Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. Sınıf – Doç. Dr. Atakan YILMAZ

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. Sınıf – Dr. Öğr. Üyesi Selin YILDIRIM

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. Sınıf – Arş. Gör. Faruk AYDIN

Spor Yöneticiliği Bölümü 1. Sınıf –

Rekreasyon Bölümü 1. Sınıf – Dr. Öğr. Mesut CERİT

Yan Dal ve Çift Ana Dal –

Login Lokman Hekim Online