X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Dekanın Mesajı

Eklenme Tarihi: 30 Mart 2019

Sevgili Öğrenciler,

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri adına sizleri saygı ile selamlıyorum. Lokman Hekim Üniversitesi, akademik faaliyetlerine 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında başlamış, genç ve dinamik bir üniversitedir.  Üniversitemiz, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere, sağlık bilimleri alanında eğitim veren bir üniversitedir. Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi de eğitime 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır.  Tıp Fakültesi öğrencilerimiz, Dönem III’ ü yani “Temel Tıp Bilimleri Eğitimi” ni tamamlamış, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Dönem VI’e yani “Klinik Bilimleri Eğitimi” eğitimine başlayacaklardır.  Öğretim üyeleri olarak, bu döneme kadar başarı ile devam ettirilen eğitimden mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Tıp Fakültesi eğitimi, bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de 6 yıldır. Tıp eğitimi iki ana bölümden oluşmaktadır; “Temel Tıp Bilimleri Eğitimi” ve “Klinik Bilimleri Eğitimi”.     “Temel Tıp Bilimleri Eğitimi”nde temel tıp bilgileri verilmekte olup, eğitim süresi üç yıldır. İlk iki yıl, tamamen temel tıp eğitimine ayrılmaktadır. Bu dönemde insan organizmasının gelişimi, hücrenin yapısı, hücrenin moleküler yapısı ve fonksiyonları, dokunun yapısı, organlar, organ anatomisi ve fonksiyonları, hastalık yapan mikroorganizmalar teorik ve laboratuvar uygulamaları ile öğrencilere aktarılmaktadır.  Temel Tıp Bilimleri Eğitiminin üçüncü yılı ise klinik bilimlere geçiş derslerinin yer aldığı hem temel tıp bilgileri hem de klinik bilimlere geçiş derslerinin beraber verildiği bir dönem olmaktadır. Bu dönemde, insan organizmasında hastalıklara bağlı organ patolojileri, tıpta kullanılan ilaçlar, hastalık mekanizmaları, hastalıklardan korunma yolları ve sınırlı olarak ta hastalık belirtileri öğretilmektedir. Dönem III’ü tamamlayan Tıp öğrencisi artık kliniklerde hasta başı eğitim almaya hazır hale gelmiş demektir.

Tıp eğitiminin ikinci üç yılı ise tamamen klinik bilimler ile ilgili eğitimi kapsamaktadır. Klinik derslerin verildiği, hasta başı uygulamaların yapıldığı, “Klinik Ders ve Uygulamalarını” kapsayan bir eğitimdir. Bu üç yılın, ilk iki yılında, bütün klinik branşları ilgilendiren hastalıklar öğretim üyeleri tarafından öğrencilere anlatılır ve hasta başında klinik uygulamalar yapılır. Yani “usta-çırak” ilişkisine dayanan, interaktif bir eğitimdir. Bu dönemde hastalıkların klinik özellikleri, tanısı, tedavisi ve korunma ile ilgili teorik bilgilerin yanında, hastaya yaklaşım, hasta-hekim ilişkisi ve iletişimi eğitimi verilir. Öğrenciler, klinik uygulamalar döneminde hasta-hekim ilişkisini, öğretim üyelerinden “Tıp Etiği”ne uygun şekilde uygulamalı olarak öğrenirler.

Tıp eğitiminin altıncı yılı ise tamamen klinik uygulamaya dayanan klinik staj dönemidir. Dönem VI öğrencileri “intörn” olarak isimlendirilir. Bir yıl olarak planlanan bu dönem artık tıp öğrencileri bir hekim olarak bütün klinik uygulamalara öğretim üyelerinin gözetiminde katılırlar.  Altıncı sınıfı da başarı ile tamamlayan tıp öğrencisi, hekim olarak diplomasını alır.

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi, genç ve dinamik bir tıp fakültesidir. Fakültemiz tıp eğitimi için temel tıpta ve klinik bilimlerde bütün anabilim dallarının kurulumunu tamamlamış ve yeterli alt yapıyı oluşturmuştur. Fakültemizde, Temel Tıpta ve Klinik Bilimlerde anabilim dalları yeterli ve deneyimli öğretim üyelerine sahiptir.

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Temel Tıp Bilimleri Eğitimi, üniversitenin ana yerleşkesinde (Söğütözü/Ankara) yapılmaktadır. Klinik Bilimleri Eğitimi ise Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde (Sincan /Ankara) yapılmaktadır.

Tıp Fakültesinin öğrencileri Temel Tıp Bilimleri Eğitimi için modern derslikleri, modern laboratuvarları, tıbbi beceri laboratuvarı ve öğrenci başına bir mikroskobu olan eğitim laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin yararlanabileceği kütüphanesi ve sosyal tesisi de bulunmaktadır.

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine “Klinik Bilimleri Eğitimi”ni, üniversitenin sahibi olduğu bir vakıf hastanesinde “Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi” vermektedir. Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde her branştan yoğun bakım olanakları olan, her cerrahi girişimlerin yapılabildiği, eğitim için yeterli hasta çeşitliliğinin olduğu bir hastanedir. Ayrıca hastanemiz, klinik branşlarda her anabilim dalının deneyimli ve öğrenci eğitim için yeterli öğretim üyesine  sahiptir.

Tıp eğitiminde hedefimiz, öğrencilerimize temel hekimlik bilgi ve uygulamalarını vermek, güncel bilgiler ile donatmaktır. Öğrencilerimizin, araştırıcı, sorgulayıcı, toplum sağlığına duyarlı ve tıp etiğine uyan birer hekim olarak yetişmelerini sağlamak ana hedefimizdir. Tıp eğitimini verirken, yetişen meslektaşlarımızın bütün dünyada çalışabileceklerini hep göz önünde bulundurmaktayız. Ayrıca öğrencilerimize araştırmacı ruhu ve geleneğini de aşılamak için, gerekli çaba yönetim ve öğretim üyelerimiz tarafından gösterilmektedir. Öğrencilerin, öğrenci değişim programları ile yurt dışına gitmelerini de teşvik etmekteyiz.

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih eden genç meslektaşlarımız, 6 yıllık eğitim süreleri içerisinde, güncel tıp eğitimini almış olarak buradan mezun olacaklardır. Lokman Hekim Tıp Fakültesi mezunlarımızın, yurt içinde ve yurt dışında hekimlik mesleğini başarı ile icra edeceklerine inancımız tamdır.

Saygılarımla,

 

Prof. Dr. Mehmet Doğanay

Dekan

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi