• TR | EN
 • 29 Nisan 2024 Pazartesi 

  Resmî Gazete

  Sayı : 32531

  Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü’nden

  Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,  12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

  Başvuru Süresi : 29/04/2024- 13/05/2024

  Son Başvuru Tarihi : 13/05/2024 Saat: 17:00

  Başvuruda İstenen Belgeler : Özgeçmiş (YÖK formatlı), 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, mezuniyet belgeleri, yabancı dil belgesi.

  Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi:

  Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 17/05/2024

  Giriş Sınavı Tarihi : 21/05/2024

  Sonuç Açıklama Tarihi : 24/05/2024

  1- PROFESÖR KADROLARI İÇİN (Başvuru Dilekçesi) ve Asgari Kriter Beyanı(TR)  

       Asgari Kriter Beyanı(ING)

  Profesör kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş̧ (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin onaylı suretleri (noter onaylı veya aslı ile birlikte fotokopileri getirilmek şartıyla Üniversitemizce onaylanabilir) ve 6 (altı) adet taşınabilir bellek (doçentlik yabancı dil belgesi, diploma örnekleri, özgeçmiş ve yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan) ile Üniversitemiz Personel İşleri Koordinatörlüğüne şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
  Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.   2- DOÇENT KADROLARI İÇİN (Başvuru Dilekçesi) ve Asgari Kriter Beyanı(TR) 

   Asgari Kriter Beyanı(ING)

  Doçent kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin onaylı suretleri (noter onaylı veya aslı ile birlikte fotokopileri getirilmek şartıyla Üniversitemizce onaylanabilir) ve 4 (dört) adet taşınabilir bellek (doçentlik yabancı dil belgesi, diploma örnekleri, özgeçmiş ve yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan) ile Üniversitemiz Personel İşleri Koordinatörlüğüne şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.  3- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN (Başvuru Dilekçesi) ve Asgari Kriter Beyanı(TR) 

  Asgari Kriter Beyanı(ING)

  Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgelerinin onaylı suretleri (noter onaylı veya aslı ile birlikte fotokopileri getirilmek şartıyla Üniversitemizce onaylanabilir) ve 4 (dört) adet taşınabilir bellek (yabancı dil belgesi, diploma örnekleri, özgeçmiş ve yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan)  ile Üniversitemiz Personel İşleri Koordinatörlüğüne şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

   4- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN (Başvuru Dilekçesi)

  1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri (adres, telefon no, e-posta vs.) açıkça belirtilecektir.

  2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

  3- Özgeçmiş,(YÖK formatında) 

  4- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-devletten barkodlu)

  5- Lisans-Lisansüstü Diplomaların onaylı suretleri veya barkodlu e-devlet çıktıları (noter onaylı veya aslı ile birlikte fotokopileri getirilmek şartıyla Üniversitemizce onaylanabilir), lisansüstü öğrencilik devam ediyorsa öğrenci belgesi

    6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge) 

    7- Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge) 

    8- ALES Belgesi 

    9- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

  10- Yabancı Dil Belgesi 

  11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge) 

  12- Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet dökümü (e-devletten barkodlu) veya Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge) 

  13- Adli sicil kaydı (e-devletten barkodlu) 

  Genel şartlar 

  (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda; 

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

  b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

  (2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler. 

  (3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

  Özel şartlar 

  (1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. 

  Muafiyet 

  (1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

  (2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

  NOT: 

  • Yabancı ülkelerden alınan doktora, doçent ve profesörlük diploması ile unvanların Üniversitelerarası kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları disiplin soruşturması geçmişini ve ayrılma nedenini de içerir onaylı hizmet belgesi ile askerlik durum belgelerini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir. 

  • Başvuruda noter onaylı olarak istenilen belgelerin aslı ile birlikte fotokopisi görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Üniversitemizce yapılabilecektir. 

  • Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-posta adresi) belirtilecektir. 

  • Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru tarihi saat 17.00’den sonra ulaşan dosyalar dikkate alınmayacaktır. 
  Başvuru Süresi : 29/04/2024- 13/05/2024

  Son Başvuru Tarihi : 13/05/2024 Saat: 17:00

  Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi:

  Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 17/05/2024

  Giriş Sınavı Tarihi : 21/05/2024

  Sonuç Açıklama Tarihi : 24/05/2024

  LHÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi: Öğretim-Üyeliğine-Yükseltilme-ve-Atanma-Kriterleri-Yönergesi-16032023.pdf (lokmanhekim.edu.tr)

  Araştırma ve Öğretim Görevlisi Atamalarında Uygulanacak Mevzuat: Mevzuat Bilgi Sistemi

  Fakülte

  Anabilim Dalı/Bilim Dalı /Bölüm 

  Unvan

  Kadro Sayısı 

  Açıklama

  Tıp (İng)

  Çocuk Cerrahisi

  Profesör / Doçent /       Dr. Öğr. Üyesi

  1

  Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak, yüksek öğrenim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak

  Tıp 

  Çocuk Cerrahisi

  Profesör / Doçent /       Dr. Öğr. Üyesi

  1

  Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak

  Tıp 

  Anatomi

  Dr. Öğr.Üyesi

  1

  Anatomi uzmanı veya anatomi alanında doktora yapmış olmak

  Tıp

  Tıbbi Biyokimya

  Dr. Öğr.Üyesi

  1

  Tıbbi Biyokimya doktorasına sahip olmak, Metabolik hastalıklar ve diyabetle ilgili çalışmaları olmak 

  Tıp 

  Tıbbi Patoloji

  Profesör

  1

  Tıbbi Patoloji uzmanı olmak, dermatopatoloji alanında çalışmaları olmak. 

  Tıp (İng)

  Tıbbi Patoloji

  Dr. Öğr.Üyesi

  1

  Tıbbi Patoloji uzmanı olmak, yumuşak doku patolojisi ile ilgili çalışmaları olmak, yüksek öğrenim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak

  Tıp

  İç Hastalıkları

  Dr. Öğr.Üyesi

  1

  İç Hastalıkları uzmanı olmak

  Tıp (İng)

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

  Doçent

  1

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, yüksek öğrenim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak

  Tıp

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

  Profesör / Doçent /       Dr. Öğr. Üyesi

  1

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak

  Tıp 

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

  Doçent

  1

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doçenti olmak 

  Tıp

  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

  Dr. Öğr.Üyesi

  1

  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları uzmanı olmak

  Tıp (İng)

  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

  Profesör / Doçent /       Dr. Öğr. Üyesi

  1

  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak, yüksek öğrenim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak

  Tıp (İng)

  Göğüs Cerrahisi

  Profesör / Doçent /       Dr. Öğr. Üyesi

  1

  Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak, yüksek öğrenim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak

  Tıp

  Göğüs Cerrahisi

  Profesör / Doçent /       Dr. Öğr. Üyesi

  1

  Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak

  Tıp 

  Beyin ve Sinir Cerrahisi

  Doçent

  1

  Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak 

  Tıp (İng)

  Nöroloji

  Profesör / Doçent /       Dr. Öğr. Üyesi

  1

  Nöroloji uzmanı olmak, yüksek öğrenim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak

  Tıp 

  Nöroloji

  Doçent

  1

  Nöroloji alanında doçent unvanına sahip olmak

  Tıp (İng)

  Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 

  Profesör / Doçent /       Dr. Öğr. Üyesi

  1

  Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı olmak, yüksek öğrenim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak

  Tıp 

  Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 

  Profesör / Doçent /       Dr. Öğr. Üyesi

  1

  Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı olmak

  Tıp

  Aile Hekimliği

  Doçent

  1

  Aile Hekimi uzmanı olmak

  Tıp (İng)

  Aile Hekimliği

  Profesör

  1

  Aile Hekimi uzmanı olmak, yüksek öğrenim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak

  Tıp

  Göğüs Hastalıkları

  Doçent

  1

  Göğüs hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak 

  Tıp

  Kadın Hastalıkları ve Doğum

  Profesör

  1

  Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip olmak

  Tıp

  Kadın Hastalıkları ve Doğum

  Doçent

  1

  Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip olmak ve Perinatoloji uzmanı olmak

