X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
MENU

Hakkımızda

Eklenme Tarihi : 19.02.2020

Strateji ve Kalite Güvence Koordinatörlüğü’nün amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Misyon ve Vizyonu ışığında, Stratejik Plan Geliştirme/Hazırlama süreçleri ve Kalite Güvence sisteminin yönetim ve organizasyonunu yapmak, ilgili mevzuat çerçevesinde verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Görev ve Sorumlulukları:

  1. Üniversitenin Stratejik Planlama sürecini koordine etmek,
  2. Üniversitenin stratejileri doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme, toplumsal katkı, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve girişimcilik süreçlerinde kalite güvence sisteminin organizasyonunu sağlamak,
  3. Stratejik Planda yer alan stratejik hedefler ve performans göstergelerini izlemek, sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları koordine etmek ve Üniversite Yöneticileri ile paylaşmak,
  4. Akademik ve idari birimlerinin, personelin ve öğrencilerin kalite yönetimi farkındalığını artırmak ve kalite güvencesi süreçlerine katılımlarını teşvik için bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlemek,
  5. İç ve dış değerlendirme, kalite geliştirme çalışmaları için kurulan Kalite Komisyonunda görev almak, komisyonun idari hizmetlerini sağlamak,
  6. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) faaliyetlerini izlemek, beklenen kalite sistemi kuruluşunu koordine etmek ve her yıl takvimine uygun Kurumsal İç Değerlendirme Raporu hazırlıklarını koordine etmek,
  7. Kurumsal Dış Değerlendirme ekibinin kurum ziyaretlerini organize etmek.
  8. YÖKAK Görevlendirmesi ile diğer üniversitelerin Dış Değerlendirmelerinde değerlendirici olarak görev almak.