X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Yabancı Diller Birimi MENU

Çalışma Becerileri

Eklenme Tarihi: 17.12.2021

Çalışma Becerileri Profili

Bu Profil, bu becerilerin her birini ne kadar iyi kullanabildiğinizi kontrol edebildiğiniz sütunları olan İngilizce ’deki Çalışmaları Ödevlerinin 1. ila 11. ünitelerini kapsayan bütün Çalışma Becerilerinin bir listesini içermektedir.

Gelişiminizi değerlendirmek için Profili düzenli olarak kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Profili ilk kullandığınızda her bir beceride ne kadar ustalaştığınıza karar verin. Uygun sütuna tarihi yazın. Kendinizi değerlendirdiğiniz bir sonraki sefer ilerleme kaydettiğinizi hissettiğiniz beceriler için sütunlara tarih yazın. Bu size hem ilerlemenizi hem de daha çok çalışmanızı gerektiren alanları gösterecektir.

Sağ taraftaki sütun becerilerin her biri hakkında İngilizce ’deki Çalışma Ödevlerinden bilgi edinebileceğiniz yerleri gösterir. Bu sütundan sadece 1. ila 11. üniteler arasında bahsedilmiştir çünkü 12. ala 15. arası üniteler tüm becerilerin birlikte çalışılmasını sağlamaktadır.

 

Beceri Bunu iyi yapabilirim. Yapabilirim ama daha çok çalışmam

gerekli.

Bunu yapamam. Bu beceriye ihtiyacım yok. Referans Ünite:

bölüm. Ödev.

1 Organizasyonel ve kişisel

farkındalık becerileri

         
a)    Yeni kelimeleri düzgün bir kaydını tutabilirim.         1:1.2
b)    Ödevlerin süzgün bir kaydını tutabilirim.         1:1.2
c)    Bağımsız bir öğrenciyim.         1:2 (tümü)
d)    Kendi öğrenme stilimin farkındayım.         1:2.1-3;

8:1.2

e)    Kendine güvenen bir öğrenciyim.         1:2.4; 8:1.3
f)    Çalışma ihtiyaçlarımın farkındayım.         1:2.5; 1:4.1-

3; 8.1.1

g)    Sağlıklı bir hayat stilim vardır.         1:3.1
h)    İyi bir çalışma ortamım vardır.         1:3.2
i)     Çalışma planım vardır.         1:3.3-4
j)     Çalışma planlarımı takip ederim.         1:3.3-6

 

 

2 Düşünme becerileri          
a)    Çalışmak için net bir amacım vardır.         1:2.5
b)    Gerçekçi sorular sorabilirim.         2:1 (tümü);

2:2 (tümü)

c)    İnceleme soruları sorarım.         2:1 (tümü);

2:2 (tümü)

d)    Çalışırken soru sorarım.         2:1.2-3
e)    İpucuna dayalı sonuçlar çıkarabilirim.         2:1.1-4
f)    Mantıklı sonuçlara varabilirim.         2:1.1-4; 3:4

(tümü)

g)    Mantıksal sonuçları fark edebilirim.         2:1.1-4; 3:4

(tümü)

h)    Gerçeklerin ötesindeki sonuçları anlayabilirim.         2:2 (tümü)
i)     Kelimeleri tam olarak tanımlayabilirim.         2:3 (tümü)
j)     Gerçeği fikirden ayırt edebilirim.         2:4 (tümü)
k)    İstisnai olarak önyargının farkına varabilirim.         2:4.1; 2:4.3-

4

 

l)     Farklı görüşleri açıklayabilirim.         2:4.2
m) Bir şeyin neden meydana geldiğini analiz edebilirim.         3:1(tümü);

3:2 (tümü)

n)    Çok çeşitli sonuçları göz önünde bulundurabilirim.         3:2 (tümü)
o)    Bir olayın gerçekleşme olasılığını göz önünde bulundurabilirim.         3:2 (tümü);

3:3 (tümü)

p)    Neden-sonuç ilişkilerinin geçerliliğini değerlendirebilirim.         3:2.3; 3:3

(tümü)

q)    Bir grup problem çözme kriteri oluşturabilirim.         3:3 (tümü)
r)     Olası alternatifleri belirleyebilirim.         3:3 (tümü)

 

 

3 Bilgi konumlama becerileri          
a)    Bir kitap ya da gazetedeki bir bilgiyi nerede bulabileceğimi bilirim.         1:1.1; 4:4.1-

4

b)    Kendi kütüphanemdeki mümkün olan tüm etkinlikleri bilirim.         4:1.1-3
c)    Kütüphanemdeki bir kitap ya da gazetenin yerini belirleyebilirim.         4:1.4-6;

