X

دسترسی سریع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Diyaliz MENU

Sıkça Sorulan Sorular

ایجاد تاریخ: 11.05.2020

Diyaliz Nedir?

Diyaliz, yarı geçirgen bir membran aracılığı ile hastanın kanı ve uygun diyaliz solüsyonu arasında sıvı-solüt değişimini temel alan bir tedavi şeklidir. Sıvı ve solüt hareketi, genellikle hastanın kanından diyalizata doğrudur ve bu diyalizatın uzaklaştırılması ile hastada mevcut olan sıvı-solüt dengesizliği normal değere yaklaştırılır.

Deneysel olarak ilk hemodiyaliz uygulaması 1913 yılında nefrektomize köpekler üzerinde yapılmıştır. İnsanda ilk hemodiyaliz uygulaması ise 1944 yılında Hollandalı bir hekim olan Kolff tarafından yapılmıştır. Bu uygulamada yarı geçirgen membran olarak sellülöz asetat membran ve antikoagülan olarak heparin kullanılmıştır. İlk periton diyalizi uygulaması ise 1923 yılında Ganter tarafından gerçekleştirilmiştir.

Otuz-kırk yıl önce, son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar günler-haftalar içinde kaybedilirdi. Diyaliz teknolojisinde sağlanan gelişmeler, bu hastalarda önce yaşam süresini uzatmış, daha sonra yaşam kalitesinin artmasını sağlamıştır. Kronik böbrek yetmezliği medikal tedavisinde kullanılan yeni ilaçların bulunması ve geliştirilmesi ile vasküler girişim yolu yaratmada sağlanan başarılar da bu hastalarda yaşam süresi ve kalitesinin artmasına katkıda bulunmuştur.

Diyaliz Programı Nedir?

Diyaliz Programı, diyaliz sırasında bakım ve tedavi hizmetlerini üstlenecek olan diyaliz teknikerleri yetiştiren bir bölümdür. Türkiye’de ki artan diyaliz ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda diyaliz teknikerleri bu ihtiyacı karşılamaya yönelik eğitim almaktadır.

Hangi Puan Türü ile Diyaliz Programına Başvuru Hakkı Kazanılır?

Üniversitemiz Diyaliz Programına TYT puan türünde tercih yapılabilir.

Diyaliz Programında Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Üniversitemiz Diyaliz Programının eğitim süresi 2 (iki) sene, 4 (dört) yarıyıl şeklindedir.

Diyaliz Programının Eğitim Türü ve Dili Nedir?

Diyaliz Programı tam zamanlı ve örgün eğitim türündedir. Öğrencilerimizin derslere devam zorunluluğu vardır.

Program dahilinde verilen dersler Türkçe olarak verilmektedir.

Diyaliz Programında Hangi Dersler Verilmektedir?

Üniversitemiz Diyaliz Programında Diyaliz, Biyokimya, Anatomi, Tıbbi Terminoloji, Meslek Etiği gibi ana derslerin yanı sıra Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce ve Türk Dili gibi zorunlu seçmeli dersler verilmektedir.

Diyaliz Programından Mezun Olan Öğrencilerimiz Hangi Diplomaya Sahip Olurlar?

Üniversitemizin Diyaliz Programından mezun olanlar “Önlisans” diplomasına sahip olurlar.

Diyaliz Programından Mezun Olanların Görev ve Sorumlulukları

 • Diyaliz teknikerinin amacı; aşağıda tanımlanan görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek ve doktorun yönlendirmesine göre diyaliz uygulamalarını yapmak.
 • Diyaliz Teknikerlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;
 • Diyaliz tedavisine ilişkin tıbbi bakımı sorumlu hekimin direktiflerine göre yapar.
 • Diyaliz hastalarını diyaliz uygulamaları hakkında bilgilendirir.
 • Hemodiyaliz cihazlarını her hasta için diyalize hazırlar.
 • Hemodiyaliz cihazının her işlem sonrasında iç ve dış dezenfeksiyonu ile malzemelerin sterilizasyon işlemlerini yürütür.
 • Hemodiyaliz cihazlarını kullanıma hazır halde bulundurur, arıza durumunda teknik birime bildirir.
 • Diyaliz işlemi öncesinde ve sonrasında hastayı tartar, diyaliz işlemi süresince hastanın yaşam bulgularının takiplerini yapar ve tedavilere ilişkin kayıtları tutar.
 • Hastayı diyalize almadan önce damar yolunu değerlendirir, diyaliz giriş yerinin bakımını yapar, hemodiyaliz işlemini başlatır ve bitirir.
 • Diyaliz işlemi sırasında oluşabilecek istenmeyen etkiler ve komplikasyonlar için gerekli önlemleri alır, oluşması halinde hekime haber verir.
 • Su sisteminden elde edilen suyun bakteriyolojik, kimyasal analizlerin takibinin yapılmasında görev alır ve kayıtlarını tutar.
 • Hekimin istemi doğrultusunda uygun diyalizör ve diyalizatı hazırlar.
 • Ünitede çalışan diğer yardımcı hizmetler sınıfı personelinin eğitimlerine yardım eder.
 • Biriminde kendisi, hasta ve yakınları için gerekli güvenlik önlemlerini alır.
 • Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet ) başlatmak.
 • Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır.

Diyaliz Teknikerleri için DGS (Dikey Geçiş Sınavı) İmkanı

 

Diyaliz Teknikerleri, 2 yıllık ön lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra 4 yıllık bölümlere DGS aracılığı ile geçebilirler. Bu 4 yıllık bölümler;

 

 • Hemşirelik
 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümleridir.

 

Bu bölümlere ek olarak Diyaliz Teknikerleri Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin bünyelerinde bulunan açık öğretim bölümlerine de başvuru yapabilirler. İlgili bölümler aşağıda ki gibidir:

 

 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme

 

Diyaliz Programından Mezun Olan Öğrenciler Hangi Alanlarda Çalışabilirler?

 

Diyaliz programından mezun olanlar; devlet hastaneleri, özel hastaneler ve özel diyaliz merkezlerinde görev alabilirler.