• TR | EN
  • TÜBİTAK 2209A desteği alan Tıp Fakültesi Dönem III öğrencimiz Ahmet Gökhan Demiroğlu ve proje danışmanı Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğr. Gör. Ofcan Oflaz "8th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design" kongresinde  "Analyzıng of Efavırenz Resıstance of Some Reverse Transcrıptase Mutatıons By In-Silico Method" konusuyla sözlü sunum yapmışlardır. Aynı kongreye üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Arş. Gör. Hasan Tahsin Şen hocamız ile birlikte "Creation of Homology Models of Some HIV-1 Integrase Mutatıons and Investıgatıon of Theır Relatıonshıp Wıth Cabotegravır By In Silico Methods" başlıklı poster sunumu ile destek vermişlerdir. Öğrencimizi kutlar, hocalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.  
    Login Lokman Hekim Online