4:3.3

d)    Bir kitabın ilgili bölümlerini belirleyebilirim.         4:2 (tümü)
e)    İhtiyacım olan gazeteyi bulabilirim.         4:3 (tümü)
f)    Bir konu için bir referans bulabilirim.         4:3.2
g)    Bilgiyi nerede bulduğumun kaydını tutabilirim.         4:3.4; 5:1.7;

5:4.1-2

h)    Makalenin ana fikri için okuma yapabilirim. (ana fikir bulma)         6:2.2-3;

6:3.4

i)     Makalenin içindeki detayları bulmak için okuma yapabilirim. (tarama)         6:2.2-3;

6:3.5

 

 

4 İngilizce ’nin geniş kullanımı ile baş

edebilme becerileri

         
a)    İyi not tutabilme kriterlerini bilirim.         5:1.2
b)    Not tutma çeşitlerinin ne zaman kullanılacağını bilirim.         5:1.3-4
c)    Birinci derece notlar oluşturabilirim.         5:1.3-4
d)    Akış şemalarını içeren model notları oluşturabilirim.         5:1.3-4
e)    Okuma esnasında etkili notlar alabilirim.         5:1.5; 5:2

(tümü)

f)    Dinleme esnasında etkili notlar alabilirim.         5:1.5; 5:3

(tümü); 6:4.3

g)    Not tutarken kısaltma yapabilirim.         5:1.6
h)    Geniş İngilizce kaynağından bir bölüm kaydedebilirim.         5:4.1-2
i)     Çeşitli bilgi kaynaklarında notlar oluşturabilirim.         5:4.3-4
j)     Kendi okuma stratejilerimi belirleyebilirim.         6:1.1
k)    Kendi dinleme stratejilerimi belirleyebilirim.         6:1.2
l)     Okumaya etkin bir yaklaşımda bulunabilirim.         6:2 (tümü)
m) Dinlemeye etkin bir yaklaşımda

bulunabilirim.

        6:2 (tümü)

 

n)    Okurken ya da dinlerken hedefler koyabilirim.         6:2.2
o)    Bir sonraki okuyacağımı bilgiyi tahmin edebilirim.         6:2.3
p)    Bir sonraki duyacağım bilgiyi tahmin edebilirim.         6:2.3
q)    Anlamaya yardımcı olacak organizasyonel ipuçlarını kullanabilirim.         6:2.4
r)     “Satır arasını” okuyabilir ve anlamlar çıkarabilirim.         6:2.5
s)    Dinleme yaparken gizli anlamlar çıkarabilirim.         6:2.5
t)    Belirli bir detay için okuyabilir ya da dinleyebilirim. (tarama)         6:3.2-; 6:3.5
u)    Ana fikir için okuyabilir ya da dinleyebilirim. ( ana fikri anlama)         6:3.2-3;

6:3.4

v)    Bağlamdaki yeni kelimeleri anlayabilirim.         6:4.1-2
w) Bağlamdaki yeni gramer yapılarını anlayabilirim.         6:4.4

 

 

5 Tartışma becerileri          
a)    Durumumu önceden hazırlayabilirim.         7:1.1-2
b)    Diğer tüm pozisyonları önceden göz önünde bulundurabilirim.         7:1.2
c)    Okumaları göz önünde bulundururum.         7:1.3
d)    Tüm pozisyonları eleştirel bir biçimde değerlendirebilirim.         7:1.3-4
e)    Fikirlerimi karşı tarafa aktarabilirim.         7:2.1
f)    Kendi fikirlerimi organize edebilirim.         7:2.1
g)    Fikirlerimi şekillerle ifade edebilirim.         7:2.1
h)    Konuşurken işaret levhalarını kullanabilirim.         7:2.1
i)     Başkalarının söylediklerinin üstüne ekleme yapabilirim.         7:2.2
j)     Açıklama gerektiren ifadeleri kullanabilir ve anlayabilirim.         7:3.1-2
k)    Anlaşma ifade eden deyimleri kullanabilir ve anlayabilirim.         7:3.1-2
l)     Onaylamama bildiren ifadeleri kullanabilir ve anlayabilirim.         7:3.1-2
m) Daha önceki bir konuşmacının

söylediklerini kendim ifade edebilirim.

        7:3.3-4
n)    Tartışmalarda aktif bir sorumluluk üstlenebilirim.         7:4 (tümü)

 

 

6 Akademik yazma becerileri          
a)    Kaynakça oluşturabilirim.         4:4.5-6
b)    Yazmaya karşı olumlu bir tutum içindeyim.         8:1.3-4
c)    Yazıdaki kısıtlamaları belirleyebilirim.         8:2.1-4
d)    Konuyu daraltabilirim         8:2 (tümü)
e)    Fikirlerimi genişletmek ve odaklanmak için okuyabilir ve sorgulayabilirim.         8:2.3
f)    Konuyu geliştirmek için fikirlerimi organize edebilirim.         8:3.1-3

 

g)    Dinleyici göz önünde bulundururum.         8:3.3
h)    Yazının içine okumaları entegre edebilirim.         8:4.2
i)     Özet hazırlayabilirim.         8:2.3; 8:3

(tümü)

j)     İlgili fikirleri seçebilirim.         8:3.2; 8:4

(tümü)

k)    Fikirleri mantıklı bir şekilde sıraya koyabilirim.         8:3.1; 8:3.4;

8:4 (tümü)

l)     Paragrafları organize edebilirim.         8:4 (tümü)
m) Tekrar taslak hazırlayabilirim.         8:4 (tümü)
n)    Giriş bölümünü yazabilirim.         9:1.1
o)    Ana fikirleri birbirine bağlamak amacı ile uygun ifadeleri kullanabilirim.         9:1.2
p)    Sonuç yazabilirim.         9:1.3
q)    Düzgün organize edilmiş paragraflar oluşturabilirim.         9:2.1-5
r)     Paragrafları birbirine bağlamak için ifadeler kullanabilirim.         9:2.2
s)    İmla işaretlerini doğru bir şekilde kullanabilirim.         9:3.1
t)    Kelimeleri doğru bir şekilde heceleyebilirim.         9:3.1
u)    Düzeltme yapabilirim.         9:3.1-5
v)    Doğru gramer yapısı kullanabilirim.         9:3.1-2
w) Konuya bağlı kalabilirim.         9:3.3
x)    Net ve açık ifadeler kullanabilirim.         9:3.3
y)    Doğru tonlamayı kullanabilirim.         9:3.4
z)     Direk ya da dolaylı olarak doğru bir

biçimde alıntı yapabilirim.

        9.4.1
aa) Başlıkları ve alt başlıkları oluşturabilirim.         9:4.2
bb) Aşırmacılıktan kaçınırım.         9:4.1
cc) Doğru sunum kurallarını kullanabilirim.         9:4.2
dd) Tablo, çizelge ve diyagramları açıklayabilirim.         10:3 (tümü)

 

 

7 Araştırma becerileri          
a)    Deneysel araştırmayı fark edebilirim.         10:1 (tümü)
b)    Temsili örnekleri fark edebilirim.         10:1 (tümü)
c)    Temel rasgele örnekleri seçebilirim.         10:1 (tümü)
d)    Araştırmada taraflı dili belirleyebilirim.         10:2 (tümü)
e)    Bağlamdaki araştırmaya destek olabilirim.         10:2 (tümü)
f)    Araştırmanın güvenilirliğini tartışabilirim.         10:2 (tümü)
g)    Basit araştırma bulgularını tartışabilirim.         10:2 (tümü)
h)    Çember (dilimli) grafik ve çubuk grafiği okuyabilirim.         10:3.1-2
i)     Çizgi grafiği üzerindeki bilgileri okuyabilirim.         10:3.3
j)     Akış şemasındaki bilgileri okuyabilirim.         10.3.4
k)    Ortalamaları hesaplayabilirim.         10:3.6

 

l)     Normal dağılım eğrisini fark edebilirim.         10:3.7
m) Araştırmaya giriş yazabilirim.         10:4 (tümü)
n)    Araştırmanın tanımını yazabilirim.         10:4 (tümü)
o)    Araştırmanın analizini yazabilirim.         10:4 (tümü)
p)    Belirgin bir araştırmanın sonuç ve belirtilerini tartışabilirim.         10:4 (tümü)
8 Sınav becerileri          
a)    Değerlendirme çeşidine uygun stratejiler kullanabilirim.         11:1 (tümü)
b)    Çalışma zamanını etkili bir biçimde kullanabilirim.         11:2 (tümü)
c)    Neyi bilmem ve yapmam gerektiğini analiz edebilirim.         11:2.1
d)    Çok çeşitli hafıza yardımları kullanıyorum.         11:2.2
e)    Olumlu bir çalışma rutinim vardır.         11.2.3
f)    Sınav öncesi stresiyle başa çıkabilirim.         11.2.4
g)    Sınav zamanını etkili bir biçimde kullanabilirim.         11:3 (tümü)
h)    Sınav stresiyle başa çıkabilirim.         11:3 (tümü)
i)     Sınavdaki hatalarımdan ders alabilirim.         11:4 (tümü)
j)     Kullanılan planlama sistemini anlayabilirim.         11:4 (tümü)
k)    Sınavları kişisel değerlendirmem için kullanabilirim         11:4 (tümü)