X

دسترسی سریع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Vizyon & Misyon

ایجاد تاریخ: 15.06.2020

Misyon

Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda sağlık alanında evrensel değerlere önem
veren, ülkemizin gereksinimlerini karşılayabilecek, bilim ve teknolojiyi temel alan, ön lisans
düzeyinde yetkin ve profesyonel bireyleri yetiştirmektir.

Vizyon

 Standartları çağın gereksinimlerine uyan,
 Sağlık sektörünün ihtiyaçlarını bünyesinde barındıran programlara sahip,
 Sektörler arası iş birliği oluşturan ve sağlık hizmetlerinin yetkinliğini en üst seviyede
tutan kurum içi ve kurum dışı koordinasyonu sağlayıp alanda zirveye hedefleyen,
 İnsan ve toplum sağlığının gelişimine katkıda bulunacak çalışmalarla bilime ve
toplumsal gelişmeye ivme kazandıran,
 İnsan ve haklarına saygılı, etik değerlere bağlı, sorumluluk sahibi, yenilikçi ve lider
özelliğine sahip alanının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bireyler kazandırmaktır.