X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ

Eklenme Tarihi: 3 Temmuz 2020

GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ

Lokman Hekim Üniversitesi’ne Yatay Geçişler 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

Başvurularımız kapanmıştır. 

 

KOŞULLAR

 1. Genel not ortalamasına göre yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır.
 2. Yatay geçişler, her akademik yılda Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde yapılır.
 3. Yurt İçindeki Üniversitelerden Lisans programlarının, birinci sınıfın birinci ve ikinci dönemleri ile bölümlerin son iki dönemine, meslek yüksekokullarının birinci dönem ile son dönemine yatay geçiş yapılmaz.
 4. Yatay geçiş müracaatında bulunabilmek için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu kurumda genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması şarttır. (4’lük sistemde en az 2.30 5’lik sistemde en az 2,86).
 5. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 6. KKTC dahil yurt dışındaki üniversitelerin birisinden yatay geçişlerde ilgili programın her bir sınıfına yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o sınıfın yurt dışı yatay geçiş kontenjanının yüzde 15’ini aşamaz.
 7. KKTC’de eğitim gören öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için öğrenim gördükleri yükseköğretim programına ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme sonucuna göre kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir.
 8. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren Yurt Dışında ve KKTC’de eğitim gören öğrencilerin başarı sırası aranmayan programlar için öğrencini merkezi sınava girdiği yıl itibariyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.
 9. Genel Not Ortalaması ile yatay geçişlerde sadece ilgili bölümlerin mevcut sınıfları için geçerli olacaktır. Üniversitemizde eğitim bulunmayan sınıflar için yapılan başvurular reddedilecektir.
 10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ nın Küresel COVID-19 salgını dolayısıyla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemindeki yatay geçiş işlemlerine mahsus olmak üzere,
  1. Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (Academic Rankings of World University, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings) tarafından yapılan dünya sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000’ de yer alan üniversite ÖSYS/YKS puanı veya muadil belge şartı aranmamaktadır.
  2. Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (Academic Rankings of World University, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings) tarafından yapılan dünya sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000’ de yer almayan öğrenciler için yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yılda ÖSYS/YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş işlemlerine ilişkin duyurudaki asgari ÖSYS/YKS Puanına ve muadil belgelere sahip olması gerekmektedir.
  3. İlgili yönetmeliğin “Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyıl ve son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyıl ve son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.” Biçimindeki 6’ıncı maddesi hükmünce yatay geçiş başvuruları kısıtlanmış olan öğrencilerin de, programa kayıt yaptırmadan sadece dil eğitimine devam eden öğrenciler hariç, bu dönemde yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir.
  4. “Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıt olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.” koşulunun hazırlık sınıfından birinci sınıfa başvuru yapacak öğrenciler için aranamayacaktır.
  5. 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olduğu sınıf özelinde 100 üzerinden 60 not ortalaması sağlayamayan öğrenciler başvuru yapabilecektir.
  6. Yurt dışındaki üniversitelerin birisinden yatay geçişlerde ilgili programın her bir sınıfına yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o sınıfın yurt dışı yatay geçiş kontenjanının yüzde 15’ini aşamaz.
  7. Yatay geçişlerde sadece ilgili bölümlerin mevcut sınıfları için geçerli olacaktır. Üniversitemizde eğitim bulunmayan sınıflar için yapılan başvurular reddedilecektir.
 11. Üniversitemizin her yıl yatay geçiş için kurulan Üniversite Yatay Geçiş Komisyonu, adaylara akademik başarılarına göre sınırlı sayıda kısmi öğrenim bursu (%25, %50 oranında) sunabilir. Burs taleplerini online başvuru yapılan sayfada belirtilen alana girilmesi gerekmektedir.

Muadil Belgeler için tıklayınız.

GEREKLİ BELGELER

 1. Öğrenci belgesi (Üniversite tarafından son bir ay içinde onaylanmış olması gerekmektedir.)
 2. Not Dökümü (Transcript): Öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversiteden alacağı, izlenen bütün derslerin ve aldığı notları gösterir onaylı ve mühürlü belge. (Hazırlık öğrencileri dahil).
 3. Öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversite tarafından kullanılan not baremine ilişkin belge.
 4. Öğrencinin not dökümlerinde (transcript) yer alan derslerin ilgili makam tarafından onaylanmış ders içerikleri.
 5. Disiplin cezası almadığına dair belge (Transcript veya Öğrenci Belgesinde yer alabilir).
 6. ÖSYS yerleştirme ve LYS/YKS sonuç belgelerinin internet çıktısı.
 7. ÖSYS yerleştirme belgesi bulunmayan kendi imkanları ile yurt dışında eğitim gören öğrencilerin yerleştikleri üniversitelere giriş yaptıkları sınava ilişkin başarı belgesi. (Onaylı ve mühürlü).
 8. Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin, yurtdışında öğrenim gördükleri yıllara ilişkin https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge-sorgulama adresinden alınacak  ülkeye giriş-çıkışları gösteren belge.
 9. Yurtdışı liselerden mezun olan adayların Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi.
 10. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına ilişkin belge. (e-devlet üzerinden ulaşılabilmektedir. “http://okultanima.yok.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak sorgulanabilir.)
 11. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 12. Lise diploması aslı gibidir onaylı fotokopisi veya e-devlet çıktısı.
 13. Başvuru ücreti 200 TL’nin yatırıldığına dair banka dekontu.

Yurt Dışında başvuracak öğrencilerin aldıkları belgelerin ilgili makamlarca hem belgenin aslına hem de tercüme edilmiş olan belgede Apostil Şerhinin taşıması gerekmektedir.

HESAP NUMARALARI:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ/DENİZBANK GÖLBAŞI ŞB. IBAN: TR96 0013 4000 0156 1955 8000 01

Açıklama kısmına Ad-Soyad-TC No-Yatay Geçiş Başvuru Ücreti- yazılmalıdır. Başvuru şartlarına uymadığı halde ödeme yapan veya geçiş hakkı kazanılmaması durumundan öğrencilerinin ücret iadeleri yapılmayacaktır.

 

Lokman Hekim Üniversitesi 2020-2021 Yılı Eğitim-Öğretim Ücreti Ödeme Koşulları

Kesin kayıt öncesinde Üniversitemize gelmeden önce Eğitim-Öğretim Ücret ödemesini Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası’nın tüm şubelerinden yapabilirsiniz.

 • Peşin Ödeme

Bir yıllık eğitim-öğretim ücretinin tamamının kesin kayıttan önce peşin ödenmesi halinde %4 indirim uygulanacaktır.

 • 2 Taksit ile Ödeme

Eğitim-öğretim ücretinin ilk taksiti kesin kayıt öncesinde (Güz dönemi), ikinci taksiti ise ikinci yarıyıl (Bahar dönemi) başında ödenecektir.

 • 1 Peşin + 7 Taksit ile Ödeme

Üniversitemizin Otomatik Taksit Sistemi (OTS) anlaşması yaptığı bankalardan (İş Bankası ve Garanti Bankası) herhangi bir ücret, komisyon, vade farkı ve faiz ödenmeksizin, bankaların ebeveyne onay vermesi şartıyla yıllık ücretin tamamı 1 peşin ve +7 taksit olarak da ödeme yapılabilecektir. Bu işlem Garanti ve İş Bankası’nın bütün şubelerinden gerçekleştirilebilecektir.

Sevgilerimizle,

Lokman Hekim Üniversitesi