum şekli ve hizmet alanların memnuniyeti de kuruluşlar arası rekabette en belirleyici özellikler olarak gösterilmektedir. Bu nedenlerle hizmet verecek sağlık elemanlarının da değişen ve gelişen tıbbi bilim ve teknolojik donanımlarla yetiştirilmiş olması, eğitim-öğretim kurumlarının da bu ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde bulunması gerekmektedir.

Günümüzde anestezi ve reanimasyon alanında hizmetin gereğine uygun yetiştirilmiş ara meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ameliyat sırasında hasta yaşam parametrelerinin gelişmiş teknoloji ürünleri olan monitörlerle izlenmesinin, bu verileri doğru değerlendirebilen ve bu doğrultuda doğru müdahaleleri zamanında yapabilen yetişmiş insan gücüne bağlı olduğu bilinmektedir.

Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi Programı’nın amacı; toplumun sağlık gelişimine katkıda bulunmak ve sağlık sektörünün beklentilerine cevap vermek amacıyla sağlıkta nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Program mezunları “Anestezi Teknikeri” unvanına sahip olacaktır. Üniversite, devlet hastaneleri ve özel hastanelerde ameliyathane, yoğun bakım üniteleri ve ağrı kliniklerinde anestezi uzman doktorunun gözetim ve denetiminde iş olanaklarına sahip olacaklardır.

Gelişen ve güçlenen bir akademik kadro ve teknolojik alt yapıyla üniversitemizde sizlerle birlikte olmayı bekliyoruz.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Türk öğrenciler için, öğrencilerin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana (TYT) göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş yoluyla gelen veya daha önce başka üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrenciler, bu kurumlarda alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, 120 krediyi tamamlaması uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin ara sınavının % 40’ı ile yılsonu sınavının % 60’ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Programdan mezun olanlar, kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler.