• TR | EN
 • Dear Lokman Hekim Family,

  Within the scope of the TÜBİTAK Science Fellowships and Grant Programs Directorate's 'TUBİTAK 2209-A University Student Research Projects Support Program' for the 2023/2 term, the projects of 18 of our students have been accepted. We congratulate our students and their advisor faculty members and wish them continued success.

  Lokman Hekim University 

   

  TÜBİTAK 2209-A PROJELERİ
  FAKÜLTE BÖLÜM PROJE ADI DANIŞMAN ADI ÖĞRENCİ ADI
  DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ Diş Hekimliği Fakültesi Preklinik Öğrencilerinin Diş Hekimliğinde Ergonomi Ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşımının Değerlendirilmesi: Bir Anket Çalışması Dr. Öğr. Üyesi Şükran ACIPINAR (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi) İrem Sude AYDIN
  ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK Tenofovir Disoproksil Fumarate, Favipiravir Ve Ritonavirin Salyada Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi İle Eş Zamanlı Analiz Yönteminin Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Aysun DİNÇEL Beyza ÇARDAK
  ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK Kafein İçin Yenilikçi Yeşil Ekstraksiyon Teknolojileri: Farmasötik Uygulamalar İçin Sürdürülebilir Bir Yaklaşım Doç. Dr. Semih ÇALAMAK Okan Kurnaz
  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK Üniversite Öğrencilerinde Öğün Zamanlaması İle İnsomnia, Sağlıklı Yeme İndeksi Ve Vücut Kompozisyonu İlişkisi Prof. Dr. Ayhan DAĞ Çağla YILMAZ
  Fatma DOĞAN
  Yiğit DURSUN
  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK Bariatrik Cerrahi Geçiren Bireylerde Yeme Bağımlılığı Ve Kaygı Durum Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN Kübra ÖCAL
  Bersu Selin BÜYÜK
  Selin BAYKAN
  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK Gebelerin Travmatik Doğum Algıları İle Vajinal Doğum Özyeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Ebru İNAN KIRMIZIGÜL Çağla AK
  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ Tip 2 Diyabetes Mellitusu Olan 50-65 Yaş Arası Bireylerin Görsel ? Algısal Becerilerinin, Alt Ekstremite Reaksiyon Zamanının Ve Araç Sürüş Becerileri Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Ve Bu Parametrelerin Birbiriyle İlişkisinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CEMALİ Ilgın AYDEMİR
  Fatma ÇINAR
  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ Altı Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli Depremi Hatay İlinde Yaşayan Geriatrik Bireylerde Uyku Kalitesi, Anksiyete Ve Depresyonun Değerlendirmesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CEMALİ İlayda YILMAZ
  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ Covid-19 Geçirmiş Geriatrik Bireylerde Koronavirüsün Etki Durumu Ve Okupasyonel Dengenin Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CEMALİ Ömer Faruk KÜÇÜK
  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ Hipertroidi Olan Geriatrik Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeyinin, Yeti Yitimi Ve İyilik Halinin Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CEMALİ Beril GÖKGÜL
  Bengisu DAŞKIN
  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Karate Sporcularında Denge Ve Postüral Kontrol Parametrelerinin Belirleyicilerinin İncelenmesi Arş. Gör. Demet ÖZTÜRK Damla PELİT
  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK Üniversite Öğrencilerinin Avatar Kullanımının Sosyal Beğenirlik, Benlik Saygısı Ve Sosyal Medya Bağımlığıyla İlişkisi Arş. Gör. Hilal Merve BELEN Bezen DUĞAN
  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK Meme Kanseri İle Mücadele Yolculuğu Programının Kadınların Meme Kanserine Yönelik Sağlık İnançlarına Etkisi Öğr. Gör. Nurbanu ODACI Hamit CANPOLAT
  SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
  YÜKSEKOKULU
  OPTİSYENLİK Ses Fiziği Kavramlarının Öğretiminde İşitme Engelli Yetişkinler İçin Sanal Gerçeklik Ortamının Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Havva Sibel KURT Burak BOYRAZLI
  TIP FAKÜLTESİ TIP Bakteriyel Ve Covıd-19 Kaynaklı Enfeksiyonlarda İmmün Sistem İlişkili İfade Değişimlerinin Elisa Yöntemi İle Araştırılması Arş. Gör. Ayşegül YILMAZ Utku YAKA
  TIP FAKÜLTESİ TIP Migren Hastalarında Trimetilamin N-Oksit (Tmao) Düzeylerinin Araştırılması Öğr. Gör. Yasemin ATICI Zeynep ÖKTEN
  TIP FAKÜLTESİ TIP Huzursuz Bacak Sendromlu Hastalarda Membran Lipidlerinin Düzeylerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Esra ERUYAR Berat AKTOLUN
  TIP FAKÜLTESİ TIP Epilepsi Hastalarının Triptofan-Kinurenin Metabolizmasının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Esra ERUYAR Sara KASEBİ
  Login Lokman Hekim Online