X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü MENU

Misyon ve Vizyon

Eklenme Tarihi: 13.05.2019

MİSYON 

Bilimsel araştırma projelerine verdiği destek ile gelişmiş bir araştırma alt yapısının oluşturulmasına ve bu alt yapının en verimli şekilde kullanılmasına olanak sağlayarak, Lokman Hekim Üniversitesi’ nin bilimsel ve toplumsal etkinliğinin artırılmasına yönelik hizmet sunmaktır.

VİZYON 

Üniversitemiz bünyesinde yürütülen projelerin çağın gerektirdiği bilimsel kriterlere uygun düzeyde yürütülebilmesi için her türlü fiziki ve teknik alt yapının geliştirilmesine katkıda bulunarak, Lokman Hekim Üniversitesi’nin öncü araştırma üniversiteleri arasında yer almasını sağlamaktır.

GÖREV ve YETKİ 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58. maddesine dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik uyarınca kendisine verilen yetkiyle, öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülen Üniversite destekli bilimsel araştırma projeleri (BAP) ile ilgili bütün idari ve mali süreçlerin yürütülmesinin yanı sıra, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği projelerine destek hizmeti sunmakla görevlidir.