X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Bölüm Hakkında

Eklenme Tarihi: 26 Mart 2019

Uluslararası Ebelik Konfederasyonu (International Confederation of Midwives-ICM) ebeyi, “Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde kadınla iş birliği halinde kadına gereksinim duyduğu destek, bakım ve danışmanlığı sağlayan, kendi sorumluluğunda doğumu yaptıran, yenidoğan ve bebeğe bakım veren sorumluluk sahibi ve güvenilir bir profesyoneldir” şeklinde tanımlamıştır. Ayrıca ebe; kadın, aile ve toplum için yaşam boyu sağlık danışmanı ve eğitimcisidir. Bu tanıma göre ebelik bakımı, koruyucu önlemler, normal doğumun desteklenmesi, anne ve çocukta risklerin taranması ve önlenmesi, tıbbi bakım ya da diğer uygun yardıma erişimin sağlanması ve acil durumlarda müdahaleyi de kapsar.

Ebelik, çağlar boyunca toplumlar içinde saygın bir yer edinmiş, içinde bilim ve sanatı da barındıran profesyonel bir meslektir. Üniversitemizin 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 10 öğrenci ile eğitimine başlayan Ebelik Bölümü’nde, bugün öğrenci sayısı 96’ya ulaşmıştır.

Ebelik lisans programının amacı, ebelik mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumla donanmış, kanıta dayalı bakım veren, bilimsel araştırmalar yaparak ebelik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilen, eleştirel düşünebilen, problem çözme yeteneği gelişmiş, etik değerleri benimsemiş, insan hak ve özgürlüklerine saygılı ve yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş ebeler yetiştirmektir.

Ebelik bölümüne lise veya dengi okul mezunu olup Yüksek Öğretim Kurulu’nun yaptığı öğrenci seçme sınavında başarılı olan, sayısal puanı (MF3) ile kayıt yaptıran kız öğrenciler kabul edilmektedir. Ayrıca Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış öğrenciler de yatay geçiş yolu ile programa başvuru yapabilmektedir. Programda temel tıp, davranış ve sosyal bilimler derslerinin yanı sıra ebelik alanına özel temel mesleki dersleri yer almaktadır. Bu dersler içeriklerine göre teorik, laboratuvar uygulaması ve klinik uygulama şeklinde yürütülmektedir.

Ebelik lisans programından mezun olabilmek için öğrencinin zorunlu ve seçmeli tüm derslerini almış ve başarmış olması, genel not ortalamasının en az 2.00 ve toplam 240 AKTS yükünü tamamlamış olması gerekmektedir. Ayrıca Resmi Gazete’de yayınlanan Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik (2008)’e göre; a) En az 100 doğum öncesi muayene, en az 40 gebe gebe takibi, en az 40 doğumu kendisinin yapması, makat doğuma aktif olarak katılması; gebelik, doğum ya da doğum sonrası dönemde risk altında olan 40 kadını izlemesi ve  bakım yapması ve en az 100 lohusayı ve sağlıklı yeni doğan bebeği izlemesi ve bakımını yapması (muayene dahil) gerekmektedir.

Öğrencilerimiz Avrupa Birliğinin 2005/36/EC sayılı yönergesine paralel olarak hazırlanan YÖK Başkanlığı tarafından 2 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe giren 26775 sayılı yönetmelikte belirtilen kriterler doğrultusunda mezun olmaktadırlar. Lisans eğitim ve öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlar “ebe” ünvanı alarak mezun olurlar.

Ebelik bölümünden mezun olanlar mesleki sınırları içindeki hak ve öncelikleri kapsamında kamu ve özel hastane, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı merkezlerinin ilgili birimlerinde, doğumhanede, yenidoğan ünitelerinde, yüksek riskli gebelik alanlarında ve halk sağlığı alanında çalışabilmektedir.  Ayrıca serbest çalışabilir, gebe takibi yapabilir ve doğum yaptırabilirler. Doğuma Hazırlık Merkezleri’nde çalışabilir veya kendi özel merkezlerini açabilirler. Akademik çalışma yaparak ilgili alanlarda öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Mezun olduktan sonra lisansüstü eğitim için gerekli kriterleri yerine getirdikten sonra yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim yaparak akademik olarak ilerleyebilmektedir. Ayrıca Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitü bünyesinde açılmış olan Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans ve doktora programlarında ebelik lisans mezunu öğrencilerimiz lisansüstü eğitim de yapabilmektedir.