  Tıp (İng)

  Kadın Hastalıkları ve Doğum

  Doçent

  1

  Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip olmak, yüksek öğrenim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak

  Tıp 

  Nöroloji

  Doçent

  1

  Nöroloji alanında doçent unvanına sahip olmak

  Tıp

  Radyoloji

  Profesör / Doçent /       Dr. Öğr. Üyesi

  3

  Radyoloji uzmanı olmak

  Tıp

  Tıp Eğitimi

  Profesör / Doçent /       Dr. Öğr. Üyesi

  1

  Tıp Eğitimi ana bilim dalında doktora yapmış olmak veya tıp alanında alınmış uzmanlık yanında Tıp Eğitimi yüksek lisansı veya doktorası yapıyor olmak

  Tıp 

  Üroloji

  Profesör

  1

  Üroloji uzmanı olmak

  Tıp

  Ortopedi ve Travmatoloji

  Doçent

  1

  Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak

  Diş Hekimliği (İng)

  Ağız Diş Çene Cerrahisi

  Dr. Öğr.Üyesi

  1

  Ağız diş çene cerrahisi alanında doktora /uzmanlık yapmış olmak, yüksek öğrenim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak

  Diş Hekimliği

  Pedodonti

  Dr. Öğr.Üyesi

  1

  Pedodonti alanında doktora / uzmanlık yapmış olmak

  Diş Hekimliği

  Endodonti

  Öğr. Gör.

  1

  Diş hekimi olmak

  Eczacılık

  Eczacılık Temel Bilimleri 

  Doçent

  1

  Kimya Bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak. Tiyofen, pirol ve karbazol esaslı heterosiklik bileşiklerin sentezi ve farklı elektronik uygulamalarına yönelik çalışmalar yapmış olmak.

  Eczacılık (İng)

  Eczacılık Temel Bilimleri 

  Doçent

  1

  Kimya Bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak. İpek fibroin temelli yara örtü malzemeleri ve nanoplazmonik sensörler alanında çalışmalar yapmış olmak ve yüksek öğrenim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak

  Eczacılık

  Analitik Kimya

  Arş. Gör.

  1

  Eczacılık Fakültesi / Kimya bölümü mezunu olmak

  Eczacılık

  Farmasötik Mikrobiyoloji

  Arş. Gör.

  1

  Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

  Eczacılık (İng)

  Farmakognozi

  Profesör / Doçent /       Dr. Öğr. Üyesi

  1

  Tercihen Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik botanik alanında doktora yapmış olmak, yüksek öğrenim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak

  Eczacılık

  Farmakognozi

  Arş. Gör.

  1

  Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

  Eczacılık

  Farmasötik Kimya

  Profesör / Doçent /       Dr. Öğr. Üyesi

  1

  Eczacılık Fakültesi mezunu olmak., Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak

  Eczacılık

  Farmasötik Kimya

  Arş. Gör.

  1

  Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

  Eczacılık

  Farmasötik Toksikoloji

  Profesör / Doçent /       Dr. Öğr. Üyesi

  1

  Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak

  Eczacılık

  Farmasötik Teknoloji

  Doçent

  1

  Farmasötik Teknoloji alanında Doçent unvanını almış olmak, Tescil edilmiş patentlerde yer almış olmak, tercihan nanoteknoloji alanında araştırmalar yapmış olmak

  SBF

  Beslenme ve Diyetetik

  Profesör

  1

  Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış, toplum beslenmesi konusunda çalışmalar yapmış ve profesör olmak

  SBF

  Hemşirelik Esasları

  Dr. Öğr.Üyesi

  1

  Hemşirelik Esasları Programında doktora yapmış olmak

  SBF

  Ebelik

  Arş. Gör.

  1

  Ebelik lisans mezunu olmak, ebelik ya da doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak

   

   

  Login Lokman Hekim Online
  Whatsapp destek
  Aday Öğrenci

  Sizinle iletişime geçebilmemiz ve detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz.

  Aday Öğrenci