X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu MENU

Hakkımızda

Eklenme Tarihi: 28 Mart 2019

6-) Topluluğun Adı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu

(LHÜ FTR)

Topluluğun Amacı

Topluluk üyelerinin:

 • Topluluk üyeleriyle birlikte fizyoterapi ve rehabilitasyon hakkında bilimsel çalışmalar ve toplantılar ( seminerler,   araştırmalar, kongreler vb.)  tertip etme
 • Toplumu tehdit eden fiziksel risk faktörlerinin  öğretilip  toplum   sağlığını   korumak   için toplumu bilinçlendirip  uygulamalarına yol gösterici  olma
 • Bölüm öğrencilerinin kendi alanında da güncel bilgileri takip ederek birbiriyle paylaşabilecekleri, yapılan aktivitelerle sosyalleşe bilecekleri bir alan oluşturmak,
 • Türkiye genelinde diğer üniversite ve kurumlarla iletişim kurarak ve işbirliğinde bulunarak
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün tanıtımını sağlamak,
 • Ülkenin yasam kalitesinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması.
 • Amaçlar doğrultusunda fizyoterapi dernekleri, Fizyoterapist birlikleri, fizyoterapi ve

rehabilitasyon alanındaki konularla ilişkili demekler, vakıflar ve birlikler, sağlıklı  yaşamla ilgili topluluklar   ve  toplum   sağlığı  ile   ilgili  kurum   ve  kuruluşlar   ile  öğrencilerin   ilişkilerinde koordinasyonu  sağlamak

 • Topluluğa ait bir internet sayfası açarak meslektaşlarımızla ve topluluğun amaçlar ve ilkelerine ilgisi olan kişi veya kişilerle  iletişime geçebilmek.
 • Bolum öğrencileri ile akademik üyeler arasında iletişimi etkileşimi ve kaynaşmayı sağlamak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü hakkında sosyal medya faaliyetlerinde  bulunmak,yayın ve yayım etkinliklerinde bul
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri için faydalı olabilecek  ders dışı eğitimlerin yanı sıra  farklı  konularda   çalışmalar   düzenleyerek topluluk üyelerinin   lisans   eğitimi  kalmayıp    topluma    fayda    sağlayan, bilgi ve tecrübelerini    kullanabilen    birikimli birer fizyoterapist  olmaya teşvik etme
 • Yapılan sosyal aktivitelerle  (geziler, turnuvalar,   film gösterimleri, tiyatro)  dayanışma ve bütünlük sağlamak

Topluluğun Faaliyet Alanı

 • Topluluk insanın  ve yaşamın  olduğu her  alanda faaliyet gösterir.